Valdyba

 

Valdybos sudėtis 2023 m.

Kajatonas Šliogeris – LPS „Bočiai“ pirmininkas, tarybos ir valdybos pirmininkas. Atsakingas už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, bendrą vadovavimą, finansų tvarkymą, ryšius su vyresniojo amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir užsienyje. Tel. Nr. +370 615 81 308, e. paštas – kajatonasb@gmail.com

Irena Kriščiukaitienė – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotoja atsakinga už už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, aktualius ekonominius ir ūkinius klausimus. Tel. Nr. +370 61143286, e. paštas – irena.krisciukaitienė@gmail.com

Vitalijus Satkevičius – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas atsakingas už už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą kultūrinių renginių organizavimą Aukštaitijos regione. Tel. Nr. +370 69939745, e. paštas –vitalijus.satkevicius@gmail.com

Joana Viščiūnienė – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotoja atsakinga už už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, kultūrinių renginių organizavimą Žemaitijos regione. Tel. Nr. +370 61010307, e. paštas – baipsys.bronius@gmail.com

Valdybos nariai:

Eil. Nr.VardasPavardėBendrijaFunkcijos
1KajatonasŠliogerisTelšiųPirmininkas
2IrenaKriščiukaitienėKlaipėdosPavaduotoja
3JoanaViščiūnienėSkuodoPavaduotoja
4VitalijusSatkevičiusPanevėžioPavaduotojas
5BirutėKizienėElektrėnųAtsakinga už etno kultūrinių ir švietėjiškų renginių organizavimą
6AngelėJokubauskienėKaunoKonsultuoja teisiniais ir apskaitos klausimais
7SalomėjaDrazdovienėKelmėsAtsakinga už jubiliatų pasveikinimą
8JaninaŽemaičiūnienėKlaipėdosAtsakinga už Respublikinių renginių scenarijų parengimą ir vedimą
9Petras*Zykas*Telšiai*Atsakingas už kompiuterinę techniką*
10VaidutėSakolnikienėUkmergėAtsakinga už kultūrinių renginių organizavimą
11MečysLaurinkusVilniausAtsakingas už reklamą ir viešinimą
12VeronikaVaitkienėElektrėnųAtsakinga už apdovanojimus
13EugenijusKojelisElektrėnųAtsakingas už ūkinius klausimus. Medžiagos laikraščiams rinkimą ir parengimą
14RomualdasVidrinskasElektrėnųKonsultuoja finansų ir apskaitos klausimais
15RamutėUždavinienėVilniusAtsakinga už poilsio organizavimą

*Mirė 2024 03 21

LPS „BOČIAI“ VALDYBA 2020 m.

Pagal įstatus aukščiausiasis Lietuvos „Bočių“ sąjungos organas yra delegatų suvažiavimas, o tarp suvažiavimų – taryba. Kasdieninei sąjungos veiklai vadovauja du valdymo organai: vienasmenis – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas ir kolegialus – 11 asmenų valdyba. Valdybos sudėtis 2020 m.: 

Kajatonas Šliogeris – LPS „Bočiai“ pirmininkas, tarybos ir valdybos pirmininkas. Atsakingas už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, bendrą vadovavimą, finansų tvarkymą, ryšius su vyresniojo amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir užsienyje.

Gediminas Kuliešis – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Aukštaitijos regionui, pavaduoja pirmininką kitais įstatų numatytais atvejais. Valdyboje atsakingas už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą.

Juozas Timas – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pensijų politikos klausimus, už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą.

Veronika Vaitkienė – valdybos sekretorė.

Eugenijus Kojelis – valdybos narys atsakingas už informacinių technologijų diegimą ir priežiūrą.

Mečys Laurinkus – – valdybos narys atsakingas už teisinius ir politinius klausimus.

Donatas Papaurėlis – valdybos narys atsakingas už aktualius socialinius klausimus.

Roma Uždavinienė – valdybos narė atsakinga už ekskursijas, turistines keliones, globos bei slaugos organizavimą.

Aldona Černiauskienė – valdybos narė atsakinga už tautinių tradicijų puoselėjimą, labdaros organizavimą, svečių priėmimą.

Gražina Berkelienė – valdybos narė atsakinga už  kultūrinę ir meninę veiklą.

Irena Kriščiukaitienė – valdybos narė atsakinga už aktualius ekonominius ir ūkinius klausimus.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.