Elektrėnų

 

Birutė Kizienė LPS “Bočiai” Elektrėnų bendrija, pirmininkė
Adresas: Draugystės g. 2, LT-26110, Elektrėnai
Įmonės kodas: 181707721
Tel. Nr. +370 68796031, el. paštas: omiseviciene@gmail.com

Elektrėnų bočių ansamblio „Dubija“ 10 metų jubiliejus

Šių metų rugsėjo 5 dieną Elektrėnų Kultūros rūmuose įvyko Elektrėnų bočių ansamblio 10 metų įkūrimo sukaktuvių paminėjimas, kurį organizavo Elektrėnų bočių bendrijos ilgametė, šaunioji pirmininkė Birutė Kizienė.
2010 m. Birutė Kizienė, siekdama suaktyvinti Elektrėnų bočių gyvenimą, įtraukti juos į visuomeninę – kultūrinę veiklą, ėmėsi iniciatyvos ir kartu su bendraminčiais įkūrė ansamblį “Dubija”, kuriam šiemet sukako jau 10 metų. Ansambliui pradėjo vadovauti jauna vadovė Dalia Mankutė, Labai skaudu, kad dar jauną, 35 metų moterį 2014 metais pasiglemžė mirtis. Nuo 2014 m. ansambliui vadovavo jaunoji Rūta Striškaitė, kuri dar besimokydama muzikos akademijoje vadovavo kultūros centro chorui “Sidabrinė gija”, dirbo meno mokykloje ir kitur. Žodžiu, dėl didelio krūvio ji turėjo palikti kolektyvą. Po nedidelės pertraukos ansambliui pradėjo vadovauti Nijolė Ramanauskienė, su kuria iki šiol ansamblis “Dubija” kūrybiškai bendradarbiauja.
Per šį laikotarpį ansamblis turėjo per 104 koncertus (vidutiniškai virš 10 kasmet), vyko su koncertais pas savo kolegas į Vievį, Kaišiadoris, Šakius, Ukmergę, Kernavę, Jonavą, Vilnių, Kauną, Alytų, Birštoną, Trakus, Šiaulius, Švenčionis ir kitur. Savo ruožtu, minėtų regionų kolektyvai koncertavo Elektrėnuose įvairiuose viešuose, skelbtuose spaudoje renginiuose, kurių galėjo pasiklausyti visi elektrėniškiai.
Renginyje dalyvavo LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė ir jos padėjėjas Elektrėnų savivaldybės Tarybos narys Vytautas Vėželis, LPS “Bočiai” valdybos nariai: Irena Kriščiukaitienė ir Gediminas Kuliešis
Renginyje koncertavo Elektrėnų bočių bendrijos ansamblis “Dubija” (vadovė Nijolė Ramanauskienė), Kėdainių ansamblis “Likimo palėpė” (vadovė Celestina Rimavičienė), Ukmergės LPS “Bočiai” klubo “Viltis” ansamblis “Gija” (vadovas Valmantas Naraškevičius), Alytaus m. bočių bendrijos ansamblis “Svajonė” (vadovė Dalia Petrukaitienė) ir Alytaus m. bočių bendrijos kapela “Dzūkija” (vadovė Meilutė Mieliauskienė).

Padėkos raštą LPS “Bočiai” vardu Birutei Kizienei už ilgametį, nepriekaištingą, nenuilstamą darbą, entuziazmą įteikė LPS “Bočiai” pirmininko pavaduotojas Gediminas Kuliešis.

Nuotraukose sustabdytos akimirkos iš renginio.

Šventinio renginio bendras dalyvių vaizdas

Elektrėnų ansamblis “Dubija”. Antroji iš kairės LR Seimo narė Laimutė Matkevičienė, šalia jos Elektrėnų bendrijos “Bočiai” pirmininkė Birutė Kizienė, su akordeonu – ansamblio vadovė Nijolė Ramanauskienė ir kiti ilgamečiai ansamblio dalyviai.
Renginio svečiai:Alytaus m. bočių bendrijos ansamblis “Svajonė” (vadovė Dalia Petrukaitienė)

Renginio svečiai: Alytaus m. bočių bendrijos kapela “Dzūkija” (vadovė Meilutė Mieliauskienė)
Renginio svečiai:Kėdainių ansamblis “Likimo palėpė” (vadovė Celestina Rimavičienė)

Elektrėnų bendrijos “Bočiai” informacija iš laikraščio “Elektrėnų kronika”

Elektrėnų bendrijos  „ Bočiai“ įkūrimo  20-metis

2023 m. lapkričio 24 d. vyko Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ 20- ties metų įkūrimo jubiliejaus šventė.

Trupinėlis istorijos. Elektrėnų bendrijos „ Bočiai“ iniciatorė ir steigėja tuo metu buvusi Elektrėnų kultūros centro pagyvenusių žmonių mišraus choro „Sidabrinė gija“ vadovė Rita Jurgaitienė. Pirmasis valdybos pirmininkas buvo išrinktas šviesios atminties pedagogas, buvęs mokyklos direktorius Antanas Rutkauskas. Jis paruošė bendrijos įstatus ir 2003 metais lapkričio mėn. buvo įregistruota registre. Nuo 2005m iki 2008m. pirmininku buvo išrinktas šviesios atminties Juozas Kazlauskas. Nuo 2008 metų teko man perimti atsakomybę už bendrijos veiklą, kuri iki šiol daugumoje organizuojama pagal kultūros rėmimo projektą.

Štai jau praėjo 20 metų, kaip mes susibūrę į „Bočių“ bendriją, siekdami gerinti pagyvenusių žmonių užimtumą, plėsti žmonių akiratį, tobulėti meno ir kultūros srityje , pasikviečiant kvalifikuotus specialistus, medikus, saugos darbuotojus, siekdami ugdyti požiūrį į senėjimo procesą, rūpintis sveikatos priežiūra, ligų profilaktika, atitolinti negalias galimas pačių jėgomis, gerinti nuotaikas vieni kitiems. Visą tai padeda lengviau integruotis į visuomenę. Per tuos dvidešimt metų buvo aplankyta eilė Aukštaitijos, Žemaitijos ,Suvalkijos, Dzūkijos regionų bei miestų: Utena, Ukmergė, Šiluva, Kelmė, Telšiai, Kėdainiai, Kaišiadorys, Birštonas, Šiauliai, Druskininkai,  Jonava, Trakai, Vilnius, Kaunas, Pakruojis, Biržai, Marijampolė, Alytus, Merkinė ir kt.

Su švente pasveikino: Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, Lietuvos Respublikos seimo narė Silva Lengvinienė, Lietuvos Respublikos seimo narės patarėjas Edvardas Baleišis, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininko pavaduotoja, valdybos narė Veronika Vaitkienė, Lietuvos EURAG prezidento pavaduotojas, Lietuvos vyresniojo amžiaus žmonių tarybos narys Evaldas Židonis.

Šventiniame koncerte dalyvavo meno kolektyvai: Šiaulių „Bočiai “ ansamblis vadovas Česlovas Liaugminas, Druskininkų „Bočiai“ mišrus ansamblis „Vijūna“ vadovas Gintaras Černiauskas ir tautinių šokių kolektyvo vadovė Zita Jančiauskienė, Birštono bendrijos „Bočiai“ choras „Sidabrinė gija“ vadovas Stasys Bisikirskas., Jonavos ansamblis „Dobilas“ vadovas Bronius Kaminskas, Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“ vadovė Nijolė Ramanauskienė.

Dėkoju rėmėjams: Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui, administracijos direktorei Jakaterinai Goličenko, Kultūros centro ir bibliotekos vadovams ir jų personalo darbuotojams. Dėkoju žiniasklaidai – laikraščių „ Elektrėnų žinios“, „ Elektrėnų kronika“ redaktoriams ir jų bendradarbiams. Dėkoju visiems „Bočių“ bendrijos nariams aktyviai dalyvavusiems bendrijos veikloje ir kitiems dalyvavusiems šioje bendrijos „Bočiai“ 20 – ties metų jubiliejaus šventėje.

Visiems nuoširdus Ačiū.

Elektrėnų bendrijos  „ Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.