Valdyba

 

LPS „BOČIAI“ VALDYBA

Pagal įstatus aukščiausiasis Lietuvos „Bočių“ sąjungos organas yra delegatų suvažiavimas, o tarp suvažiavimų – taryba. Kasdieninei sąjungos veiklai vadovauja du valdymo organai: vienasmenis – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkas ir kolegialus – 11 asmenų valdyba. Valdybos sudėtis 2020 m.: 

Kajatonas Šliogeris – LPS „Bočiai“ pirmininkas, tarybos ir valdybos pirmininkas. Atsakingas už Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ veiklos organizavimą ir koordinavimą, bendrą vadovavimą, finansų tvarkymą, ryšius su vyresniojo amžiaus žmonių organizacijomis šalyje ir užsienyje. Tel. Nr. +370 615 81 308, e. paštas – kajatonasb@gmail.com

Gediminas Kuliešis – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Aukštaitijos regionui, pavaduoja pirmininką kitais įstatų numatytais atvejais. Valdyboje atsakingas už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą. Tel. Nr. +370 61559701, e. paštas – gedma211@gmail.com

Juozas Timas – LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pensijų politikos klausimus, už ryšius su „Bočių“ bendrijomis ir už metodinės pagalbos joms teikimą. Tel. Nr. +370 698 70 283, e. paštas – juozas.timas@gmail.com

Veronika Vaitkienė – valdybos sekretorė. Tel. Nr. +370 65028313, e. paštas – veronika.vaitkiene@outlook.com

Eugenijus Kojelis – valdybos narys atsakingas už informacinių technologijų diegimą ir priežiūrą. Tel. Nr. +370 69882668, e. paštas – eugenijus.ko@gmail.com

Mečys Laurinkus – – valdybos narys atsakingas už teisinius ir politinius klausimus. Tel. Nr. +370 60222349, e. paštas – mecys.laurinkus@gmail.com

Donatas Papaurėlis – valdybos narys atsakingas už aktualius socialinius klausimus. Tel. Nr. +370 67762300, e. paštas – donatas.papaurelis@gmail.com

Roma Uždavinienė – valdybos narė atsakinga už ekskursijas, turistines keliones, globos bei slaugos organizavimą. Tel. Nr. +370 62082843, e. paštas – neturi.

Aldona Černiauskienė – valdybos narė atsakinga už tautinių tradicijų puoselėjimą, labdaros organizavimą, svečių priėmimą. Tel. Nr. +37062037520, e. paštas – neturi

Gražina Berkelienė – valdybos narė atsakinga už  kultūrinę ir meninę veiklą. Tel. Nr. +370 61152342, e. paštas – grazina.berkeliene@gmail.com

Irena Kriščiukaitienė – valdybos narė atsakinga už aktualius ekonominius ir ūkinius klausimus. Tel. Nr. +370 61143286, e. paštas – irena@laei.lt

© LIETUVOS BOČIAI. 2023. Visos teisės saugomos.