Ukmergės (klubas “Viltis”)

 

Valmantas Naraškevičius, LPS “Bočiai” Ukmergės klubo „Viltis“, pirmininkas
Adresas: Aguonų g-vė Nr.13, LT 20171, Ukmergė
Tel. Nr. +370 65611097, +370 67772212 El. paštas: soloklubas@gmail.com
Įmonės kodas 303244518

Veikla 2014-2020 m.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ susikūrė 2014 m. Pirmininke išrinkta Valerija Naraškevičienė vadovavo klubui iki 2020 m. Nuo 2020 m. liepos 11 d. klubui vadovauja Valmantas Naraškevičius.


Veiklos kryptys organizuojamos pagal klubo nuostatus: „… sulaukus pensinio amžiaus išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais, dalyvauti įvairiuose projektuose, organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus…“ Vykdydami veiklą stengiamės mažinti klubo narių atskirtį, raginame tokius žmones išeiti iš namų, aktyviai prisidėti prie klubo veiklos, suteikti jiems galimybę plėtoti žmogiškuosius ryšius, patenkinti kultūrinius, edukacinius, savirealizacijos, bendravimo, pagarbos ir priklausymo grupei poreikius, reikalui esant atstovaujame klubo narių interesams.


Nuo klubo įsikūrimo veikė Ukmergės kultūros centro „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, vadovė Vacė Ignatavičienė, akompaniatorė Birutė Verbickienė, ansamblis „Bičiuliai“ , vadovė Alia Nabatova, akompaniatorius Povilas Pavydis, šokių ratelis „Radasta“, vadovė Roma Morkūnienė, mišrus choras „Smiltelė“, vadovė Vacė Ignatavičienė. Buvo organizuoti sambūriai: „Bičiuliai“, „Gimtojo žodžio versmės“, „Padėk“, „Kraitė“, „Keliaujame drauge“.


2014 m. organizavome renginius skirtus K. Donelaičiui, Motinos dienai rajono bibliotekoje ir Ukmergės „Šilo“ pagrindinėje mokykloje. Į Šeimos metams skirtą ukmergiškių renginį „Šeimos laimė vyro pečiais, moters rankomis ir vaikų šypsena laikosi“ atvyko gausus būrys bočių iš Birštono, Anykščių ir Utenos. Kartu su Druskininkų, Utenos, Anykščių, Kauno, Jonavos senjorais minėjome A. Smetonos 140 –ąjį gimtadienį Prezidento tėviškėje Užulėnyje. Priėmėme Elektrėnų senjorus Ukmergėje.
Trakų rajono bočių ir bendruomenės kvietimu su koncertine programa dalyvavome kasmetinėje Trakų krašto bitininkų ir Tiltų kaimo medaus ir duonos šventėje „Kvepia medumi mūsų stalas”. Vykome į Birštoną pasveikinti bendrijos su 15 –os metų veiklos jubiliejumi. Kartu su Alytaus ir Širvintų senjorais dalyvavome Elektrėnų bendrijos rudens šventėje „Krinta lapai, tik neliūdėk…“


Kristijono Donelaičio jubiliejų taip pat minėjome Utenoje. Susirinko Kupiškio, Joniškio, Panevėžio ir Ukmergės kolektyvai. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Leliūnų bažnyčioje. Į Tėvo dienos šventę Jonavoje suvažiavo ne tik Ukmergės bočių klubo „Viltis“, bet ir Varėnos bočių bei Čiobiškio kultūros centro meno kolektyvai. Rokiškio bočių ir jų vadovės Aldonos Krikštaponienės jubiliejų minėjome kartu su Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Utenos bendrijomis ir svečiais iš Latvijos.


Su ansambliu „Lyra“ koncertavome Pagyvenusių žmonių dienos minėjime Ukmergės kultūros centre. Dalyvavome Ukmergės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje sveiko maisto šventėje „Lietuviško rudens gėrybės“. Su koncertine programa dalyvavome rajono renginyje „Du metai be Juliaus“, skirtame Juliui Veselkai atminti, vedėme bendrus renginius su Petronių ir Varinės kaimo bendruomenėmis, koncertavome Pašilės, Žemaitkiemio bažnyčiose Žolinės ir Motinos dienos proga.


Organizavome ekskursijas klubo nariams po Kuržemę ir Žemaitiją, lankėmės Prezidentūroje, Užutrakio dvare. Organizuota turistinė, pažintinė, sveikatinimosi išvyka po Vengriją. Vykdydami Ukmergės savivaldybės remiamą projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ atstovavome Ukmergės rajonui šventėje Telšiuose „Bočių rodos“. Koncertavo choras „Smiltelė“.


2015 m. Ukmergėje minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25- metį ir Etnografinių regionų metus. Dalyvavo poetas, dainų tekstų autorius ir kompozitorius, eseistas, visuomenininkas Juozas Elekšis, kurio dainas dainuojame. Rinkomės į renginį, skirtą rašytojui Romualdui Granauskui. Sudeikiuose kartu su Utenos, Anykščių, Rokiškio senjorais dalyvavome Etnografinių regionų metų šventėje „Dainuokim Lietuvai iš širdies į širdį“. Dalyvavome renginyje Druskininkuose, skirtame M. K. Čiurlionio 140 – ajam jubiliejui, Etnografinių regionų metams ir Tėvo dienai paminėti. Klubo „Viltis“ nariai dalyvavo žuvusių lakūnų Dariaus ir Girėno pagerbimo renginyje „Palaužti sparnai“, kuris vyko Jonavos rajone, Šilų kaime, ant Paberžės piliakalnio. Organizavome susitikimą Kernavėje su Utenos, Elektrėnų senjorais „Draugystės tiltai“ , dalyvavome akcijoje „Visa Lietuva šoka“ ant Kernavės piliakalnio. Vilniaus bočių bendrijos pakviestas ansamblis „Lyra“ su koncertine programa dalyvavo jų konferencijoje. Kupiškio raj. „Bočių“ bendrijos 15 metų darbo veiklos jubiliejų pažymėjome kartu su Jonavos, Utenos, Šiaulių ir Latvijos lietuvių iš Bauskės miesto meno kolektyvais. Organizuota pažintinė, sveikatinimosi ekskursija po Lenkiją.


2016 m. minėjome Ukmergės bočių susikūrimo 25 – metį. Su jubiliejiniais veiklos metais sveikinome Jonavos, Kauno, Utenos, Vilniaus miesto bendrijas. Dalyvavome romansų vakare Kaišiadoryse, respublikinėje dainų šventėje Telšiuose „Septynių kalvų giesmė“, keliavome po Joniškio kraštą, dalyvavome Joniškio senjorų šventėje „Rieda, sukasi metų ratas“, su koncertine programa dalyvavome Anykščių miesto šventėje, bendravome su Anykščių bendrijos nariais. Dalyvavome Vilniaus miesto bendrijos Naujamiesčio skyriaus šventėje. Keliavome po Suvalkiją, bendravome su Marijampolės senjorais. Lankėmės Daugpilyje, Agluonoje. Susitikome su Daugpilio lietuvių kultūros bendrija „Rasa“. Ukmergėje priėmėme Trakų, Marijampolės, Kupiškio senjorus. Pravedėme vakaronę klubo nariams „Išeikim į naujus metus…“ Savo veiklą pristatėme rajono savivaldybės renginyje „Draugystės mugė – 2016“.
2017 m. pradžioje klubo nariai dalyvavo konferencijoje Seime „Nacionalinio gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija šiuolaikiniame etape“. Kovo mėn. dalyvavo mitinge prie Seimo dėl pensijų didinimo. Susitikome su LPS „Bočiai“ Vilkpedės skyriaus senjorais Taujėnų dvare, Ukmergės r. Su kitų rajonų senjorais dalyvavome renginyje Utenoje „Dainuok Lietuvai“. Su keturių rajonų bendrijų nariais pravedėme Ukmergėje renginį „Gimtoji kalba – motinos kalba“. Pravedėme ekskursiją po Kėdainių kraštą. Siesikų pilyje kartu su Ukmergės pedagogų klubu „Dar ne ruduo“ organizavome susitikimą su LPS „Bočiai“ Vilniaus bendrijos Naujamiesčio bei Naujininkų skyrių nariais. Dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija!“ Šilalėje. Kartu su Birštono senjorais dalyvavome Širvintų bendrijos organizuotame renginyje Čiobiškyje. Organizavome renginį Ukmergėje „Sueikim, aukštaičiai, sueikim, žemaičiai…“ kartu su Šilalės ir Elektrėnų senjorais. Paminėjome didvyrių lakūnų žūties metines Jonavoje kartu su Kauno, Kaišiadorių senjorais. Su koncertine programa klubo nariai dalyvavo LPS „Bočiai“ organizuotoje Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimo šventėje Vilniuje. Pravedėme renginį klubo nariams „Palydint senus metus…“


2018 m. pradžioje apdovanoti už dalyvavimą Ukmergės r. sav. visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Sveikata visiems – 2017 m.“ kaip „Aktyviausia fiziškai aktyvaus laisvalaikio bendruomenė“. Kartu su Ukmergės kraštotyros muziejumi pravedėme konferenciją „Lietuvos kelias į valstybingumą. Ukmergė Lietuvos valstybės 100-mečio istorijos vingiuose“. Su koncertine programa klubo nariai dalyvavo LPS „Bočiai“ organizuotame renginyje Lietuvos Valstybingumo 100-mečiui paminėti. Balandžio mėnesį klubo nariai dalyvavo mitinge prie Prezidentūros dėl pensijų didinimo. Vykdydami sveikatinimo projektą „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ lankėmės Birštone pas projekto partnerius. Pravedėme renginį Ukmergėje su šešių rajonų bendrijų nariais „Tau, Lietuva!“ Vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ dalyvavome Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija!“ Kelmėje. Klubo nariai buvo išvykę į pažintinę ekskursiją po Kroatiją. Minėdami Lietuvos valstybingumo 100- metį koncertavo Zadaro mieste. Dalyvavome grybų šventėje Varėnoje. Vykdydami projektą „Kultūrinės įvairovės mainai“ dalyvavome Elektrėnų, Palangos, Joniškio bendrijų renginiuose. Organizavome renginį Ukmergėje „Sueikim, aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai…“ kartu su Ukmergės pedagogų klubu „Dar ne ruduo“, Palangos, Telšių ir Varėnos bendrijų kolektyvais.
Dalyvavome Ukmergės r. visuomenės sveikatos biuro organizzuotoje konferencijoje „Kelias link širdies sveikatos“, trijų dienų sveiko gyvenimo stovykloje Vepriuose. Buvome Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių filialo organizuotoje konferencijoje „Aš esu Vanagas“. Dalyvavome 4 val. mokymuose: „Keisti save – keisti Lietuvą“. Dalyvavome Ukmergės r. Varinės bendruomenės renginyje – konkurse „Šimtametė Lietuva aukštaitiškoje smulkiojoje tautosakoje“.


2019 m. renginius pradėjome nuo Trijų Karalių dienos minėjimo. Vasario 16 d. paminėjome Ukmergės miesto renginyje ir LPS „Bočiai“ Naujamiesčio skyriaus šventėje. Pradėjome tradiciją švęsti Atvelykį. Motinos dieną minėjome kaip ir kasmet. Organizuota klubo nariams ekskursija po Lenkiją, Čekiją, Vokietiją. Priėmėme į svečius į Ukmergę atvykusius Šilutės senjorus. Žemaitijos 800 – ųjų metų jubiliejų minėjome Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Vykdydami sveikatinimo projektą „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ lankėmės Druskininkuose. Su koncertine programa dalyvavome LPS „Bočiai“ Druskininkų m. bendrijos organizuotame renginyje „Draugystės pynė“ kartu su Alytaus, Kauno, Vilniaus bendrijos Vilkpėdės, Šeškinės skyriais. Klubas kartu su Širvintų kultūros centro Kernavės filialu organizavo Aukštaitijos regiono senjorų dainų ir šokių festivalį „Dainuok, Lietuva!“ Kernavėje. Dalyvavo 24 Aukštaitijos meno saviveiklos kolektyvai ir svečiai iš Telšių bendrijos. Vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje Rusnėje „Skambėk, Žemaitija!“ Klubo nariai dalyvavo Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ vykdomo projekto „Ukmergės kraštas, išugdęs Prezidentą Antaną Smetoną“ renginyje A. Smetonos dvare Užulėnių km. Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ dalyvavome ekskursijoje po Pasvalį ir respublikinėje LPS „Bočiai“ šventėje, skirtoje Pasvalio taikos 462 – sioms metinėms ir Baltijos kelio 30-mečiui paminėti, kartu su Biržų, Kelmės, Radviliškio, Šiaulių, Utenos, Kėdainių, Joniškio, Pakruojo, Naujosios Akmenės bendrijų nariais. Koncertavo ansamblis „Lyra“. Organizavome renginį klubo nariams „Mums amžius – ne riba“, skirtą Pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Pravedėme renginį Ukmergėje „Vis Lietuvos nepamiršiu“, skirtą Antano Smetonos metams. Dalyvavo Birštono, Druskininkų, Kėdainių, Skuodo bendrijų kolektyvai. Klubo nariai dalyvavo išvykoje po Kėdainius ir LPS „Bočiai“ Kėdainių bendrijos organizuotame renginyje kartu su senjorais iš Jonavos, Kauno, Raseinių, Pasvalio, Panevėžio, Šiaulių bendrijų, kitų organizacijų kolektyvais. Koncertavo ansamblis „Gija“. Dalyvavome „Bičiulių vakare“ Ukmergės kraštotyros muziejuje. Klubo nariai dalyvavo Tarptautiniame mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“ („Pesnia pamežža“). Su koncertine ansamblio „Lyra“ programa minėjome Šv. Cecilijos dieną Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Klubo komanda dalyvavo Ukmergės r. Varinės bendruomenės renginyje – konkurse „Šimtametė Lietuva Aukštaitijos smulkiojoje tautosakoje“.
Įkurtas ansamblis „Gija“, vadovas ir akompaniatorius Valmantas Naraškevičius.


2020 m. pradžioje klubo „Viltis“ veikloje dalyvavo 107 nariai. Veikė klubo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, mišrus vokalinis ansamblis „Gija“, šokių kolektyvas „Radasta“, sambūriai „Padėk“, „Keliaukime drauge“.
Pravedėme klubo nariams tradicinį renginį, skirtą Trijų Karalių dienai paminėti, Ukmergės kavinėje „Optima“. Dalyvavo 42 klubo nariai, EURAG Lietuvos asociacijos prezidentas Povilas Butkus, Seimo nario Juozo Imbraso padėjėjas Stasys Ašmontas. Kartu su Pasvalio, Šilalės, N. Akmenės kolektyvais dalyvavome šventėje N. Akmenėje „Prie Baltijos mūsų Tėvynė“. Dalyvavo apie 150 žmonių, iš jų 20 klubo „Viltis“ narių. Koncertavo ansamblis „Gija“. Dėl pandemijos veikloje buvo tarpas. Liepos mėnesį pravedėme klubo visuotinį ataskaitų ir rinkimų susirinkimą. Klubo pirmininku išrinkome Valmantą Naraškevičių.


Gavome finanasavimą trims Ukmergės savivaldybės remiamiems projektams. Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ 20 klubo narių dalyvavo Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio filialo edukacinėje programoje „Šakočio kepimas“. Fotografavomės prie paminklo Antanui Smetonai, lankėmės dvare, klausėmės klubo gidės Danutės Gelūnienės pasakojimo apie dvarą ir prezidento veiklą. 18 klubo narių dalyvavo išvykoje po Pakruojo dvarą. Apžiūrėjome puikias gėlių kompozicijas, skulptūras, vaikščiojome po parką, su gide dalyvavome ekskursijoje po dvarą, aplankėme amatų kiemelius, Arklio muziejų, stebėjome ištrauką iš V. Šekspyro pjesės „Vasarvidžio nakties sapnas“. Organizavome dieninę ir naktinę ekskursiją po Molėtų observatorijos Etnokosmologijos muziejų. Dalyvavo 21 klubo narys. Apžiūrėjome lauko ekspoziciją. Muziejuje klausėmės pasakojimų apie dangaus pažinimo raidą, Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienas, teleskopus, sužinojome planetų, žvaigždynų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų pavadinimus, jų amžių, išgirdome apie juodąsias skyles, šviesmečius, kosmonautiką, nežemiškos gyvybės paieškas, mūsų civilizacijos ateities galimybes. Pažiūrėjome filmą „Nuo mažiausio iki didžiausio“. Naktinėje ekskursijoje stebėjome penkis dangaus kūnus.


Išvyka į Anykščių šilelio Basų kojų taką buvo skirta sveikatinimosi projekto „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ vykdymui. Ėjome 1, 200 km basomis įvairiais grublėtais paviršiais, stiprinome sveikatą pakildami į 35 m. Lajų tako bokštą, 186 laiptelius – į Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios apžvalgos aikštelę. Dvasinę būseną gerinome lankydami Angelų muziejų, dailės parodą ir COSMOS paukščių taką Anykščių meno inkubatoriuje. Daug emocijų patyrėme lankydamiesi Apverstame name. Dalyvavo 14 klubo narių.


Kas metai nuo 2015 m. vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ atstovaudavome Ukmergės rajonui LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėse „Skambėk, Žemaitija!“ Šiemet regiono šventė Raseiniuose neįvyko, tačiau Raseinių bendrijos buvome pakviesti į Žolinės šventės tradicijų Žemaitijoje renginį Norgėlų kaimo parke. Kartu su raseiniškiais ir norgėliškiais koncertavo klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“. Kartu su Norgėlų kaimo bendruomenės žiūrovais dalyvavo apie 100 žmonių. Buvo 15 klubo narių. Pakeliui aplankėme poeto Jono Mačiulio – Maironio tėviškę sodybą – muziejų Bernotų kaime.

Klubo nariai dalyvauja Valstybinių švenčių, įžymių datų minėjimuose Ukmergėje, Ukmergės miesto šventėse, Ukmergės kultūros centro, Vl. Šlaito bibliotekos, kraštotyros muziejaus, Ukmergės Vyčio šaulių kuopos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės filialo, Ukmergės r. visuomenės sveikatos biuro, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“, kitų organizacijų renginiuose. Lanko III amžiaus universiteto užsiėmimus, kompiuterinio raštingumo kursus, padeda pinti puošimo vainikus Ukmergės miesto šventėms, Smetoninių renginiams. Jubiliejaus proga sveikiname visus klubo narius, ištiesiame pagalbos ranką ištikus nelaimei, netektims.Turime klubo himną, žodžiai Janės Juzėnienės, muzika Valmanto Naraškevičiaus.


Apie dalyvavimą renginiuose, ekskursijose, išvykose visada pateikiame medžiagą Ukmergės žiniasklaidai – laikraščiams „Ukmergės žinios“, „Gimtoji žemė“, tinklaraščiui www.vilkmerge.lt ( skiltys „Aktualijos – Rašo skaitytojai“, „ Gyvenimas – Žmonės“). Visa medžiaga talpinama klubo Facebook puslapyje „LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ www.facebook.com/17ukv/ “

Klubo sekretorė Janina Badokienė

LPS „BOČIAI“ UKMERGĖS KLUBAS „VILTIS“

Klubo istorija ir dabartis

Nuotraukoje: Valerija Naraškevičienė

Klubui nuo įsikūrimo 2014 m. iki 2020 m. liepos 11 d. vadovavo  Valerija Naraškevičienė.

   Pirmininkės dėka klubas bendrauja  beveik su visų šalies  rajonų senjorais.   Jos  iniciatyva klubas „Viltis“ prasmingai bendradarbiauja su Ukmergės kraštotyros muziejumi, Ukmergės Vlado Šlaito viešąja biblioteka, su Ukmergės pedagogų klubu „Dar ne ruduo“, su nemažai Ukmergės kaimo bendruomenių, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, su Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Ukmergės filialu.
V. Naraškevičienė jau daug metų organizuoja senjorų ekskursijas, išvykas po Lietuvą ir į užsienį. Daug prisidėjo prie Ukmergės r. pagyvenusių žmonių vienijimo, bendruomeniškumo stiprinimo, klubo tradicijų puoselėjimo, savitarpio pagalbos plėtojimo, tautinių kultūrinių tradicijų palaikymo, pilietiškumo skatinimo.


Už gerą, aktyvų ir nuoširdų darbą yra gavusi Vyriausybės, LPS „Bočiai“, Ukmergės r. ir kitų rajonų  savivaldybių apdovanojimų. 2020 m. V. Naraškevičienei suteiktas klubo „Viltis“  Garbės pirmininkės vardas.

Visas prasmingas veiklas ir  darbus nuo 2020 m. liepos 11 d.   tęsia aktyviai dalyvavęs klubo veikloje Valmantas Naraškevičius.

Nuotraukoje: Valmantas Naraškevičius

   Klubo veikla organizuojama stengiantis mažinti  narių atskirtį. Tokie žmones raginami išeiti iš namų, aktyviai prisidėti prie klubo veiklos. Suteikiama jiems  galimybė plėtoti žmogiškuosius ryšius, patenkinti kultūrinius, edukacinius, savirealizacijos, bendravimo, pagarbos ir priklausymo grupei poreikius. Reikalui esant atstovaujame klubo narių interesams.


Klubas pažymi žymias datas, Seimo skelbiamus atmintinus metus. K. Donelaičio jubiliejinius metus minėjome Ukmergėje kartu su „Šilo“ pagrindinės mokyklos kolektyvu, su Ukmergės bendruomene Vl. Šlaito bibliotekoje,  Utenoje kartu su Kupiškio, Joniškio, Panevėžio bendrijų kolektyvais. Kartu su Druskininkų, Utenos, Anykščių, Kauno, Jonavos senjorais minėjome A. Smetonos 140 –ąjį  gimtadienį  Prezidento tėviškėje Užulėnyje. M.K. Čiurlionio 140-ąsias gimimo metines ir etnografinius metus minėjome Druskininkuose. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25- metį minėjome Ukmergėje. Lietuvių k. metams paminėti su keturių rajonų bendrijų nariais pravedėme renginį „Gimtoji kalba – motinos kalba“ Ukmergėje. Kartu su Ukmergės kraštotyros muziejumi pravedėme konferenciją „Lietuvos kelias į valstybingumą. Ukmergė Lietuvos valstybės 100-mečio istorijos vingiuose“. Klubo nariai buvo išvykę į pažintinę ekskursiją po Kroatiją. Minėdami Lietuvos valstybingumo 100- metį koncertavo Zadaro mieste.

vintų kultūros centro Kernavės filialu organizavo Aukštaitijos regiono senjorų dainų ir šokių festivalį „Dainuok, Lietuva!“ Kernavėje. Dalyvavo 24 Aukštaitijos meno saviveiklos kolektyvai ir svečiai iš Telšių bendrijos. . Pravedėme renginį Ukmergėje  „Vis Lietuvos nepamiršiu“, skirtą Antano Smetonos metams. Dalyvavo Birštono, Druskininkų, Kėdainių, Skuodo bendrijų kolektyvai.


2020 m. pradžioje klubo „Viltis“ veikloje dalyvavo 107 nariai. Veikė klubo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, mišrus vokalinis ansamblis „Gija“, šokių kolektyvas „Radasta“, sambūriai „Padėk“, „Keliaukime drauge“.
Pravedėme klubo nariams tradicinį renginį, skirtą Trijų Karalių dienai paminėti, Ukmergės kavinėje „Optima“. Dalyvavo 42 klubo nariai. Kartu su Pasvalio, Šilalės, N. Akmenės kolektyvais  dalyvavome šventėje N. Akmenėje „Prie Baltijos mūsų Tėvynė“. Dalyvavo apie 150 žmonių, iš jų 20 klubo „Viltis“ narių.
Gavome finansavimą trims Ukmergės r. sav. remiamiems projektams. Dėl esamos šalyje situacijos daugiau organizavome išvykas, ekskursijas.
Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ 20 klubo narių dalyvavo Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio filialo edukacinėje programoje „Šakočio kepimas“. 18 klubo narių dalyvavo išvykoje po Pakruojo dvarą. Organizavome dieninę ir naktinę ekskursiją po Molėtų observatorijos Etnokosmologijos muziejų. Dalyvavo 21 klubo narys. 

   Išvyka į Anykščių šilelio Basų kojų taką buvo skirta sveikatinimosi  projekto „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ vykdymui. Dalyvavo 14 klubo narių.

   Kas metai nuo 2015 m. vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ atstovaudavome Ukmergės rajonui LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėse „Skambėk, Žemaitija!“ Šiemet regiono šventė Raseiniuose neįvyko, dalyvavome bendrijos  organizuotame renginyje, skirtame Žolinės šventės tradicijoms Žemaitijoje.

      Apie dalyvavimą renginiuose, ekskursijose, išvykose visada pateikiame medžiagą Ukmergės žiniasklaidai – laikraščiams „Ukmergės žinios“, „Gimtoji žemė“, tinklaraščiui www.vilkmerge.lt ( skiltys  „Aktualijos – Rašo skaitytojai“, „ Gyvenimas – Žmonės“).  Visa medžiaga talpinama klubo Facebook puslapyje „LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ www.facebook.com/17ukv/

Klubo sekretorė                                                                                    Janina Badokienė

Klubo veikla 2020 m. IV ketvirtyje

Dėl pandemijos klubo veiklos apimtys labai sumažėjo. Baigdami vykdyti sveikatinimosi projektą „Sveikatos raktas –tavo rankose!“ pirkome pirties paslaugas su kaitinimosi ir įvairios temperatūros vandens procedūromis, relaksaciniais pratimais, kūno ir veido kaukėmis, atpalaiduojančiu masažu, vaistažolių arbatos gėrimu, pirtininko pokalbiais apie pirties naudą organizmui, apie tinkamą vaistažolių vartojimą.

Grupėmis po 3-4 asmenis apsilankė pirtyje 20 asmenų. Spalio 1 d. Ukmergės r. sav. pakviesta 6 narių grupė lankėsi minėjime, skirtame Pagyvenusių žmonių dienai, Ukmergės r. Vl. Šlaito bibliotekoje . Mero padėkos raštais, asmeninėmis dovanomis apdovanotos klubo narės Janina Zimblienė ir Stasė Vagonienė.

Spalio 24 d. dalyvavome Tarptautiniame mėgėjų dainų festivalyje „Paribio daina“ („Pesnia pomežža“) Vilniaus Karininkų ramovėje. Dainų konkurse solistų grupėje dalyvavo klubo nariai Marija Krupoviesienė ir Valmantas Naraškevičius, ansamblių grupėje -klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“. V. Naraškevičius savo grupėje užėmė III vietą. Šventėje dalyvavo 15 klubo narių

Nuotraukoje: mintys išlydint senuosius

Daugiau informacinės medžiagos apie Covid –19, apie sveikus įpročius, kalendorines šventes talpinome klubo Facebook puslapyje -https://www.facebook.com/17ukv

Klubo sekretorė Janina Badokienė

SUĖJOM DRAUGE Į DIDELĮ BŪRĮ

   LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ trečius metus organizuoja tradiciniu tapusį respublikinį  LPS „Bočiai“ renginį „Dainuojame Ukmergei“, skirtą miesto gimtadienio metams minėti. Vykdydami Ukmergės r. sav. remiamą projektą „Sueikim kartu į didelį būrį“   (Ukmergės krašto žmonėms reikšmingų tradicinių renginių organizavimas ir atstovavimas Ukmergės rajonui respublikiniuose renginiuose) 2023 m. birželio 17 d. į Ukmergės kultūros centrą sukvietėme respublikos senjorus. Sulaukėme LPS „Bočiai“ bendrijų meno saviveiklos kolektyvų iš Utenos ( pirm. Vladas Žilėnas), Pasvalio ( Antanas Indreliūnas), Kėdainių ( Kęstutis Nekrošius), Jonavos ( Vytautas Bareika), Elektrėnų ( Birutė Kizienė), Skuodo ( Joana Viščiūnienė), Šiaulių ( Benas Jokubauskas), Vilkaviškio ( Danutė Medekčienė), Vilniaus m. bendrijos Vilkpėdės skyriaus ( Janina Aidukienė). Atvyko projekto partneriai –  Ukmergės r. pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ ( Marija Šapauskienė)  kolektyvas. Džiugu, kad į šventę atėjo ir didelis būrys miestiečių.

   Tradiciškai šventę pradėjo klubo narė poetė Leonora Jankeliūnienė, savo eilėmis reikšdama meilę ir pagarbą savo gimtajam miestui. Renginio vedančioji Liuda Žekonienė trumpai apžvelgė miesto istoriją, minėdama svarbias datas, įvykius, žymius žmones. Išsakė šiuos palinkėjimus miestui: „Su gimtadieniu, Ukmerge! Tu – mūsų meilė ir pasididžiavimas! Lai būna ramus dangus virš mūsų galvų! Linkime šviesos  ir grožio, puikių augimo bei tobulėjimo galimybių! Gerovės ir klestėjimo! Laimingų, sveikų, vieningų miestiečių, puoselėjančių meilę, atjautą, draugystę!“

Sveikinimo žodžius tarė klubo pirmininkas Valmantas Naraškevičius. Atliko dainą „Aš laimingas“, kurioje prasmingai skambėjo žodžiai „…kaip aš laimingas, kiek daug draugų likimas lėmė man pažinti…“.

Sveikinimo žodžius tarė visų organizacijų pirmininkai, Europos vyresnio amžiaus žmonių federacijos Lietuvos acociacijos valdybos narė Rima Povilėnienė, J. Aidukienė perdavė linkėjimus nuo Vilniaus bendrijos pirmininkės Vilijos Tūrienės. Buvo reiškiami padėkos žodžiai už pakvietimą į šventę, džiaugiamasi ilgamete draugyste, prasidėjusia, kai pirmininke dirbo, dabar  garbės pirmininkė,  Valerija Naraškevičienė. Kaip sakė D. Medekčienė, bendrystė – nemokami vaistai. Buvo linkima, kad savo turimą patirtį, širdies šilumą, sugebėjimą nuoširdžiai bendrauti Valerija perduotų dabartiniam pirmininkui. V. Naraškevičienė kalbėjo, kad mus visus sieja draugystė ir meilė, dėkojo, kad šiandien esam visi kartu. Skuodo bendrijos pirmininkė J. Viščiūnienė pasidžiaugė, kad Skouds, kaip ji sakė, yra senesnis už Ukmergę. Jam – 764 m. Tačiau Skuodo sav. yra Apuolė – anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuose paminėta gyvenvietė Lietuvos teritorijoje. Pavadinta Apulija ji buvo paminėta 853 m. Rimberto kronikoje,  kai Švedijos karalius Olafas su savo  kariauna puolė  pilį, esančią ant piliakalnio. Šiais metais 1170 metų  sukaktis bus minima tradicinėje LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk – Žemaitija! -2023“, vyksiančioje liepos 14 d. ant Apuolės piliakalnio. Toliau vykdydami projektą į  šį renginį jau 10 kartą  vyks ir klubo „Viltis“ nariai, atstovausiantys Ukmergės rajonui.

Toliau vyko organizacijų pirmininkų ir meno saviveiklos kolektyvų vadovų apdovanojimai Ukmergės r. sav. mero Dariaus Varno padėkomis ir dovanėlėmis. Padėkas įteikė klubo pirmininkas V. Naraškevičius.

Koncertinę  programą tradiciškai pradeda šeimininkai. Dainas atliko klubo „Viltis“ mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. V. Naraškevičius). Renginio dalyviai aktyviai pritarė žinomai dainai „Daug daug dainelių“. Toliau pasirodė Ukmergės padagogų klubo moterų vokalinis ansamblis „Dar ne ruduo“ ( Audronė Baronienė), Elektrėnų mišrus vokalinis ansamblis „Dubija“ (Nijolė Ramanauskienė), Šiaulių – „Šiaulių bočiai“ ( Česlovas Daugmenas), Kėdainių – „Ašarėna“ ( Gitana Adomavičienė), Skuodo romansų ansamblis „Prisiminimų rožė“ ( J. Viščiūnienė), Utenos – ansamblis „Narkūnaičiai“ ( Aušrelė Baltuškienė), Vilkaviškio moterų ansamblis ( Edmantas Rėkus), Pasvalio – choras „Rudenėlis“ ( Giedrius Gumbelevičius), Vilkpėdės –  ansamblis „Vaivora“ ( Rita Jurgaitienė), Jonavos – „Dobilas“ ( Bronius Kaminskas). Kartu su jonaviškiais visi sustojome ir dainavome tradicinę bendrą dainą „Paimkim Lietuvą visi ant rankų“ ( ž. Lauko Gėlės, aranž. Tado Šumsko).

L. Žekonienė padėkojo rėmėjams: Ukmergės r. savivaldybei,   merui D. Varnui, Ukmergės kultūros centrui, direktorei Rasai Graužinienei, Ukmergės r. vartotojų kooperatyvui, dir. Angelei Andrikonienei, Prof-HARD įmonei, dir. Rimantui Jurgaičiui, įmonei DairyHUB (Rokiškio sūris) , dir. Dariui Norkui.

Fotografavomės prisiminimui prie kultūros centro. Pietavome, toliau mielai bendravome, aptarinėjome kitų susitikimų planus.

V. Naraškevičius padėkojo šventės organizavimo komandai. Skirstėmės namo jausdami pasitenkinimą, kad pravedėme tokį svarbų renginį.

Klubo sekretorė Janina Badokienė

LPS “Bočiai pirmininkas Kajatonas Šliogeris ir buvusi ilgametė klubo pirmininkė ir garbės pirmininkė Valerija Naraškevičienė
LPS “Bočiai pirmininkas Kajatonas Šliogeris taria padėkos žodį
Renginio dalyviai sustojo bendrai dainai
Bendra nuotrauka atminčiai
© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.