Veikla 2014-2020 m.

 

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ susikūrė 2014 m. Pirmininke išrinkta Valerija Naraškevičienė vadovavo klubui iki 2020 m. Nuo 2020 m. liepos 11 d. klubui vadovauja Valmantas Naraškevičius

   Veiklos kryptys organizuojamos pagal klubo nuostatus: „… sulaukus pensinio amžiaus išlikti savarankiškais ir vertingais savo bendruomenių nariais,  dalyvauti įvairiuose projektuose, organizuoti pagyvenusių žmonių meninės saviraiškos veiklą, propaguoti užsiėmimus pagal pomėgius, skatinti savišvietą, sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas, tenkinti savo narių kitus viešuosius interesus…“ Vykdydami veiklą stengiamės mažinti klubo narių atskirtį, raginame  tokius žmones išeiti iš namų, aktyviai prisidėti prie klubo veiklos, suteikti jiems  galimybę plėtoti žmogiškuosius ryšius, patenkinti kultūrinius, edukacinius, savirealizacijos, bendravimo, pagarbos ir priklausymo grupei poreikius, reikalui esant atstovaujame klubo narių interesams.

   Nuo klubo įsikūrimo veikė Ukmergės kultūros centro „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, vadovė Vacė Ignatavičienė, akompaniatorė Birutė Verbickienė, ansamblis „Bičiuliai“ , vadovė Alia Nabatova, akompaniatorius Povilas Pavydis, šokių ratelis  „Radasta“, vadovė Roma Morkūnienė,  mišrus choras „Smiltelė“, vadovė Vacė Ignatavičienė.  Buvo organizuoti sambūriai: „Bičiuliai“, „Gimtojo žodžio versmės“, „Padėk“, „Kraitė“, „Keliaujame drauge“.

   2014 m. organizavome renginius skirtus K. Donelaičiui, Motinos dienai rajono bibliotekoje ir Ukmergės „Šilo“ pagrindinėje mokykloje.  Į Šeimos metams skirtą ukmergiškių renginį „Šeimos laimė vyro pečiais, moters rankomis ir vaikų šypsena laikosi“ atvyko gausus būrys bočių iš Birštono, Anykščių ir Utenos. Kartu su Druskininkų, Utenos, Anykščių, Kauno, Jonavos senjorais minėjome A. Smetonos 140 –ąjį  gimtadienį  Prezidento tėviškėje Užulėnyje. Priėmėme Elektrėnų senjorus Ukmergėje.

   Trakų rajono bočių ir bendruomenės kvietimu su koncertine programa dalyvavome kasmetinėje Trakų krašto bitininkų ir Tiltų kaimo medaus ir duonos šventėje „Kvepia medumi mūsų stalas”. Vykome į Birštoną pasveikinti bendrijos su 15 –os metų veiklos jubiliejumi. Kartu su Alytaus ir  Širvintų senjorais dalyvavome Elektrėnų bendrijos rudens šventėje „Krinta lapai, tik neliūdėk…“

   Kristijono Donelaičio jubiliejų taip pat  minėjome  Utenoje. Susirinko Kupiškio, Joniškio, Panevėžio ir Ukmergės kolektyvai. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Leliūnų bažnyčioje. Į Tėvo  dienos šventę Jonavoje suvažiavo ne tik Ukmergės bočių klubo „Viltis“, bet ir Varėnos bočių bei Čiobiškio kultūros centro meno kolektyvai. Rokiškio bočių ir jų vadovės Aldonos Krikštaponienės jubiliejų minėjome kartu su Šiaulių, Panevėžio, Kupiškio, Utenos bendrijomis ir  svečiais iš Latvijos.

   Su ansambliu „Lyra“ koncertavome Pagyvenusių žmonių dienos minėjime Ukmergės kultūros centre. Dalyvavome Ukmergės visuomenės sveikatos biuro organizuotoje sveiko maisto šventėje „Lietuviško rudens gėrybės“. Su koncertine programa dalyvavome rajono renginyje „Du metai be Juliaus“, skirtame Juliui Veselkai atminti, vedėme bendrus renginius su Petronių ir Varinės kaimo bendruomenėmis, koncertavome Pašilės, Žemaitkiemio bažnyčiose Žolinės ir Motinos dienos proga.

   Organizavome ekskursijas klubo nariams po Kuržemę ir Žemaitiją, lankėmės Prezidentūroje, Užutrakio dvare. Organizuota turistinė, pažintinė, sveikatinimosi išvyka po Vengriją. Vykdydami Ukmergės savivaldybės remiamą projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ atstovavome Ukmergės rajonui šventėje Telšiuose „Bočių rodos“. Koncertavo choras „Smiltelė“.

   2015 m. Ukmergėje minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25- metį ir Etnografinių regionų metus. Dalyvavo poetas, dainų tekstų autorius ir kompozitorius, eseistas, visuomenininkas Juozas Elekšis, kurio dainas dainuojame. Rinkomės į renginį, skirtą rašytojui Romualdui Granauskui. Sudeikiuose kartu su Utenos, Anykščių, Rokiškio senjorais dalyvavome  Etnografinių regionų metų šventėje „Dainuokim Lietuvai iš širdies į širdį“. Dalyvavome  renginyje  Druskininkuose, skirtame  M. K. Čiurlionio 140 – ajam jubiliejui,  Etnografinių regionų metams ir Tėvo dienai paminėti. Klubo „Viltis“ nariai dalyvavo žuvusių lakūnų Dariaus ir Girėno pagerbimo renginyje „Palaužti sparnai“, kuris vyko Jonavos rajone,  Šilų kaime, ant Paberžės piliakalnio. Organizavome susitikimą Kernavėje su Utenos, Elektrėnų senjorais „Draugystės tiltai“ , dalyvavome akcijoje „Visa Lietuva šoka“ ant Kernavės piliakalnio. Vilniaus bočių bendrijos pakviestas ansamblis „Lyra“ su koncertine programa dalyvavo jų konferencijoje. Kupiškio raj. „Bočių“ bendrijos 15 metų  darbo veiklos jubiliejų pažymėjome kartu su Jonavos, Utenos, Šiaulių ir Latvijos lietuvių iš Bauskės miesto meno kolektyvais.  Organizuota  pažintinė, sveikatinimosi ekskursija po Lenkiją.

   2016 m. minėjome Ukmergės bočių susikūrimo 25 – metį. Su jubiliejiniais veiklos metais sveikinome Jonavos, Kauno, Utenos, Vilniaus miesto bendrijas. Dalyvavome romansų vakare Kaišiadoryse, respublikinėje dainų šventėje Telšiuose „Septynių kalvų giesmė“, keliavome po Joniškio kraštą, dalyvavome Joniškio senjorų šventėje „Rieda, sukasi metų ratas“, su koncertine programa dalyvavome Anykščių miesto šventėje, bendravome su Anykščių bendrijos nariais. Dalyvavome Vilniaus miesto bendrijos Naujamiesčio skyriaus šventėje. Keliavome po Suvalkiją, bendravome su Marijampolės senjorais. Lankėmės Daugpilyje, Agluonoje. Susitikome su Daugpilio lietuvių kultūros bendrija  „Rasa“. Ukmergėje priėmėme Trakų, Marijampolės, Kupiškio senjorus. Pravedėme vakaronę klubo nariams „Išeikim į naujus metus…“ Savo veiklą pristatėme rajono savivaldybės renginyje „Draugystės mugė – 2016“.

   2017 m. pradžioje klubo nariai dalyvavo konferencijoje Seime „Nacionalinio gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija šiuolaikiniame etape“. Kovo mėn. dalyvavo mitinge prie Seimo dėl pensijų didinimo. Susitikome su LPS „Bočiai“ Vilkpedės skyriaus senjorais Taujėnų dvare, Ukmergės r. Su kitų rajonų senjorais dalyvavome renginyje Utenoje „Dainuok Lietuvai“. Su keturių rajonų bendrijų nariais pravedėme Ukmergėje renginį „Gimtoji kalba – motinos kalba“. Pravedėme ekskursiją po Kėdainių kraštą. Siesikų pilyje kartu su Ukmergės pedagogų klubu „Dar ne ruduo“ organizavome susitikimą su  LPS „Bočiai“ Vilniaus bendrijos Naujamiesčio bei Naujininkų skyrių nariais. Dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija!“ Šilalėje. Kartu su Birštono senjorais dalyvavome Širvintų bendrijos organizuotame renginyje Čiobiškyje. Organizavome renginį Ukmergėje „Sueikim, aukštaičiai, sueikim, žemaičiai…“ kartu su Šilalės ir Elektrėnų senjorais. Paminėjome  didvyrių lakūnų žūties metines Jonavoje kartu su Kauno, Kaišiadorių senjorais. Su koncertine programa klubo nariai dalyvavo LPS „Bočiai“ organizuotoje Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimo šventėje Vilniuje. Pravedėme renginį klubo nariams „Palydint senus metus…“

   2018 m. pradžioje apdovanoti už dalyvavimą Ukmergės r. sav. visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Sveikata visiems – 2017 m.“ kaip „Aktyviausia fiziškai aktyvaus laisvalaikio bendruomenė“. Kartu su Ukmergės kraštotyros muziejumi pravedėme konferenciją „Lietuvos kelias į valstybingumą. Ukmergė Lietuvos valstybės 100-mečio istorijos vingiuose“. Su koncertine programa klubo nariai dalyvavo LPS „Bočiai“ organizuotame renginyje Lietuvos Valstybingumo 100-mečiui paminėti. Balandžio mėnesį klubo nariai dalyvavo mitinge prie Prezidentūros dėl pensijų didinimo. Vykdydami sveikatinimo projektą „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ lankėmės  Birštone pas projekto partnerius. Pravedėme renginį Ukmergėje su šešių rajonų bendrijų nariais „Tau, Lietuva!“ Vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ dalyvavome Žemaitijos regiono šventėje „Skambėk, Žemaitija!“ Kelmėje. Klubo nariai buvo išvykę į pažintinę ekskursiją po Kroatiją. Minėdami Lietuvos valstybingumo 100- metį koncertavo Zadaro mieste. Dalyvavome grybų šventėje Varėnoje. Vykdydami projektą „Kultūrinės įvairovės mainai“ dalyvavome Elektrėnų, Palangos, Joniškio  bendrijų renginiuose. Organizavome renginį Ukmergėje „Sueikim, aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai…“ kartu su Ukmergės pedagogų klubu „Dar ne ruduo“, Palangos, Telšių ir Varėnos bendrijų kolektyvais.

    Dalyvavome Ukmergės r. visuomenės sveikatos biuro organizzuotoje konferencijoje „Kelias link širdies sveikatos“,  trijų dienų sveiko gyvenimo  stovykloje Vepriuose. Buvome Ukmergės politinių kalinių ir tremtinių filialo organizuotoje konferencijoje „Aš esu Vanagas“.   Dalyvavome 4 val. mokymuose: „Keisti save – keisti Lietuvą“. Dalyvavome Ukmergės r. Varinės bendruomenės renginyje – konkurse „Šimtametė Lietuva aukštaitiškoje smulkiojoje tautosakoje“

   2019 m. renginius pradėjome nuo Trijų Karalių dienos minėjimo. Vasario 16 d. paminėjome Ukmergės miesto renginyje ir LPS „Bočiai“ Naujamiesčio skyriaus šventėje. Pradėjome tradiciją švęsti Atvelykį.  Motinos dieną minėjome kaip ir kasmet. Organizuota klubo nariams ekskursija po Lenkiją, Čekiją, Vokietiją. Priėmėme į svečius į Ukmergę atvykusius Šilutės senjorus. Žemaitijos 800 – ųjų metų jubiliejų minėjome Žemaitijos sostinėje – Telšiuose. Vykdydami sveikatinimo projektą „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ lankėmės Druskininkuose. Su koncertine programa dalyvavome  LPS „Bočiai“ Druskininkų m. bendrijos organizuotame renginyje „Draugystės pynė“ kartu su Alytaus, Kauno, Vilniaus bendrijos Vilkpėdės, Šeškinės skyriais. Klubas kartu su Širvintų kultūros centro Kernavės filialu organizavo Aukštaitijos regiono senjorų dainų ir šokių festivalį „Dainuok, Lietuva!“ Kernavėje. Dalyvavo 24 Aukštaitijos meno saviveiklos kolektyvai ir svečiai iš Telšių bendrijos. Vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ dalyvavome LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėje Rusnėje „Skambėk, Žemaitija!“ Klubo nariai dalyvavo Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“ vykdomo projekto „Ukmergės kraštas, išugdęs Prezidentą Antaną Smetoną“ renginyje A. Smetonos dvare Užulėnių km.  Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ dalyvavome ekskursijoje po Pasvalį ir  respublikinėje LPS „Bočiai“ šventėje, skirtoje Pasvalio taikos 462 – sioms metinėms ir Baltijos kelio 30-mečiui paminėti, kartu su Biržų, Kelmės, Radviliškio, Šiaulių, Utenos, Kėdainių, Joniškio, Pakruojo, Naujosios Akmenės bendrijų nariais. Koncertavo ansamblis „Lyra“.  Organizavome renginį klubo nariams „Mums amžius – ne riba“, skirtą Pasaulinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Pravedėme renginį Ukmergėje  „Vis Lietuvos nepamiršiu“, skirtą Antano Smetonos metams. Dalyvavo Birštono, Druskininkų, Kėdainių, Skuodo bendrijų kolektyvai. Klubo nariai  dalyvavo išvykoje po Kėdainius ir LPS „Bočiai“ Kėdainių bendrijos organizuotame renginyje kartu su senjorais iš Jonavos, Kauno, Raseinių, Pasvalio, Panevėžio, Šiaulių bendrijų, kitų organizacijų kolektyvais. Koncertavo ansamblis „Gija“. Dalyvavome „Bičiulių vakare“ Ukmergės kraštotyros muziejuje. Klubo nariai dalyvavo Tarptautiniame mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“ („Pesnia pamežža“). Su koncertine ansamblio „Lyra“ programa minėjome Šv. Cecilijos dieną Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Klubo komanda dalyvavo Ukmergės r. Varinės bendruomenės renginyje – konkurse „Šimtametė Lietuva Aukštaitijos smulkiojoje tautosakoje“.

   Įkurtas ansamblis „Gija“, vadovas ir akompaniatorius Valmantas Naraškevičius.

   2020 m. pradžioje klubo „Viltis“ veikloje dalyvavo 107 nariai. Veikė klubo moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, mišrus vokalinis ansamblis „Gija“, šokių kolektyvas „Radasta“, sambūriai „Padėk“, „Keliaukime drauge“.

   Pravedėme klubo nariams tradicinį renginį, skirtą Trijų Karalių dienai paminėti, Ukmergės kavinėje „Optima“. Dalyvavo 42 klubo nariai, EURAG Lietuvos asociacijos prezidentas Povilas Butkus, Seimo nario Juozo Imbraso padėjėjas Stasys Ašmontas. Kartu su Pasvalio, Šilalės, N. Akmenės kolektyvais  dalyvavome šventėje N. Akmenėje „Prie Baltijos mūsų Tėvynė“. Dalyvavo apie 150 žmonių, iš jų 20 klubo „Viltis“ narių. Koncertavo ansamblis „Gija“.  Dėl pandemijos veikloje buvo tarpas. Liepos mėnesį pravedėme klubo visuotinį ataskaitų ir rinkimų susirinkimą. Klubo pirmininku išrinkome Valmantą Naraškevičių.

   Gavome finanasavimą trims Ukmergės savivaldybės remiamiems projektams.

   Vykdydami projektą „Pabūkime drauge“ 20 klubo narių dalyvavo Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio filialo edukacinėje programoje „Šakočio kepimas“. Fotografavomės prie paminklo Antanui Smetonai, lankėmės dvare, klausėmės klubo gidės Danutės Gelūnienės pasakojimo apie dvarą ir prezidento veiklą.  18 klubo narių dalyvavo išvykoje po Pakruojo dvarą. Apžiūrėjome puikias gėlių kompozicijas, skulptūras, vaikščiojome po parką, su gide dalyvavome ekskursijoje po dvarą, aplankėme amatų kiemelius, Arklio muziejų, stebėjome ištrauką iš V. Šekspyro pjesės „Vasarvidžio nakties sapnas“. Organizavome dieninę ir naktinę ekskursiją po Molėtų observatorijos Etnokosmologijos muziejų. Dalyvavo 21 klubo narys.  Apžiūrėjome lauko ekspoziciją. Muziejuje klausėmės pasakojimų apie dangaus pažinimo raidą, Lietuvos ir pasaulio astronomijos naujienas, teleskopus, sužinojome  planetų, žvaigždynų, žvaigždžių, ūkų, spiečių, galaktikų pavadinimus, jų amžių,  išgirdome apie juodąsias skyles, šviesmečius,   kosmonautiką, nežemiškos gyvybės paieškas, mūsų civilizacijos ateities galimybes. Pažiūrėjome filmą „Nuo mažiausio iki didžiausio“. Naktinėje ekskursijoje stebėjome penkis dangaus kūnus.

   Išvyka į Anykščių šilelio Basų kojų taką buvo skirta sveikatinimosi  projekto „Sveikatos raktas – tavo rankose!“ vykdymui. Ėjome 1, 200 km basomis įvairiais grublėtais paviršiais, stiprinome sveikatą pakildami į 35 m. Lajų tako bokštą, 186 laiptelius – į Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto  Mato bažnyčios apžvalgos aikštelę. Dvasinę būseną gerinome lankydami Angelų muziejų, dailės parodą ir COSMOS paukščių taką Anykščių meno inkubatoriuje. Daug emocijų patyrėme lankydamiesi Apverstame name. Dalyvavo 14 klubo narių.

   Kas metai nuo 2015 m. vykdydami projektą „Mano žemė man – vieninteliai namai!“ atstovaudavome Ukmergės rajonui LPS „Bočiai“ Žemaitijos regiono šventėse „Skambėk, Žemaitija!“ Šiemet regiono šventė Raseiniuose neįvyko, tačiau Raseinių bendrijos buvome pakviesti į Žolinės šventės tradicijų Žemaitijoje renginį Norgėlų kaimo parke. Kartu su raseiniškiais ir norgėliškiais koncertavo klubo mišrus vokalinis ansamblis „Gija“. Kartu su Norgėlų kaimo bendruomenės žiūrovais dalyvavo apie 100 žmonių. Buvo 15 klubo narių. Pakeliui aplankėme poeto Jono Mačiulio – Maironio tėviškę  sodybą – muziejų Bernotų kaime.

   Klubo nariai dalyvauja Valstybinių švenčių, įžymių datų  minėjimuose Ukmergėje, Ukmergės miesto šventėse, Ukmergės kultūros centro, Vl. Šlaito bibliotekos, kraštotyros muziejaus, Ukmergės Vyčio šaulių kuopos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės filialo, Ukmergės r. visuomenės sveikatos biuro, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Ukmergės pedagogų klubo „Dar ne ruduo“,  kitų organizacijų renginiuose. Lanko III amžiaus universiteto užsiėmimus, kompiuterinio raštingumo kursus, padeda pinti puošimo vainikus Ukmergės miesto šventėms, Smetoninių renginiams. Jubiliejaus proga sveikiname visus klubo narius, ištiesiame pagalbos ranką ištikus nelaimei, netektims.

   Turime klubo himną, žodžiai Janės Juzėnienės, muzika Valmanto Naraškevičiaus.

   Apie dalyvavimą renginiuose, ekskursijose, išvykose visada pateikiame medžiagą Ukmergės žiniasklaidai – laikraščiams „Ukmergės žinios“, „Gimtoji žemė“, tinklaraščiui www.vilkmerge.lt ( skiltys  „Aktualijos – Rašo skaitytojai“, „ Gyvenimas – Žmonės“).  Visa medžiaga talpinama klubo Facebook puslapyje „LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ www.facebook.com/17ukv/

Klubo sekretorė                                                                                                           Janina Badokienė

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.