Švenčionys

 

Švenčionių „Bočių“ bendriją įkūrėme 2002 metais. Pirmą kartą susirinkom apie 20 žmonių, buvau išrinkta pirmininke. Taip ir tęsiasi visus 15 metų. Dabar mes turim virš 100 narių ir, žinoma, dar gausesnį būrį palaikančių. Narių skaičius labai dažnai keičiasi, nes toks gyvenimas… Vieni išeina į amžinybę, kiti ateina pas mus. Aš manau, kad tokia organizacija yra reikalinga. Ir vyresnio mažiaus žmonėms reikia turėti galimybę bendrauti su bendraminčiais, bendraamžiais. Juk pats baisiausias dalykas yra atskirtis, kai žmogus pasijunta nereikalingas.

„Bočių“ bendrija -nevyriausybinė visuomeninė pensininkų organizacija. Pagrindinis tikslas – pasiekti, kad žmonės nebūtų skirstomi į reikalingesnius ir visai nereikalingus, liaudiškai tariant nurašytus pensininkus. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ tikslas – parodyti visuomenei, kad žmogui, išėjusiam į užtarnautą poilsį ir turinčiam daugiau laisvo laiko, yra puikios galimybės neužsidaryti tarp keturių sienų, o susirasti bendraminčių, širdžiai mielos veiklos, kad senjorų laisvalaikis būtų kuo turtingesnis ir prasmingesnis. Senjorai pagal galimybes dalyvauja meno mėgėjų būreliuose, Trečiojo amžiaus universiteto veikloje. Švenčionių r. „Bočių“ bendrija nuo pat įsikūrimo šefuoja Švenčionių kultūros centro pagyvenusių žmonių kolektyvą „Trepsis“, kadangi šio kolektyvo pagrindą sudaro mūsų bendrijos nariai, tad esame kviečiami į įvairius renginius respublikoje. Čia mes pristatome ne tik savo „Bočių“ bendriją, bet ir Švenčionių rajoną. Apie mus žino ir Latvijoje, Rygoje. Mes ne kartą dalyvavome ten rengiamame tarptautiniame festivalyje „Mano tėviškės spalvos“. Beveik kiekvienais metais pasikeičiam su „Bijūno“ kolektyvu koncertinėm programom. Pabuvojome ir Lenkijoje, ir Ukrainoje, ir Čekijoje, o šiais metais net Kroatiją buvome pasiekę. Švenčionių „Bočių“ bendrijos veiklos ratas platus, bet nereikia galvoti, kad visos veiklos koncentruojasi tik į šokių kolektyvą „Trepsis“, nes mūsų nariai groja ir kapeloje, ir užsiima meno dirbiniais, viską išvardinti labai sunku, nes veiklų ratas labai platus.

Atrodo tik vakar pradėjome veiklą, o jau praeityje15 metų. Nelengva būtų suskaičiuoti visus renginius, koncertus, kur dalyvauta, bet aš skrupulingai kasmet surašau visas keliones, koncertus, rėmėjus. Šiais metais turėjome jau 7 išvykas, – apie Švenčionių „Bočių“ bendrijos veiklos kryptis kalba pirmininkė Janina Kulda.

PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS „TREPSIS”

Nuotraukoje: šokių kolektyvas „Trepsis”


Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Trepsis” susikūrė  1984 m. Nuo 1985 m. jis  dalyvavo  visose respublikinėse šventėse, šoko tarptautiniame liaudiškos muzikos ir šokių festivalyje „Ežerų sietuva” ir tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica”. Kolektyvo repertuare vyrauja lietuvių liaudies šokiai bei žaidimai. Buvo išvykę į koncertines keliones Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Kolektyvo vadovė Jolanta Razmienė.

VOKALINIS ANSAMBLIS „BOČIAI”

Nuotraukoje: vokalinė grupė „Bočiai”


2002 m. kultūros centre susibūrė pagyvenusių žmonių vokalinė grupė „Bočiai”. Tai pensinio amžiaus žmonės. Jie noriai ir aktyviai dalyvauja kultūros centro meno mėgėjų veikloje.Kolektyvas koncertuoja ne tik šalies miesteliuose (Kupiškyje, Biržuose, Kaune, Ignalinoje), bet ir palaiko glaudžius kūrybinius ryšius su Latvijos kolektyvais. Kolektyvo vadovas Rimantas Ankėnas.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.