Projektai

 

LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGA “BOČIAI“ BENDRIJŲ VEIKLOS SKATINIMAS

2022 m. vykdomas projektas vykdomas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „.Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022–2023 metais programą“.

Projekto tikslas atstovauti Lietuvos pensininkų ekonominius, socialinius, kultūrinius ir politinius interesus, skatinti švietėjišką veiklą ir saviraišką, propaguoti sveiką gyvenseną, plėtoti savitarpio pagalbą, šalpą, slaugą, globą ir labdarą, puoselėti tautines bei kultūrines tradicijas. Bendruose renginiuose su jaunesnių kartų atstovais perduoti sukauptas gyvenimo vertybes ir siekti savitarpio supratimo, derinti savo narių privačius ir viešuosius interesus.

Iš projekto lėšų numatoma įgyvendinti 20 rajoninių bendrijų renginių ir 2 renginius, organizuotus centrinių bočių. Apie renginius bus informuojama per rajoninius LPS “Bočiai” feisbukus, elektroninėmis žinutėmis, telefonu.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.