Kėdainių

 

Kęstutis Nekrošius LPS “Bočiai” Kėdainių r. bendrija, pirmininkas
Adresas: Šilelio g. Nr. 27, Kėdainiai, 57222, el.p. kestutisnekrosius@gmail.com, tel. +370 612 58018.

Įmonės kodas: 304619907

                                                2024 m. prasidėjo

        Kėdainių rajono bendrijos nariai sausio 9 d. susirinko aptarti ,,Ko norim, ką galim 2024 m.“. Nutarėme, kad ir norime, ir galime! Nors šiek tiek ir pavėlavę, apsilankė  Trys Karaliai, atnešė vieniems miros bei kvapų, kitus patepė aliejais,  treti gavo aukso ir sidabro. Po tokios puikios pradžios repeticija įvyko – išplėstinė, ir su šokiais, su dainom. Priėmėme 3 naujus narius, dabar mūsų 55.

Nuotraukoje: trys Karaliai linksmina Kėdainių bočius

Nuotraukoje: bendrystė su Trim Karaliais tęsiasi.

Sausio 17 d. rajono NVO tarybai pristatyta Bendrijos 2023 m. vykdytų LSADM finansuojamo  projekto ,,Sueikim, pabūkim kartu“ ir rajono savivaldybės administracijos finansuojamo projekto ,,Saugok ir stiprink sveikatą“ rezultatai: tikslas, vykdytos veiklos, veiklų dalyvių skaičiai, išklausytos kitų NVO organizacijų vykdytų projektų ataskaitos.

Kęstutis Nekrošius, bendrijos pirmininkas

LPS “Bočiai“ Kėdainių rajono bendrijos 2023 metų veiklos ataskaita

Kėdainiai

            LPS “Bočiai“ Kėdainių rajono bendrijai jau eina 7-ieji metai –  įkurta 2017-08-25 . Per metus bendrijos narių skaičius pasipildė 12 naujų narių, išstojo arba išbraukti iš narių sąrašų, kaip visiškai nedalyvaujantys bendrijos veikloje ir daugiau kaip 2 metus nemokantys nario mokesčio – tokių buvo 13. Dabar bendrija vienija 52 narius. Bendrijos pirmininku buvau išrinktas 2022 m. sausio 29 d.visuotiniame  narių  susirinkime, Įstatais numatyta kadencijos 3 metų trukmė, t. y. 2 metai jau praėjo.

Kėliau sau užduotį ir stengiaus gauti Valdybos palaikymą  kiekvieną ketvirtį sukviesti narius į bendrą susirinkimą, šventę, sueigą ar kitaip pavadintą renginį, kuriuose savo pasirodymus surengtų ir bendrijos ansamblis, kuriam pirmą pusmetį vadovavo Gitana Adomavičienė, o antrajį – Aldona Sasnauskienė. Paminėsiu tokius renginius: vasario mėnesį – Bendrijos visuotinis rinkiminis susirinkimas, svečiai – LPS ,,Bočiai“ Ukmergės klubo ,,Viltis“ ir Jonavos rajono bendrijos delegacijos su koncertine programa, kovo mėnesį – Lietuvos EURAG asociacijos ataskaitiniame susirinkime, birželio mėn. kasmetiniame Jonavos bendrijos organizuojamoje Tėvo dienos šventėje, Vilainiuose vykusiame LPS ,,Bočiai“ suvažiavime, Druskininkų bendrijos organizuotame festivalyje ,,Draugystės pynė“, Ukmergės klubo ,,Viltis“ renginyje ,,Dainuojame Ukmergei“, rugpjūčio mėnesį Pasvalio bendrijos kasmetiniame tradiciniame renginyje ,,Dainuoju Lietuvai ir Tau“ ir Ukmergės rajono bendrijos kultūros ir sporto šventėje ,,Kartu mes galim daug“, spalio ir lapkričio mėnesiais mūsų bendrijos renginiuose ,,Saugok ir stiprink sveikatą“ ir ,,Kalėdų belaukiant“.

O kiek įvairiausių kitokių renginių, kuriuose buvo stengiamasi pritraukti kuo daugiau Bendrijos narių – apie tai nuolat būdavo rašomi pranešimai Facebook paskyroje ,,Kėdainių Bočiai“: šokių vakarai, mankštos, užsiėmimai baseine, Užgavėnių šventimas, kelionės ,,Talinas – Helsinkis – Stokholmas – Ryga“, ,,Pakruojis – Joniškėlis – Pumpėnai“, poilsinė – pažintinė kelionė ,,Šventoji – Palanga – Ventspilis – Liepoja“, ekskursija po Kėdainių, Kelmės ir Raseinių rajonų vienuolynus ir bažnyčias, ekskursija į Birštoną ir susitikimas su Birštono Bočiais. Sekiau, kiek įmanoma, rajono kultūrinį gyvenimą ir stengiaus nuolat apie numatomus renginius, veiklas pateikti informaciją – ypač apie tokius renginius, kurie gali sudominti Bendrijos narius.

Kad kuo labiau būtų įvairiapusiškesnė Bendrijos veikla, kad kuo daugiau narių aktyviau įsitrauktų į bendras veiklas, kad rastų, kas juos domina ir širdžiai miela, kas naudinga sveikatai ir geram nusiteikimui, rastų bendraminčių – o veikloms reikia ir pinigų, buvo stengiamasi pritraukti lėšas, ruošiant konkursinius finansavimo projektus.

Buvo parengti 4 konkursiniai projektai: 3 rajono savivaldybės administracijos remiamiems ir finansuojamiems kultūros, sporto ir visuomenės sveikatos bei 1 SADM  remiamas bendruomeninės veiklos stiprinimui. Pavyko gauti dalinį finansavimą visuomenės sveikatos ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektams, o kultūros ir sporto projektai nugulė į rajono savivaldybės admonistracijos archyvus, kitaip tariant, negavo lėšų, o pagrindiniai šių projektų laimėtojai buvo rajono kultūros ir sporto bei kitos biudžetinės įstaigos, kurios ir taip vykdo veiklą iš biudžeto lėšų – tokios konkursų nuostatos, kad kartu dalyvauja biudžetinės įstaigos ir NVO, kelia didelę nuostabą ir pasipiktinimą – juk NVO neturi apmokamų specialistų konkursų projektų ruošimui, todėl  daugeliu atvejų jų projektų kokybė būna įvertinama mažesniais balais. Tik, kaip sakoma, kuo ilgiau gyveni, tuo mažiau bereikia stebėtis, ką nuleidžia valdžios mums ,,iš viršaus“.

Visuomenės sveikatos rėmimo projektas ,,Saugok ir stiprink sveikatą“ gavo rajono savivaldybės administracijos finansavimą 1000 Eur, iš kurių buvo numatyta 630 Eur apmokėti veiklų vadovams ir organizatoriams- fizinių veiklų trenerei, paskaitų – seminarų ,,Ką mūsų kūnas nori mums pasakyti‘‘, ,,Kritimų prevencija, sveikatai rizikingų būsenų atpažinimas ir pagalba“ lektorėms, 120 Eur seminarų dienos – šventės dalyvių maitinimui. prekių įsigijimui 250 Eur. Įsigyta 20 balansinių pagalvėlių pusiausvyros stiprinimo mankštoms. Organizuota 10 mankštų, o kad jos atitiktų mūsų galimybes, joms vadovavo  kineziterapeutė Santa Vareikienė. Mūsų kūno siunčiamus signalus vertinti mokė sveikos mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė, fizinės veiklos svarbą, pradinius įgūdžius teikti pirmąją pagalbą akcentavo rajono VSB specialistė Rima Proscevičiūtė. Projekto užbaigimui spalio 13 d.  organizuota bendrijos narių sueiga – šventė, į kurią atvyko ir projektinės veiklos partneriai – gausi Ukmergės rajono bendrijos narių delegacija. Dalyvauta LPŽA Kėdainių rajono skyriaus sporto šventėje Beinaičiuose.

              Projektas ,,Sueikim, pabūkim kartu“ gavo SADM finansavimą 1726 Eur, iš kurių 599 Eur buvo skirta autobuso nuomai kelionėms į bendradarbiaujančių bendrijų renginius ir bendravimo išvykas, 527 Eur prekėms įsigyti, 300 Eur veiklų ir edukacijų vykdytojų paslaugoms apmokėti, 300 Eur šventės ,,Kalėdų belaukiant“ dalyvių maitinimui. Iš projektui skirtų lėšų nupirkta stalo žaidimų, stovai natoms ir mikrofonams, būgnas, apmokėtos kelionių išlaidos į projekto partnerių Pasvalio ir Ukmergės bendrijų tradicines kasmetines šventes, į Birštoną – pažintinę kelionę ir bendrystės su Birštono bendrijos nariais sueigą, kartu su SJMC TAU organizuota šventė ,,Kalėdų belaukiant“, kurios metu etnologė Daiva Šeškauskaitė supažindino su senovės lietuvių švenčių papročiais, apeigomis, garbinamais dievais, laumėmis, raganiais. Šventėje dalyvavo gausi Pasvalio bendrijos narių delegacija, Ukmergės klubo ,,Viltis“ ir Telšių rajono ,,Bočių“ organizacijų atstovai.

            Yra bendrijos narių – trečiojo amžiaus universitetų klausytojų, yra dalyvaujančių  tremtinių chore ,,Diemedis“, pagyvenusiųjų šokių kolektyve ,,Lankesa“, folkloro ansamblyje ,,Jorija“, įsitraukusių į savanorystės veiklas, taip pat į kitų pagyvenusių žmonių nevyriausybinių organizacijų gretas – tai rodo, kad dar daug galima tobulinti ir plėsti bendrijos veiklų lauką, kad kiekvienas atrastų sau priimtiną ir mielą veiklą, bet tam reikia ir pačių bendrijos narių didesnės iniciatyvos ieškoti bendraminčių, nebijoti nestandartinių iššūkių ir nelaukti, ką dar sugalvos Bendrijos ,,galva“, o vėliau sau mąstyti – prisidėti ar ne.

            Visiems Bendrijos nariams turiu prašymą – padėkite papildyti Bendrijos sąskaitą 1,2% galima parama nuo mokamos mokestinės prievolės mokesčių inspekciai – kai kurie iš mūsų ir patys dar mokame mokesčius, bet turime vaikus, anūkus, kurie taip pat gali padėti – juk kiekvienais metais mokesčių inspekcija skelbia duomenis, kiek galėjo būti skiriama paramai tokių organizacijų, bet taip ir liko nepasinaudota tokia galimybe.

           Ataskaitą noriu baigti geidžiamiausi nata: ,,Visi būkim kaip kumštis, kartu esam jėga“.

                  Bendrijos pirmininkas                                Kęstutis Nekrošius


Istorija trumpai

Bendrijos kūrimasis prasidėjo 2017 metais. Iniciatorius buvo Vytautas Bička, paskatintas tuomečio LPS ,,Bočiai“ pirmininko Petro Ruzgaus, subūrė 32 bendraminčius, kurių branduolį sudarė mėgstantys dainuoti brandesnio amžiaus žmonės . Bendrijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2017 m. rugpjūčio 8 d. Pirmuoju bendrijos pirmininku  V. Bička buvo neilgai, 2018 m. gegužės 7 d. pirmininke išrinkta Zita Kazokevičienė, o nuo 2022 m. kovo 1 d. pirmininko pareigas perėmė Kęstutis Nekrošius. 

Šiuo metu bendrija vienija 52 narius, mėgstančius susieiti, pabūti bendraminčių būryje, keliauti, bendrauti su kitų bendrijų nariais, dalyvauti ne tik LPS ,,Bočiai“ kitų bendrijų rengiamose šventėse, pasikviesti  pas save ir kitų pagyvenusių žmonių asociacijų atstovus.  Repetuoja ir dažnai koncertuoja liaudiškos muzikos ir dainų ansamblis.

Kiekvienais metais dalyvaujama konkursuose, siekiant gauti finansavimą projektinėms veikloms. 2023 m. vykdomi projektai ,,Saugok ir stiprink sveikatą‘‘  ir ,,Susieikim, pabūkim kartu“.

Kęstutis Nekrošius, bendrijos pirmininkas

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.