Vykdomi

 

LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ ĮTRAUKIMO Į VISUOMENINIUS PROCESUS PLĖTRA

Projektas vykdomas 2020 metais pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonę „.Padidinti paramą vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai“.

LPS “Bočiai” 2020 metais. kaip ir ankstesniaisiais metais, numato aktyviai dalyvauti Lietuvos pensininkų reikalų tarybos, veikiančios prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikloje, daryti įtaką Seimo ir Vyriausybės vykdomai socialinei politikai, įgyvendinant socialinį teisingumą, padėti pensininkams spręsti jų socialinius, kultūrinius, buitinius, sveikatos apsaugos, teisinius ir kitus klausimus, palaikyti glaudžius dalykinius ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis šalyje ir užsienyje. Svarbu paminėti , kad LPS „Bočiai“ minėtus uždavinius numato spręsti ne tik respublikiniame lygyje. bet ir savivaldybėse. Jose iš kiekvienos LPS „Bočiai teritorinių bendrijų atstovauja po 1-2 asmenis, kurie atsakingi už pagyvenusių žmonių problemų sprendimą regionuose.

Siekiant pagyvenusių žmonių tarpusavio ryšio su jaunąja karta numatyta bendradarbiauti su mokyklomis, vaikų klubais, ligoninėmis, slaugos namais; teikti visokeriopą pagalbą vienišiems seneliams, koncertuoti ligoninėse, slaugos namuose, padėti prižiūrėti sergančius namuose, slaugos ligoninėse, sveikinti savo narius jubiliejinių gimtadienių proga; padėti neįgaliems pensininkams susitvarkyti namuose, slaugos ligoninėse; dalyvauti talkose švarinant aplinką, tvarkyti kapus.

LPS „Bočiai“ bendrijose bei klubuose numato organizuoti renginius valstybinių švenčių proga bei paminėti nevyriausybinių organizacijų darbinės veiklos sukaktis ir jubiliejus. LPS „Bočiai“ struktūriniai padaliniai numato paminėti ir įvairiais renginiais pažymėti Lietuvos valstybines šventes, susijusias su visuotinių vertybių, kultūros propagavimu ir gyvosios istorijos atminimo išsaugojimu: Naujųjų metų dieną (sausio 1-ąją), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio jubiliejų (vasario 16-ąją), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną (kovo 11-ąją), krikščionių Velykas (pagal vakarietiškąją tradiciją), Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1-ąją), Motinos dieną (pirmąjį gegužės sekmadienį), Tėvų dieną (pirmąjį birželio sekmadienį), Rasos ir Joninių dieną (birželio 24-ąją), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (liepos 6-ąją), Žolinę (rugpjūčio 15-ąją), Visų Šventųjų dieną (lapkričio 1-ąją), Kalėdas (gruodžio 25-ąją ir 26-ąją).

© LIETUVOS BOČIAI. 2020. Visos teisės saugomos.