Jonavos

 

Vytautas Bareika LPS “Bočiai” Jonavos bendrija, pirmininkas
Adresas: Žeimių g. 15-2, LT-, Jonavos m., Jonavos r. sav.
Įmonės kodas: 300564922
Tel. Nr. +370 684 13 699, el. paštas: jonavosbociai@gmail.com

                  Pensininkų asociacija „Jonavos bočiai“

Pensininkų asociacija „Jonavos bočiai“, susibūrusi 2006 m. vasario mėn, gali pasidžiaugti aktyvia koncertine veikla, nuoširdžiu narių bendravimu.Per tą laiką kito ne tik asociaciją sudarančių žmonių skaičius, bet ir vadovai. Tačiau senjorus vienija noras bendrauti, atskleisti asmeninius kūrybinius gebėjimus.

Vadovų kaita

Prieš aštuonerius metus ką tik susikūrę „Jonavos bočiai“ tuoj pat ėmėsi kultūrinės veiklos. Kvietė į asociaciją ne tik moteris, bet ir vyrus. Išėjusiuosius į užtarnautą poilsį ragino neužsidaryti savo kiaute, ateiti į susibūrimus, kuriuose būtų kartu bendraujama, šokama, dainuojama, koncertuojama, vykstama į ekskursijas. Labiausiai buvo reikalingi mylintieji dainą, mokantieji groti bet kokiu muzikos instrumentu.

Iniciatyvos įkurti tokią asociaciją ėmėsi Petras Beniulis, 2009 metais Anapilin. Iš Rokiškio krašto į Jonavą gyventi atsikėlusiam vadovui talkino irgi aktyvus senjoras Romualdas Akelaitis iki 2012 metų. Šiam mirus, „Jonavos bočių“ pirmininku tapo Vytas Bareika.

Ilgamečiai asociacijos atstovai prisimena, kad iš pradžių į tą sambūrį susirinko išties daug – per 70 jonaviečių. Vadinasi, žmonėms buvo reikalinga bendrystė. Ypač tiems, kurie neteko savo žmonos ar vyro, kurie neturėjo papildomo užsiėmimo sode, kaimo sodyboje ar prižiūrint anūkus.

Rinko galinčius dainuoti ar groti

Pirmieji Jonavos senjorų klubo susirinkimai nebuvo susiję su konkrečiomis dainų ar šokių repeticijomis. Kalbėtasi apie kasdienius rūpesčius, dalytasi darbo patirtimi. Tik vėliau nutarta imtis koncertinės veiklos. Senjorams teko atskleisti savo meninius gebėjimus groti, dainuoti arba šokti. Griežtai buvo atrenkami galintieji dainuoti ar turintieji dainavimo patirties kituose kolektyvuose. Deja, kai kurių žmonių paslaugų reikėjo atsisakyti, nors jie ir labai norėjo papildyti dainininkų gretas.

Repetuojame Jonavos kultūros centre. Ten įregistruota ir mūsų asociacija. Jau keleri metai sekasi užmegzti glaudžius ryšius su kitų šalies miestų bočiais. Mes tuo labai džiaugiamės, nes jau galime pasidalyti senjorų veiklos patirtimi. Pakviesti vykstame pas juos, o jie įvairiomis progomis apsilanko čia, Jonavoje.

Populiarūs rajone ir mieste

Senjorų sambūrio nariai tik patvirtina, kad nuoširdus bendravimas vienišiems žmonėms labai reikalingas. Tai padeda atitrūkti nuo kasdienybės, pamiršti įvairius senatvės negalavimus ar, tarkim, barnius su netinkamai besielgiančiu kaimynu.

Jonaviečiai noriai renkasi į pagyvenusiems žmonėms skirtus šokių vakarus, kurie bočių iniciatyva būna organizuojami kiekvieną sekmadienį Kultūros centro fojė. Rengėjų teigimu, atvyksta porų net iš Kėdainių rajono. O dar populiaresnės yra tradicinės gegužinės prie Kultūros centro. Jose dalyvauja ir negalią turintys asmenys. Organizatoriai įsitikino, kad šokių sūkuryje praleisti vakarą senjorai labiau linkę šaltuoju metų laiku. Vasarą turbūt daugelis randa veiklos sode ar darže, gal kartu su vaikais kažkur išvyksta.

Bočiai džiaugiasi populiarumu rajone ir mieste. „Girdime daug nuoširdžių, gerų atsiliepimų apie mūsų koncertus, bendravimą su kitų miestų senjorais, bendrus pasirodymus šventėse, proginiuose renginiuose, atlaiduose ir kitur. Dainininkai visuomet sulaukia daug aplodismentų ir jaučiasi pakylėti“, – didžiuodamasis kalbėjo „Jonavos bočių“ pirmininkas V. Bareika.

Senjorai moka turiningai leisti laiką ne tik scenoje. Beveik kasmet organizuotai vyksta prie Baltijos jūros ir smagiai pailsi, pasisemia energijos būsimai kūrybinei veiklai. Būna ir pažintinės kelionę po žymesnes šalies vietas.

Maršrutai driekiasi skersai išilgai Lietuvos. Jei kas paprašo, pakviečia – bočiai niekuomet neatsisako nuvykti ir koncertuoti. „Jonavos bočių“ asociacijoje jau susibūrė du vokaliniai ansambliai (atskirai vyrų ir moterų) ir vienas mišrus choras.Turime daug gerų žmonių, suprantančių mūsų veiklą ir remiančių. Esame jiems labai dėkingi. Pirmiausia tariame ačiū rajono Savivaldybei. Sumanių patarimų gauname iš Jonavos kultūros centro darbuotojų. Gerai, kad jie būna šalia, kai reikia.

Repeticijos nevargina

Štai senjoras Juozas Laurinaitis į asociaciją atėjo prikalbintas pažįstamų žmonių. Iš pradžių labai dvejojo, tačiau neatsispyrė tuo metu garsių muzikantų raginimui. Anksčiau kūrybinius gebėjimus jis realizavo dalyvaudamas meninėje veikloje – grojo ansamblyje „Rasakila“ (vadovė Nijolė Smolina).

J. Laurinaitis moka dainuoti, kurti muziką ir eiles, groti. Prieš trejus metus išleido lyrinių dainų rinkinį „Pensimentalė“. Pavadinimo reikšmę jis šmaikščiai pakomentuoja: „Tai susiję su pensininkų sentimentais.“

„Koncertuodamas scenoje ir matydamas, kaip žiūrovai klausosi atliekamų kūrinių, kaip audringai jie ploja, šiek tiek jaudinuosi ir kartu labai džiaugiuosi. Žmonių reakcija tik dar labiau įkvepia mane, užlieja teigiamomis emocijomis. Stengiuosi kuo geriau pasirodyti. Aišku, kartais ne viskas pasiseka. Tuomet jaučiu kartėlį“, – atvirai kalbėjo p. Juozas. Dar pridūrė, kad „Jonavos bočių“ ansamblio nariai koncertų metu nuoširdžiai bendrauja su publika, paragindami pritarti jų atliekamoms dainoms.

Ir jis, ir kiti senjorai nesiskundžia dėl  repeticijų ir išvykų. Kaip jos gali varginti, juk žmonės ateina savu noru, vedini bendro siekio turiningai praleisti laiką. Susirinkusieji gali dainuoti po vieną ar dviese, o akompanuoti akordeonu, kaip tikina p. Juozas, neatsisakys niekada. Anksčiau jis pagrodavo senjorų šokių vakarams. Beje, pirmieji J. Laurinaičio žingsniai į muzikos pasaulį buvo žengti tremtyje, kai grojo pučiamųjų instrumentų orkestre.

   Koncertinė veikla

„Jonavos bočiai“ vis giliau leidžia šaknis į Lietuvos „Bočių“ judėjimą.

Daug koncertų, vakaronių pravesta Jonavos miesto ir rajono ribose. Minimos įžymių žmonių datos  pravedami minėjimai. Vasara pravedamos gegužinės. Į gegužinę pasiklausyti dainų ateina ir sutrikusio intelekto žmonės. Norime atgaivinti primirštas tradicijas. Linksminame žmones muzika, dainomis. Stengiamės įtraukti ir jaunimą.

Su koncertine programa aplankėme  daugelį Lietuvos miestų ir kaimelių. Bendraujame, plečiame  akiratį, pasidalijame patirtimi su kitų rajonų bočiais.

Kas metai Jonavos bočiai padeda kultūros centrui per miesto šventes, Jonines – skina gėles, pina vainikus. Kiekvieną sekmadienį kultūros centre pravedami šokių vakarai kam virš 30. Organizuojame išvykas ekskursijas. Pravedame repeticijas sueigas kur svarstomi bočių veiklos klausimai, bei strategija ateičiai. Kad galime gyvuoti dėkingi bočių rėmėjams rajono savivaldybei, kultūros centrui.

Jonavos pensininkų asociacijos veikla paremta įstatais.Kolektyvo narių skaičius yra 25nariai. Kiekvienais metais sudaromi darbo planai, kuriuose numatytos veiklos priemonės, kasmet vyksta ataskaitiniai susirinkimai, yra išrinkta taryba. Darbo planus metams ketvirčiais pateikiame LPS „Bočiai“ Paskui siunčiame ataskaitas apie įvykdytas priemones už ketvirčius.

Tik 2020 metais mums veiklą pagadino karantinas.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.