Naujienos

 

LPS “Bočiai” šešioliktojo suvažiavimo tęsinio apžvalga

2023 m. rugsėjo 6 d. Pelėdnagiuose, Kėdainių rajone kaimo sodyboje “Pelėdų pakalnėje” vyko LPS ,,Bočiai” suvažiavimo, vykusio birželio 8 d., tęsinys. Išrinkta taryba, valdyba, sudaryta komisija naujų Įstatų parengimui. Renginiui meninį akcentą parengė Telšių rajono bendrijos šokių kolektyvas ,,Pinavija” ir instrumentinis ansamblis ,,Bičiuliai”.

Kęstučio Nekrošiaus nuotraukoje: LPS “Bočiai” šešioliktojo suvažiavimo tęsinio dalyviai
Bendras salės vaizdas
Naujai išrinkta valdyba
Nuotraukoje: iš dešinės Valerija Naraškevičienė, Veronika Vaitkienė, Birutė Kizienė

Aktyvios LPS “Bočiai” narės iš kairės Birutė Kizienė ir Veronika Vaitkienė (Elektrėnų bendrija)

Nuotraukų autorius, renginio siela LPS “Bočiai” Kėdainių bendrijos pirmininkas Kęstutis Nekrošius (iš kairės), Birutė Kizienė ir LPS “Bočiai” pirmininkas Kajatonas Šliogeris.

Renginio pradžią ir pabaigą papuošė LPS “Bočiai” Klaipėdos Pajūrio bendrijos pirmininkės sukurta ir atlikta melodija – giesmė “Marija” ir jos sukurtos ir padeklamuotos eilės. Šie kūriniai, pasak dalyvių, suvirpino ne vieną dalyvio širdį. Eilėraštis pateiktas žemiau.

Janina Žemaičiūnienė. JUK TAIP NEBŪNA

Juk taip nebūna, kad turėtum viską –

Ramybę, meilę, turtą ir vaikus.

Juk taip nebūna, kad žvaigždė sutviskus

Tau neštų sėkmę ištisus metus.

Juk taip nebūna, kad kiekvieną rytą

Pabudęs džiaugtumeis nauja diena…

O kaip dažnai darbai nepadaryti

Pečius tau spaudžia, lyg sunki našta.

Tik negalvoki, kad dėl šito kaltas

Žmogus, kuris šiandien šalia tavęs.

Atmink, kad net skaisčiausias rytas baltas

Tave į juodą vakarą nuves.

O kaip dažnai, kai nori, bet nebūna,

Tu kaltini visus keliom eilėm.

Turi  atmint, kad žodžiai tampa kūnu,

Kai pykstam  – akmeniu, kai ne – gėlėm.

Nekaltink nieko, ko pakeist negalim,

Turėk kantrybės ir turėk Vilties,

Atmink, visi išeisim į tą šalį,

Tiktai svarbu sudegti, galint šviest.

Susitikimas su LR Seimo nare Asta Kubiliene

Nuotraukoje: LPS „Bočiai” pirmininkas Kajatonas Šliogeris, valdybos narė Irena Kriščiukaitienė ir LR Seimo narė Asta Kubilienė

2023 m. rugpjūčio 1 d. buvo nuoširdus susitikimas LPS “Bočiai” pirmininko Kajatono Šliogerio ir valdybos narės Irenos Kriščiukaitienės su LR Seimo nare Asta Kubiliene. Jo metu LPS „Bočiai” pirmininkas Kajatonas Šliogeris detaliai papasakojo apie bendrijų pagrindines veiklos kryptis, iššūkius ir idėjas ateičiai. Džiaugėmės, kad esame bendraminčiai ir tikimės, kad užsimezgusi draugystė bus abipusiai naudinga, nes sudarėme preliminarų planelį ir bendromis jėgomis sieksime jį įgyvendinti.

© LIETUVOS BOČIAI. 2023. Visos teisės saugomos.