Naujienos

 

LPS “Bočiai” 2020 m. spalio 1 d. švenčia Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną Telšiuose.

LPS “Bočiai” pirmininkas Kajetonas Šliogeris taria sveikinimo žodį Telšiuose, švenčiant Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną

© LIETUVOS BOČIAI. 2020. Visos teisės saugomos.