Marijampolės

 

Joana Bridžiuvienė, LPS “Bočiai” Marijampolės m. bendrija, pirmininkė
Adresas: Jazminų g. 21, LT- , Marijampolė
Įmonės kodas: 251443430
Tel. Nr. +370 600 50 640, el. paštas: ilonaburauskiene@gmail.com

LPS “Bočiai’ Marijampolės miesto bendrijos istorinė

apžvalga 2001 – 2021 m.

2001 m. Marijampolėje buvo įkurta bendrija “Bočiai”, jungianti 50 narių. Pirmąja bendrijos pirmininke buvi išrinkta 6 knygų autorė, menininkė Kleva Verbickienė. Ji pirmininkavo vienerius metus, nes nuo 2002 m. bendrijos “Bočiai” pirmininke išrinkta Joana Bridžiuvienė, kuri dirba iki dabar.

Naujienos Archives - Page 732 of 1334 - Suvalkietis
LPS “Bočiai” Marijampolės bendrijos pirmininkė Joana Bridžiuvienė (pirmoji iš kairės) su savo bendrijos nariais

Pagyvenę marijampoliečiai ir choristai myli ir gerbia savo pirmininkę. LPS “Bočiai” vadovybė vertina jos aktyvumą ir indėlį buriant vyresnio amžiaus žmones.

Marijampoliečiai turi savo ansamblį. Paminėtina pirmoji kūrybinga meno vadovė O. Krikščionaitienė, kuri “Bočių” ansambliui vadovavo 2002 – 2011m. 2011 m.iš jos meno vadovo pareigas perėmė J. Zakarevičius. Jo netekus, dabar chorui vadovauja Leonas Kiseliauskas.

Marijampolės bendrija ir ansamblis „Bočiai“ šventė dešimtmetį |  Marijampolės savivaldybė
Marijampoliečių choras “Bočiai”

Per 20 metų suorganizuoti 175 koncertai, 30 ekskursijų. Rašomas Marijampolės bočių metraštis. Jau pildomas šeštasis albumas.

Pažymėtinas aktyvus marijampoliečių mokymasis. Kompiuterinio raštingumo kursus išklausė net 1800 žmonių. Visi supratome, kad kompiuteris ir internetas – tai didžiulis langas į pasaulį. Išmokus rašyti internete, nesijaučia atskirties nuo pasaulio ir visų karščiausių įvykių.

Susidraugavome su Kanados lietuvių išeivijos choru. Jų apsilankymo proga paruošėme šventinį koncertą, kuriame skambėjo populiarios dainos. Išvykę svečiai širdingai dėkojo už malonią bendrystę ir šiltą priėmimą. Šis choras mus parėmė tiek finansiškai, tiek morališkai. Buvome kviečiami į Kanadą atsakomojo vizito, siekiant arčiau susipažinti, bet dėl finansinių problemų negalėjome jų aplankyti.

“Bočiams” inicijuojant, įvyko šie įsimintini renginiai: “Europa – viena šeima”, “Čia Lietuva, čia bočių žemė”, “Po gimtinės dangum”, “Pradžiugink savo artimą” ir kt.

Marijampolės “Bočiai” bičiuliaujasi su bendraamžiais ir bendraminčiais iš Vilkaviškio, Birštono, Druskininkų, Kauno, Gelgaudiškio ir kitų vietovių.

Marijampoliečių bočiai turi tradiciją pasveikinti jubiliatus, pagerbti moteris, motinas, tėvus jų švenčių proga, skiriama laiko adventiniam susikaupimui, aktualūs tokie klausimai kaip sveiko gyvenimo būdo propagavimas, teisinės konsultacijos ir kiti klausimai.

Žemiau pateikiami labiau įsimintini renginiai:

  • koncertas Lenkijos lietuvių namuose (2004 m. lapkričio 27d.);
  • koncertas Lenkijoje Suvalkų mieste (2013 m. lapkričio 17d.);
  • išvyka kruiziniu laivu į Švediją (2006 m. balandžio 20-23 d.;
  • ekskursija į Stokholmą, pakeliui aplankant Rundalės pilį (2017 m. birželio 26-28 d.;
  • išvyka į Gdanską (2017 m. rugpjūčio 20 d.;

Aplankyta Norvegija, Ispanija, Turkija, Prancūzija (Strazbūras), Lenkija, Švedija.

Nepamirštamos ekskursijos po Lietuvą, tradiciniai kasmetiniai renginiai. Rengiami koncertai Motinos dienos proga, Margučių ridenimo ir užgavėnių šventėse, darželyje “Vaivorykštė”, Marijos globos namuose, Pataisos darbų kolonijoje, TV3 televizijos programose, trečiojo amžiaus universitete, tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga. Be to, aktyviai dalyvaujame sodinant gėles, užsiimame rankdarbiais, akcijose, teikiant pagalbą vaikams ir kt.

Svarbu paminėti padėkas ir ženklelius, kurių suskaičiavome beveik keturiasdešimt. iš jų atsimintini:

Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už palaikymą rinkimų kampanijos metu (2002 m. spalio 3 d.);

Marijampolės savivaldybės mero V. Brazio padėka už aktyvų darbą bendrijos veikloje (2004 m. spalio 1 d.);

LPS “Bočiai” vadybos padėka už surengtą šventę “Čia Lietuva, čia bočių žemė” (2009 m. lapkričio 30 d.);

Marijampolės savivaldybės mero V. Brazio padėka už lietuvių liaudie meno puoselėjimą (2009 m. gegužės 5 d.);

LPS “Bočiai” Kauno miesto bendrijos padėka už dalyvavimą festivalyje “Saulelė vakarop” (2010 m. rugpjūčio 15 d.);

Degučių vaikų dienos centro padėka už nuoširdų bendradarbiavimą (2019m. rugsėjo 30 d.);

ĮSIMINTINA KELIONĖ

Ankstų 2023 m. birželio 27-osios rytą,, Bočių “kolektyvas išsiruošė į kelionę į Lenkiją iki Šv. Lipkos. Tai suorganizuota, vykdant projektą ,,Senyvas amžius ne riba“.

Ten gėrėjomės puikiu 17 amžiaus baroko stiliaus Šv. Mergelės Marijos bažnyčia ir jėzuitų vienuolyno ansambliu. Bažnyčioje klausėmės grojančių ir šokančių vargonų muzikos, o ir mes pasistengėme, sugiedojome giesmę ,,Marija Marija “, ko pasekoje buvome apdovanoti aplodismentais.

Iš Šv. Lipkos pasukome į Rešelio miestelį ir aplankėme pilį, Petro Povilo bažnyčią, pasigrožėjome senamiesčiu. Visą grožį ir nuotaiką gadino stiprus lietus, bet mes atkaklūs ir keliavome toliau.

Kelionę vainikavo susitikimas su Punsko lietuviais. Mus pasitiko Valentas Ir  Algis Uzdilos. Aplankėme bažnyčią, grojant vargonams pagiedojome Marija, Marija giesmę. Greta Punsko aplankėme Jotvingių sodybą, kur P.Lukoševičiaus įdomaus pasakojimo dėka daug sužinojome apie prūsų tautos istoriją. P.Lukoševičius savo rankomis ir lėšomis įkūrė šį unikalų kaimelį.

Daug malonumo suteikė bendravimas su šiais žmonėmis. Nuostabus ir mielas žmogus yra A. Uzdila, kurio dainą, jo žodžiais ir muzika, mes turime savo repertuare.

Sočiai pavalgę, padainavę kelias dainas, pasukome link namų.V isų nuotaika buvo puiki.

Dėkojame vadovui L.Kiseliauskui, pirmininkei J.Bridžiuvienei ir N.Popierienei už kelionės suorganizavimą.

Nuotraukose sustabdytos LPS “Bočiai” Marijampolės bendrijos akimirkos Lenkijoje. Įspūdžiais pasidalino Romualda Garkauskienė.

KELIONĖ Į LIETUVOS ,,ATLANTIDĄ”

Marijampolės,, Bočių”kolektyvas,vykdydamas projektą ,,Senyvas amžius ne riba”,išvykome į kelionę link Lietuvos ,,Atlantidos”ir aplankyti Pažaislio vienuolyną. Oras buvo puikus tai ir nuotaika visų keliauninkų veiduose rodė norą keliauti ir kažką naujo pamatyti, patirti.

Mus pasitikęs Pažaislio vienuolynas žavėjo išore ir žadėjo gerus įspūdžius. Mielos ir puikios gidės dėka sužinojome labai sudėtingą ir negailestingą Pažaislio vienuolyno likimą ir istoriją. Vienuolių Kazimieriečių dėka šis baroko perlas sutvarkytas ir toliau tvarkomas sužavėjo mus.

Kitas mūsų kelionės tikslas -,,Atlantida”- tai Kauno marių užlieti kaimai. Čia vyko kasmetinis renginys, paminint nuskendusių kaimų gyvenimų istorijas ir prisiminimus.

Svarbu paminėti ir pamatytą Samylų folkloro ansamblių atliekamą įspūdingą misteriją ,,Kaip perkūnas trenkė”. Tai buvo tokia siaubinga žinia žmonėm, kai jie sužinojo apie savo gyvenimo posūkius. Misterijoje išgirdome liūdnus prisiminimus apie likusius kaimus dugne.Tų kaimų gyventojai ligi šiol gyvena skausmingais prisiminimais.

Programą papildė A.Smilgevičiūtės dainos. Po jų, vakarėjant kupini įspūdžių pasukome link namų. Nuoširdžiai dėkojame Nijolei Popierienei, bei pirmininkei Joanai Bridžiuvienei už parinktą kelionės programą, kurios metu praturtėjome istorinėmis žiniomis, bei atitrūkome nuo kasdieninių rūpesčių.

Toliau nuotraukos iš išvykos, organizuotos LPS”Bočiai” Marijampolės bendrijos išvykos.

Romualda Garkauskienė.

Teatrų festivalis

Rugsėjo 2-ąją grupė LPS,, Bočiai ” Marijampolės bendrijos dainorėlių, kiek tilpo į Marijampolės kultūros centro autobusėlį, vyko į J.Basanavičiaus tėviškę pasigrožėti Sūduvos mėgėjų teatrų festivalio ,,Atžalynas” dalyvių vaidinimais.

Renginį pradėjo ir linksmino Perlojos kaimo kapela, vyko kermošius,žaidimai ir šokiai.

Spektakliai buvo kupini juokingų epizodų todėl pasisėmėme geros nuotaikos, pasigėrėjome aktorių vaidyba, o ypač šmaikštuoliais vedėjais, kurie buvo tikri aštrialiežuviai.

Grįžome laimingi ir kupini gerų emocijų. Dėkojome Marijampolės kultūros centrui už suteiktą galimybę nuvykti į festivalį, o Nijolei Popierienei už iniciatyvą ir organizavimą.

Romualdos Garkauskienės tekstas ir nuotraukos

© LIETUVOS BOČIAI. 2023. Visos teisės saugomos.