Vykdomi

 

„Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai“ bendrijų veiklos skatinimas“, 2023 m.

2023 m. LPS „Bočiai“ pradėjo vykdyti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą VAŽ-03592 „Lietuvos pensininkų sąjunga “Bočiai“ bendrijų veiklos skatinimas“. Projekto vertė – 32 000 Eur.

Projekto tikslas – atstovauti Lietuvos pensininkų ekonominius, socialinius, kultūrinius ir politinius interesus, skatinti švietėjišką veiklą ir saviraišką, propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, puoselėti tautines bei kultūrines tradicijas; Bendruose renginiuose su jaunesnių kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes ir siekti savitarpio supratimo, derinti savo narių privačius ir viešuosius interesus.

Įgyvendinant šį tikslą LPS „Bočiai“ yra išsikėlę tokius uždavinius:

– skatinti vyresniojo amžiaus ir jaunimo bendradarbiavimą, formuojant teigiamą požiūrį į vyresniojo amžiaus žmones;

– aktyviai dalyvauti Lietuvos pensininkų reikalų tarybos veikloje;

– siekti vyresniojo amžiaus žmonių sveikatinimo;

– palaikyti ir diegti tautines kultūrines tradicijas ir bendradarbiauti su socialinių paslaugų ir priežiūros institucijomis.

Projekto aktualumas yra siejamas su Vyriausybės programos uždaviniais dėl vyresniojo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo ir atskirties mažinimo. Šiuos uždavinius realizuoti padeda LPS “Bočiai” dalyvaudami bendrijų vietiniuose renginiuose, organozuodami bendrijų pirmininkų susitikimus bei pagal galimybę dalindamisi finansiniais ištekliais, kurie gana svarbū veikloms organizuoti. Pažymėtina, kad Savivaldybių parama regionų bočių bendrijoms tik iš dalies tenkina jų poreikius. Labai svarbu yra tai, kad bendrijų nariai veikloje dalyvauja savanorystės pagrindais.

2023 metais :LPS „Bočiai“ kartu su trimis partneriais VšĮ: „Sėkmės idėja”, “Bendra mintis” ir “Prie Raubonių malūno” teikė paraišką SADM ir laimėjo 2 metų projektą JVAŽ-06443 „Išmani kartų draugystė“, kuris startuos 2024 metais. Projekto 2 metų trukmės vertė – 50000 eur.

Dėl greitos kaitos informacinių technologijų srityje, didžiosios dalies galimų naujų, o ir senų narių nepasiekia visa informacija, sunku atlikti ir kasdienius darbus. Partneriai “Sėkmės idėja” ir “Bendra mintis” nuo 2020 metų vykdo kompiuterinio raštingumo ir išmaniųjų telefonų užsiėmimus senjorams – „Išmanizacijos akademija“, iki šios šią veiklą sėkmingai vykdė Vilniaus apskrityje, taip pat bendradarbiavo su Vilniaus bočių skyriumi. Trečias partneris aktyvus Panevėžio apskrityje dirba ir su senjorais ir su jaunimu, viena iš organizacijos narių vadovauja  Pasvalio jaunimo centrui.

Svarbiausias tikslas -pateikti žinias visoms Bočių skyriams ir senjorų susibūrimo taškams Lietuvoje, išmokyti senjorus naudotis išmaniosiomis technologijomis kasdieniniame gyvenime ir paruošti jaunimo grupes galinčias padėti vyresniems. Tai ypač aktualu vykstant visuotinai Lietuvos skaitmenizacijai, uždarant bankų, paštų skyrius, o paslaugas vis daugiau  teikiant tik internetu.

Išmanieji įrenginiai – telefonai, kompiuteriai užkariavo mūsų kasdienybę. Šių prietaisų pagalba yra sprendžiami kasdieniai klausimai. Jaunoji karta su šiomis technologijomis susiduria nuo vaikystės, tačiau vyresniems žmonėms kyla įvairūs klausimai, o kartais net baimė kažką padaryti ne taip. Rengiame šių technologijų mokymus, tam kad žmonės nesijaustų atskirti, vieniši, galėtų spręsti kasdienius klausimus ir to nebijoti. Pastebėjome, kad Lietuvoje 3 metus buvęs projektas “Prisijungusi Lietuva” daug dėmesio skyrė kompiuteriniam raštingumui didinti. Šis projektas 2/3 paskaitoms skirtų valandų skiria išmaniųjų telefonų, 1/3 kompiuteriniams mokymams. Taip bandoma apjungti ir išaiškinti daug funkcijų pasiekiamų abiem įrenginiais. Tokiu būdu, senjorams paaiškinama daug besisiejančių dalykų: pvz.  kas yra el. bankininkystė ir Smart ID; kuo skiriasi el. parašas nuo mobilaus parašo; kas yra programėlės (apps) ir daug kitų dalykų. Kadangi telefonus turi visi nuo septynmečio iki aštuoniasdešimtmečio, tai būtent toks projektas ir yra geriausia jaunimo ir senimo bendravimo priemonė. Į projektą kiekvienoje projekto įgyvendinimo vietoje įtrauksime ne mažiau kaip po 30 jaunuoliu.

Kelių metų partnerių patirtis rodo, kad geriausiai įsisavinama medžiaga, kai bazines paskaitas apie išmaniuosius įrenginius (telefonai, kompiuteriai) veda patyrę lektoriai, o po paskaitų paruoštas jaunimas veda praktinius užsiėmimus ir asmeniškai kiekvienam senjorui skiria dėmesį sprendžiant jiems rūpimus klausimus, taip užtvirtindami žinias.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

– keliose Lietuvos apskrityse suburti jaunimo komandas (6 komandos po 5 jaunuolius) ir apmokyti darbui su vyresnės kartos žmonėmis;

– keliose apskrityje paviešinti ir surinkti 30 grupių po 10 vyresnių nei 60 metų kartos žmonių, norinčių išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Senjorus suskirstyti į grupes pagal gebėjimų lygį (pradinukai ar jau besinaudojantys išmaniaisiais įrenginiais). Iš viso, 300 senjorų;

– kiekvienai grupei pravesti po 12 ak. val. pamokų, iš jų nemažiau kaip 4 ak. Val. praktinės pamokos jaunimo su senjorais. Iš viso, 360 val.;

– viešinti projektą trimis etapais: grupių ir savanorių surinkimas; projekto eiga ir pasiekimai; įvykusio projekto ataskaita visuomenei;

– projekto metu stiprinti projekto komandos kompetencijas per mokymus;

– palaikyti nuolatinį projekto pareiškėjo, partnerių ir savanorių ryšį, apsikeičiant nuomonėmis, konsultuojantis, mokantis.

2023 metais :LPS „Bočiai“ kartu su trimis partneriais VšĮ: „Sėkmės idėja”, “Bendra mintis” ir “Prie Raubonių malūno” teikė paraišką SADM ir laimėjo 2 metų projektą JVAŽ-06443 „Išmani kartų draugystė“, kuris startuos 2024 metais. Projekto 2 metų trukmės vertė – 50000 eur.

Dėl greitos kaitos informacinių technologijų srityje, didžiosios dalies galimų naujų, o ir senų narių nepasiekia visa informacija, sunku atlikti ir kasdienius darbus. Partneriai “Sėkmės idėja” ir “Bendra mintis” nuo 2020 metų vykdo kompiuterinio raštingumo ir išmaniųjų telefonų užsiėmimus senjorams – „Išmanizacijos akademija“, iki šios šią veiklą sėkmingai vykdė Vilniaus apskrityje, taip pat bendradarbiavo su Vilniaus bočių skyriumi. Trečias partneris aktyvus Panevėžio apskrityje dirba ir su senjorais ir su jaunimu, viena iš organizacijos narių vadovauja  Pasvalio jaunimo centrui.

Svarbiausias tikslas -pateikti žinias visoms Bočių skyriams ir senjorų susibūrimo taškams Lietuvoje, išmokyti senjorus naudotis išmaniosiomis technologijomis kasdieniniame gyvenime ir paruošti jaunimo grupes galinčias padėti vyresniems. Tai ypač aktualu vykstant visuotinai Lietuvos skaitmenizacijai, uždarant bankų, paštų skyrius, o paslaugas vis daugiau  teikiant tik internetu.

Išmanieji įrenginiai – telefonai, kompiuteriai užkariavo mūsų kasdienybę. Šių prietaisų pagalba yra sprendžiami kasdieniai klausimai. Jaunoji karta su šiomis technologijomis susiduria nuo vaikystės, tačiau vyresniems žmonėms kyla įvairūs klausimai, o kartais net baimė kažką padaryti ne taip. Rengiame šių technologijų mokymus, tam kad žmonės nesijaustų atskirti, vieniši, galėtų spręsti kasdienius klausimus ir to nebijoti. Pastebėjome, kad Lietuvoje 3 metus buvęs projektas “Prisijungusi Lietuva” daug dėmesio skyrė kompiuteriniam raštingumui didinti. Šis projektas 2/3 paskaitoms skirtų valandų skiria išmaniųjų telefonų, 1/3 kompiuteriniams mokymams. Taip bandoma apjungti ir išaiškinti daug funkcijų pasiekiamų abiem įrenginiais. Tokiu būdu, senjorams paaiškinama daug besisiejančių dalykų: pvz.  kas yra el. bankininkystė ir Smart ID; kuo skiriasi el. parašas nuo mobilaus parašo; kas yra programėlės (apps) ir daug kitų dalykų. Kadangi telefonus turi visi nuo septynmečio iki aštuoniasdešimtmečio, tai būtent toks projektas ir yra geriausia jaunimo ir senimo bendravimo priemonė. Į projektą kiekvienoje projekto įgyvendinimo vietoje įtrauksime ne mažiau kaip po 30 jaunuoliu.

Kelių metų partnerių patirtis rodo, kad geriausiai įsisavinama medžiaga, kai bazines paskaitas apie išmaniuosius įrenginius (telefonai, kompiuteriai) veda patyrę lektoriai, o po paskaitų paruoštas jaunimas veda praktinius užsiėmimus ir asmeniškai kiekvienam senjorui skiria dėmesį sprendžiant jiems rūpimus klausimus, taip užtvirtindami žinias.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

– keliose Lietuvos apskrityse suburti jaunimo komandas (6 komandos po 5 jaunuolius) ir apmokyti darbui su vyresnės kartos žmonėmis;

– keliose apskrityje paviešinti ir surinkti 30 grupių po 10 vyresnių nei 60 metų kartos žmonių, norinčių išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Senjorus suskirstyti į grupes pagal gebėjimų lygį (pradinukai ar jau besinaudojantys išmaniaisiais įrenginiais). Iš viso, 300 senjorų;

– kiekvienai grupei pravesti po 12 ak. val. pamokų, iš jų nemažiau kaip 4 ak. Val. praktinės pamokos jaunimo su senjorais. Iš viso, 360 val.;

– viešinti projektą trimis etapais: grupių ir savanorių surinkimas; projekto eiga ir pasiekimai; įvykusio projekto ataskaita visuomenei;

– projekto metu stiprinti projekto komandos kompetencijas per mokymus;

– palaikyti nuolatinį projekto pareiškėjo, partnerių ir savanorių ryšį, apsikeičiant nuomonėmis, konsultuojantis, mokantis.

Projektas „Išmani kartų draugystė“, 2023 -24 m.

2023 metais :LPS „Bočiai“ kartu su trimis partneriais VšĮ: „Sėkmės idėja”, “Bendra mintis” ir “Prie Raubonių malūno” teikė paraišką SADM ir laimėjo 2 metų projektą JVAŽ-06443 „Išmani kartų draugystė“, kuris startuos 2024 metais. Projekto 2 metų trukmės vertė – 50000 eur.

Dėl greitos kaitos informacinių technologijų srityje, didžiosios dalies galimų naujų, o ir senų narių nepasiekia visa informacija, sunku atlikti ir kasdienius darbus. Partneriai “Sėkmės idėja” ir “Bendra mintis” nuo 2020 metų vykdo kompiuterinio raštingumo ir išmaniųjų telefonų užsiėmimus senjorams – „Išmanizacijos akademija“, iki šios šią veiklą sėkmingai vykdė Vilniaus apskrityje, taip pat bendradarbiavo su Vilniaus bočių skyriumi. Trečias partneris aktyvus Panevėžio apskrityje dirba ir su senjorais ir su jaunimu, viena iš organizacijos narių vadovauja  Pasvalio jaunimo centrui.

Svarbiausias tikslas -pateikti žinias visiems Bočių skyriams ir senjorų susibūrimo taškams Lietuvoje, išmokyti senjorus naudotis išmaniosiomis technologijomis kasdieniniame gyvenime ir paruošti jaunimo grupes galinčias padėti vyresniems. Tai ypač aktualu vykstant visuotinai Lietuvos skaitmenizacijai, uždarant bankų, paštų skyrius, o paslaugas vis daugiau  teikiant tik internetu.

Išmanieji įrenginiai – telefonai, kompiuteriai užkariavo mūsų kasdienybę. Šių prietaisų pagalba yra sprendžiami kasdieniai klausimai. Jaunoji karta su šiomis technologijomis susiduria nuo vaikystės, tačiau vyresniems žmonėms kyla įvairūs klausimai, o kartais net baimė kažką padaryti ne taip. Rengiame šių technologijų mokymus, tam kad žmonės nesijaustų atskirti, vieniši, galėtų spręsti kasdienius klausimus ir to nebijoti. Pastebėjome, kad Lietuvoje 3 metus buvęs projektas “Prisijungusi Lietuva” daug dėmesio skyrė kompiuteriniam raštingumui didinti. Šis projektas 2/3 paskaitoms skirtų valandų skiria išmaniųjų telefonų, 1/3 kompiuteriniams mokymams. Taip bandoma apjungti ir išaiškinti daug funkcijų pasiekiamų abiem įrenginiais. Tokiu būdu, senjorams paaiškinama daug besisiejančių dalykų: pvz.  kas yra el. bankininkystė ir Smart ID; kuo skiriasi el. parašas nuo mobilaus parašo; kas yra programėlės (apps) ir daug kitų dalykų. Kadangi telefonus turi visi nuo septynmečio iki aštuoniasdešimtmečio, tai būtent toks projektas ir yra geriausia jaunimo ir senimo bendravimo priemonė. Į projektą kiekvienoje projekto įgyvendinimo vietoje įtrauksime ne mažiau kaip po 30 jaunuoliu.

Kelių metų partnerių patirtis rodo, kad geriausiai įsisavinama medžiaga, kai bazines paskaitas apie išmaniuosius įrenginius (telefonai, kompiuteriai) veda patyrę lektoriai, o po paskaitų paruoštas jaunimas veda praktinius užsiėmimus ir asmeniškai kiekvienam senjorui skiria dėmesį sprendžiant jiems rūpimus klausimus, taip užtvirtindami žinias.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

– keliose Lietuvos apskrityse suburti jaunimo komandas (6 komandos po 5 jaunuolius) ir apmokyti darbui su vyresnės kartos žmonėmis;

– keliose apskrityje paviešinti ir surinkti 30 grupių po 10 vyresnių nei 60 metų kartos žmonių, norinčių išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Senjorus suskirstyti į grupes pagal gebėjimų lygį (pradinukai ar jau besinaudojantys išmaniaisiais įrenginiais). Iš viso, 300 senjorų;

– kiekvienai grupei pravesti po 12 ak. val. pamokų, iš jų nemažiau kaip 4 ak. Val. praktinės pamokos jaunimo su senjorais. Iš viso, 360 val.;

– viešinti projektą trimis etapais: grupių ir savanorių surinkimas; projekto eiga ir pasiekimai; įvykusio projekto ataskaita visuomenei;

– projekto metu stiprinti projekto komandos kompetencijas per mokymus;

– palaikyti nuolatinį projekto pareiškėjo, partnerių ir savanorių ryšį, apsikeičiant nuomonėmis, konsultuojantis, mokantis.

2023 metais :LPS „Bočiai“ kartu su trimis partneriais VšĮ: „Sėkmės idėja”, “Bendra mintis” ir “Prie Raubonių malūno” teikė paraišką SADM ir laimėjo 2 metų projektą JVAŽ-06443 „Išmani kartų draugystė“, kuris startuos 2024 metais. Projekto 2 metų trukmės vertė – 50000 eur.

Dėl greitos kaitos informacinių technologijų srityje, didžiosios dalies galimų naujų, o ir senų narių nepasiekia visa informacija, sunku atlikti ir kasdienius darbus. Partneriai “Sėkmės idėja” ir “Bendra mintis” nuo 2020 metų vykdo kompiuterinio raštingumo ir išmaniųjų telefonų užsiėmimus senjorams – „Išmanizacijos akademija“, iki šios šią veiklą sėkmingai vykdė Vilniaus apskrityje, taip pat bendradarbiavo su Vilniaus bočių skyriumi. Trečias partneris aktyvus Panevėžio apskrityje dirba ir su senjorais ir su jaunimu, viena iš organizacijos narių vadovauja  Pasvalio jaunimo centrui.

Svarbiausias tikslas -pateikti žinias visoms Bočių skyriams ir senjorų susibūrimo taškams Lietuvoje, išmokyti senjorus naudotis išmaniosiomis technologijomis kasdieniniame gyvenime ir paruošti jaunimo grupes galinčias padėti vyresniems. Tai ypač aktualu vykstant visuotinai Lietuvos skaitmenizacijai, uždarant bankų, paštų skyrius, o paslaugas vis daugiau  teikiant tik internetu.

Išmanieji įrenginiai – telefonai, kompiuteriai užkariavo mūsų kasdienybę. Šių prietaisų pagalba yra sprendžiami kasdieniai klausimai. Jaunoji karta su šiomis technologijomis susiduria nuo vaikystės, tačiau vyresniems žmonėms kyla įvairūs klausimai, o kartais net baimė kažką padaryti ne taip. Rengiame šių technologijų mokymus, tam kad žmonės nesijaustų atskirti, vieniši, galėtų spręsti kasdienius klausimus ir to nebijoti. Pastebėjome, kad Lietuvoje 3 metus buvęs projektas “Prisijungusi Lietuva” daug dėmesio skyrė kompiuteriniam raštingumui didinti. Šis projektas 2/3 paskaitoms skirtų valandų skiria išmaniųjų telefonų, 1/3 kompiuteriniams mokymams. Taip bandoma apjungti ir išaiškinti daug funkcijų pasiekiamų abiem įrenginiais. Tokiu būdu, senjorams paaiškinama daug besisiejančių dalykų: pvz.  kas yra el. bankininkystė ir Smart ID; kuo skiriasi el. parašas nuo mobilaus parašo; kas yra programėlės (apps) ir daug kitų dalykų. Kadangi telefonus turi visi nuo septynmečio iki aštuoniasdešimtmečio, tai būtent toks projektas ir yra geriausia jaunimo ir senimo bendravimo priemonė. Į projektą kiekvienoje projekto įgyvendinimo vietoje įtrauksime ne mažiau kaip po 30 jaunuoliu.

Kelių metų partnerių patirtis rodo, kad geriausiai įsisavinama medžiaga, kai bazines paskaitas apie išmaniuosius įrenginius (telefonai, kompiuteriai) veda patyrę lektoriai, o po paskaitų paruoštas jaunimas veda praktinius užsiėmimus ir asmeniškai kiekvienam senjorui skiria dėmesį sprendžiant jiems rūpimus klausimus, taip užtvirtindami žinias.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

– keliose Lietuvos apskrityse suburti jaunimo komandas (6 komandos po 5 jaunuolius) ir apmokyti darbui su vyresnės kartos žmonėmis;

– keliose apskrityje paviešinti ir surinkti 30 grupių po 10 vyresnių nei 60 metų kartos žmonių, norinčių išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Senjorus suskirstyti į grupes pagal gebėjimų lygį (pradinukai ar jau besinaudojantys išmaniaisiais įrenginiais). Iš viso, 300 senjorų;

– kiekvienai grupei pravesti po 12 ak. val. pamokų, iš jų nemažiau kaip 4 ak. Val. praktinės pamokos jaunimo su senjorais. Iš viso, 360 val.;

– viešinti projektą trimis etapais: grupių ir savanorių surinkimas; projekto eiga ir pasiekimai; įvykusio projekto ataskaita visuomenei;

– projekto metu stiprinti projekto komandos kompetencijas per mokymus;

– palaikyti nuolatinį projekto pareiškėjo, partnerių ir savanorių ryšį, apsikeičiant nuomonėmis, konsultuojantis, mokantis.

Projektas “Amžius nėra kliūtis III”

2023 metais gegužės 27 d. Rygos Stradinio universitete susitiko „Amžius ne kliūtis III“ partneriai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos pensininkų sąjungų bei projekto koordinatorę – interesų ugdymo įstaigą „Rūtos mokykla“. Susitikimo metu buvo pasirašytos partnerystės sutartys, pradėtas projekto įgyvendinimas.

Tai jau trečiasis serijos „Amžius – nėra kliūtis“ projektas. Šį kartą konkretus projekto tikslas – sukurti mokymosi medžiagą, kuri padėtų tiek vyresniems, tiek ir ne tokio amžiaus žmonėms savarankiško mokymosi būdu išmokti naudotis daugybe skirtingų NEMOKAMŲ internetinių programų nacionalinėmis kalbomis.

Ar žinojote, kad galite nemokamai naudotis tokiomis programomis kaip Microsoft Word, Excel, Outlook? Ar žinote, kad šios nemokamos programos yra prieinamos latvių kalba ir jums nereikia stengtis suprasti komandas anglų kalba? Ar žinote, kad galite skaityti CNN ar BBC naujienas latviškai? Šių ir daugelio kitų praktinių dalykų galėsite išmokti per projekto metu parengtą mokymo medžiagą.

Projekto metu bus sukurta mokymosi medžiaga savarankiškam mokymuisi 24 skirtingoms Microsoft ir Google programoms, prieinamoms internete latvių – lietuvių – estų kalbomis. Parengta medžiaga iki šių metų pabaigos bus paskelbta projekto svetainėse www.vecumsnavskerslis.lvwww.amziusnerakliutis.lt  ir užsiregistravus bus prieinama nemokamai. 2024 metų pradžioje planuojamos internetinės konsultacijos, kuriose besidomintys galės sužinoti kai kurias detales ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Ankstesniuose projektuose parengtą mokymo medžiagą galima rasti interneto svetainėje www.amziusnerakliutis.lt skiltyje „Mokymų medžiaga“.

Nuotraukoje: projekto „Amžius ne kliūtis III“ dalyviai.
© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.