Skuodo

 

Joana Viščiūnienė, LPS “Bočiai” Skuodo r. bendrija, pirmininkė
Adresas: Vilniaus g. 38-40, LT- , Skuodas
Įmonės kodas: 300869913
Tel. Nr. +370 610 10 307, el. paštas: baipsys.bronius@gmail.com

                    

Nuotraukoje: “Sveiki atvykę į LPS “Bočiai” Skuodo rajono bendriją

              LPS,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos veiklos istorija

    LPS ,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos gimimą sieju su 2007 metais.Tuo metu ji buvo įregistruota kaip ,,Skuodo senjorai”, Į šią bendromenę įstojau 2010 metais ir buvau išrinkta pirmininko Juozo Tumuso pavaduotoja,kuris ir buvo  šios bendruomenės įkūrėjas.Paraginti Telšių rajono ,,Bočių” bendrijos pirmininko Kajetono Šliogerio pradėjome mąstyti apie stojimą į Bočių sąjungą. 2014m. kovo 27d. ši bendrija buvo įregistruota – LPS ,,Bočiai” Skuodo rajono bendrija. Jos pirmininke buvau išrinkta aš –Joana Viščiūnienė, kuri iki šiol einu šias pareigas.

Nuotraukoje: Joana Viščiūnienė pirmoje eilėje trečia iš kairės

   Per savo gyvavimo metus bendrija tapo žinoma ne tik Skuode, Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje. Bendrijos veiklą reglamentuoja nuostatai, tikslai, uždaviniai.

   Mūsų veiklą labai tiksliai apibudina šūkis: ,,Ori senatvė”. O tai reiškia, kad kiekvienas narys turi galimybę laisvanoriškai reikštis saviveikloje; pakeliauti su bendraminčiais; susipažinti su savo krašto; Europos istorija; kultūra; bendrauti ir bendradarbiauti su Žemaitijos, Lietuvos ,,Bočių” bendrijomis; keistis patirtimi, mokytis iš kitų – patirti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, ko labai pasigenda žmonės išėję į užtarnautą poilsį.

   Bendruomenės veikla turi būti patraukli, įdomi, naudinga, ne tik bendrijos nariams, bet ir visuomenei, kurioje bendrija gyvena. Jos veikla negali būti trumpalaikis blyksnis,  nuveikti darbai turi turėti prasmę ir išliekamąją vertę, kuri bus įdomi ir tiems, kurie ateis į bendriją po mūsų. Taip įsivaizduoju bendrijos veiklą, taip ją planuoju ir taip įgyvendinu.2013 metai.Skuodo rajone esanti seniausia Lietuvoje rašytiniuose šaltiniuose paminėta vieta – Apuolės piliakalnis. Tais metais minėjome piliakalnio 1160 metų jubiliejų (kai Lietuva minėjo tik 1000). Kam, jei ne ,,Bočiams” turėtų rūpėti mūsų krašto istorija, praeitis. Nutarėme ir mes tai pažymėti.

   2013 metais liepos 11-tą dieną ant Apuolės piliakalnio sukvietėme visos Žemaitijos ,,Bočius” ir kaimyninės Latvijos senjorus. Renginys vadinosi ,,Soekem žemaite į dėdėli būrį”, kuriame dalyvavo 12-ka Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų ir vienas Latvijos senjorų kolektyvas. Renginys pavyko. Visų nuostabai balti balandžiai, pakilę į dangų paskelbė Žemaitijos ,,Bočių” bendrystės pradžią, o per  LTV vakaro žinias paskelbė šią naujieną visai Lietuvai.Taip tapome žinomi ne tik Žemaitijoje, bet ir artimąjąme užsienyje – Latvijoje.

Nuotraukoje: Panoramos reportažo kadras  
Nuotraukoje: 2013m. Apuolės renginio II dalis

Daug pastangų reikėjo įdėti į tai, kad šis renginys prigytų, taptų kasmetiniu tradiciniu renginiu vis naujoje Žemaitijos istorinėje vietoje. Įdėjus pastangas, 2014 metais, (atsisakius renginį organizuoti Kelmei) estafetę perėmė Telšių ,,Bočiai” (p-kas K.Šliogeris) ir renginys vėl  įvyko jau prie Šatrijos piliakalnio.

Nuotraukoje: 2014 m. renginys prie Šatrijos piliakalnio 

 2015 metais renginį organizavo Mažeikių ,,Bočiai”Pirmininkė L.Pleinienė Tirkšlių pušyne.  

   2016 metais renginį organizavo Kretingos ,,Bočiai”(Pirmininkė J.Valužienė).

 

Nuotraukoje: ,,Bočiai“ Kretingoje

   Tačiau, kad būtų išlaikytas pereinamumas,  reikalai klostėsi sunkiai. Kiekvienais metais (Nuo 2013 – 2017m ) vis tekdavo prašyti, kad kuris nors rajonas organizuotų jau tradicija tampantį renginį. Dėl šios priežasties 2017 metais gruodžio mėnesį pirmą kartą sukviečiau Skuode Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų pirmininkus. Susirinkime buvo numatyta, kur bus organizuojamas Žemaitijos kasmetinis tradicinys renginys iki 2023 metų ir ,,Bočių” pirmininkų susirinkimai.

                 

Nuotraukoje: Žemaitijos ..Bočių” bendrijų pirmininkai pirmą kartą susitiko Skuode

Todėl 2017-tais metais Žemaitijos ,,Bočių” tradicinis renginys jau pagal grafiką įvyko Šilalėje.(Pirmininkas  V. Rimkus)

Nuotraukoje: Skuodo ,,Bočiai“ Šilalės pušyno estrados scenoje

  2018 metais jau tapęs tradiciniu renginys vyko Kelmėje prie Gauštvinio ežero (pirmininkas Z.Filipavičius)

Nuotraukoje: Žemaitijos ,,Bočių“ šventė Kelmės rajone prie Gauštvinio ežero

   

  Tais pačiais metais Žemaitijos,,Bočių “ pirmininkai susirinko į antrą susirinkimą Telšiuose.

Nuotraukoje: Žemaitijos ,,Bočių“ šventė Telšiuose

  2019 metais Žemaitijos tradicinis renginys įvyko Šilutės rajone, Rusnėje. (Pirmininkas K.Buikys)  

Nuotraukoje: Renginio dalyviai Rusnėje. Šilutės rajonas

 Tais pačiais metais pirmininkai susirinko Kretingoje (Bendrijos Pirmininkas A.Būta, valdybos pirmininkas P. Liaučys) 

Nuotraukoje: Žemaitijos bočių pirmininkai svečiuojasi Kretingoje

  2020 metais Žemaitijos tradicinis renginys turėjo įvykti Raseinių rajone, bet (Turėčiau padėti daugtaškį), sustabdė COVID – 19 virusas. O pirmininkai turėtų rinktis Plungėje, bet ir vėl COVID – 19 virusas…

   Tačiau nieko gyvenime nėra amžino. Kaip atėjo taip ir praeis Covid -19. Gyvenimas ir ,,Bočių” veikla grįš į įprastą ritmą.

  Ką davė 2013 metais Skuodo ,,Bočių” pradėta iniaciatyva Apuolės piliakalnyje ,,Soekem žemaite i dėdėli būri” –  tapęs tradiciniu Žemaitijos ,,Bočių” renginiu? Tai įgalino kiekvieną ,,Bočių” bendriją praplėsti veiklos erdvę, paįvairinti veiklos turinį, susirasti ir susibičiuliauti su naujomis bendrijomis, susipažinti su Žemaitijos istorija, turėti galimybę dalyvauti ir patiems organizuoti didesnio mąsto renginius, o svarbiausia – įgalioja rajono savivaldybes rimčiau atkreipti dėmesį į ,,Bočių” veiklą.

   Prasiplėtė, suaktyvėjo ir  Skuodo ,,Bočių” veikla. Per metus tenka priimti ne vieno, o kelių rajonų ,,Bočių” kolektyvus. Patiems   penkis – šešis kartus išvykti kitur. Nuo 2018 m ,,Bočių” ryšiai peržengė Žemaitijos ribas. Išvykome ir patys pasikvietėme Joniškio ,,Bočius” .

Nuotraukoje : Skuodo ,,Bočiai” Joniškyje.

Vykome į jubiliejinį Ukmergės ,,Bočių” renginį, ten užmezgėme draugystės ryšius su Druskininkų ir Birštono ,,Bočiais”.

  Nuotraukoje: Kartu su naujais draugais Druskininkų ir Birštono ,,Bočiais”

          

2019 metais Latvijoje Durbės mūšio vietoje įvyko visos Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų delegacijų ir Latvijos Priekulės nuovados senjorų renginys Durbės mūšio 760 metinėms pažymėti.

Nuotraukoje: Latvijoje Durbės mūšio vietoje Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų delegacijos ir Latvijos Priekulės nuovados senjorai

Mūsų bendrijos veikla orentuojasi į tai, kad kiekvienas atrastų savo vietą, mėgstamą užsiėmimą, turėtų galimybę visapusiškai atsiskleisti. Juk pilnaverčiu jautiesi tada, kada pats aktyviai dalyvauji.

   Suaktyvėjo naujas veiklos baras – teatro mėgėjų grupė, kuri buvo įkurta 2011 metais. Paruošėme literatūrinę muzikinę kompoziciją ,,Ką mena geltonieji jurginai” (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė).Su šia kompozicija sėkmingai pasirodėme Latvijos Kalėtų seniūnijoje, Liepojos lietuvių išeivių bendruomenėje ,Telšiuose, Skuodo rajono kaimo

Nuotraukoje: scenoje literatūrinė – muzikinė kompozicija ,,Ką mena geltonieji jurginai” (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė)

 bendruomenėse. Kitais metais paruošėme spektaklį ,,Gyvenimo vingiuose”   (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė) 

   Kitais metais vaidinome ,,Būk mano meile” (Autorė ir režisierė  J.Viščiūnienė). Su šia komedija apsilankėme Skuodo rajono kaimo bendruomenėse, Plungėje, Kretingoje.

Nuotraukoje: Komedija ,,Būk mano meile”   

                                                 

 Liko paruoštas, bet nesuvaidintas spektaklis,,Vargas dėl meilės” (Autorė ir režisierė  J.Viščiūnienė)

     2014 metais išsireikalavome iš savivaldybės choro vadovą.Taip įsikūrė Skuodo ,,Bočių” choras ,,Harmonija”.2015 -2016 -2018 metais dalyvavome Respublikinėje pagyvenusių žmonių dainų šventėje ,,Mes vėl kartu..”,Vilniuje. Ją organizavo Vilniaus Mokytojų namai. Gavome nuostabią patirtį padirbėję su įžymiais respublikos dirigentais, giliau susipažinome su dainavimo kultūra.Susidraugavome su visos Lietuvos chorais, o repertuare turėjo skmabėti 14-16 dainų.

Nuotraukoje: ,,Bočių“choras ,,Harmonija“ respublikinėje pagyvenusių žmonių šventėje ,,Mes kartu…“

Choras ,,Harmonija” dažnas svečias Skuodo rajono kultūros centro renginiuose, išvykose į kitus rajonus, Latviją, pas savo draugus Priekulėje,(LV), kur tenka dalyvauti gana stambiuose nuovados  renginiuose.

Nuotraukoje: scenoje choras “Harmonija”

   Skuodo ,,Bočių” bendrijos veiklą ir jos indėlį į rajono bei Žemaitijos kultūros ir tradicijų puoselėjimą , manau rodo ir tas faktas, kad 2016 metais mane kaip aktyvios bendrijos lyderę Skuodo rajono savivaldybės iniaciatyva išrinko 2016 metų Skuodo rajono ,,Metų moterimi” Tai ne tik mano , bet ir visos bendrijos aktyvaus ir prasmingo darbo įvertinimas.

Nuotraukoje: Skuodo rajono metų moters Joanos Viščiūnienės apdovanojimo momentas

  2016 metais rugpiūčio mėnesį mūsų bendrijos iniaciatyva , padedant rėmėjams bei Skuodo rajono savivaldybei, pastatėme paminklinį akmenį netoli geležinkelio stoties 1941-1952 m. m. ištremtiems į Sibirą iš Skuodo rajono gyventojams   atminti.

Nuotraukoje: Paminklinio akmens pašventinimas atidengimo metu

  Tai puiki dovana rajonui, kuri ilgai primins mūsų krašto istoriją, pergyvens mūsų ,,Bočius” ir liks mūsų anūkams kaip priminimas apie žiaurų okupantų susidorojimą su mūsų tauta.

Nuotraukoje: Paminklinio akmens atidarymo momentas

    2018 metais laimėjome projektą ,,Draugystės vainikas Lietuvos šimtmečiui”. Pagal šį projektą Skuodo miesto skverelyje pasodinome 100-tą rožių, kurias patys tvarkome ir prižiūrime.

Nuotraukoje; sodiname rožes

O su broliais Latviais (projekto partneriais), Akmenės ,,Bočiais” paruošėme 100-tą žemaitiškų ir latviškų patiekalų bei sudainavome 100-tą latviškų ir lietuviškų liaudies dainų. Štai toks įdomus ir turiningas ,,Draugystės vainikas “ Lietuvos šimtmečiui , o mūsų pasodintos ir prižiūrimos rožės žydi ir dar ilgai žydės, džiugindamos  ne tik Skuodo,,Bočių”, bet ir Skuodo  svečių akį.

Nuotraukoje: Prie žemaitiškų ir latviškų patiekalų stalo

 Nuo 2010 metų aktyviai gyvuoja Skuodo bendrijos ,,Bočių” mišrus romansų ansamblis ,,Prisiminimų rožė” (Vadovė J.Viščiūnienė”). Daug metų ansamblis sėkmingai koncertuoja Klaipėdos Jūros šventėse (organizatorė J. Žemaičiūnienė Klaipėdos miesto ,,Bočių” pirmininkė) .

Nuotraukoje: Klaipėdos Jūros šventėje

Žemaitijos ,,Bočių” kvietimu dažnai koncertuojame įvairiose Žemaitijos vietose, Skuodo rajone, Latvijoje. 2019-2020 m.m. ansamblis dalyvavo Tarptautiniame ,,Gerviečių klubo” organizuojamame festivalyje ,,Paribio daina” Vilniuje ir abu metus pelnėme pirmas vietas ansamblių kategorijoje.  

Nuotraukoje: 2020m. tarptautinio konkurso dalyviai. Vilnius

Nuotraukoje: 2020 spalio mėnuo Tarptautiniame konkurse Vilniuje ansamblis ,,Prisiminimų rožė”

O kiek be paminėtų darbų organizuojame smulkesnių renginių, tai:susitikimai su įdomiais žmonėmis, paskaitos sveikatos temomis, draugystės vakarai, dalyvavimas partnerio teisėmis kitų rajonų projektuose, ekskursijos.

Nuotraukoje: Skuodo ,,Bočiai“ Klaipėdoje prie ,,Meridiano“

Tampri ilgametė draugystė su Skuodo ,,Kuršastos veteranų” klubu. Padėkos koncertai ir vakarai sponsoriams ir rėmėjams, teminiai vakarai Valstybės žymioms datoms paminėti. Atsisveikinimas su bendrijos nariais išėjusiais į amžinybę ir t.t.

Nuotraukoje: Skuodo bočiai ,įgyvendinant projektą ,,Iškiliausi Žemaitijos veikėjai“Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje

   Ypač dar noriu išskirti kasmetines tradicines bendrijos narių – jubiliatų pagerbimo šventes. Tai įsimintini ir gražūs renginiai, vainikuojantys kiekvieno jubiliato jo jubiliejinius metus.

Nuotraukoje: Skuodo,,Bočių“ 2015 metų jubiliatai

  

 Tokia mūsų bendrija, kurioje verda įdomus gyvenimas , kuriamos naujos tradicijos, čia nėra vietos intrigoms, nesutarimams. Gyvename, dirbame, džiaugiamės, liūdime ir žengiame kartu į auksinę brandą, atsiremdami į bendraminčių petį.

Nuotraukoje: Lankome ilgametį Skuodo,,Žemūktechnika“ valdytoją A.Adiklį.
Nuotraukoje: Skuodo bočių šventė prasideda…ir tęsiasi, kaip ir gyvenimas

Daugiau informacijos galite rasti bendrijos ,,facebook” puslapyje:

https://www.facebook.com/groups/727685063954322

Nuo karantino pradžios vedamas karantino dienoraštis. 

Taip pat nuo 2011 metų  vedama bendrijos istorija. Straipsniai ir nuotraukos  paimtos iš periodinės spaudos, o ypač iš rajoninio laikraščio ,,MŪSŲ ŽODIS”. Jau baigiamas pildyti trečiasis albumas. Nuo 2010 metų interneto erdvėje renkamos skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai iš mūsų veiklos.

Skuodo,,Bočiai” istoriją parengė LPS,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos pirmininkė Joana Viščiūnienė.

Spausdino ir nuotraukas iš ..Bočių” archyvo parinko pirmininko pavaduotojas Bronius Baipšys.

© LIETUVOS BOČIAI. 2023. Visos teisės saugomos.