LPS ,,BOČIAI” KLAIPĖDOS PAJŪRIO BENDRIJA

 

Janina Žemaičiūnienė, LPS “Bočiai” Klaipėdos pajūrio bendrija, pirmininkė
Adresas: Žardininkų 8-80, Klaipėda,
Į. k. 141880427, b./k. 73000,Swedbank AB,  a. s. LT117300010002304772
Tel. Nr. +370 614 52 907, el. paštas: janina.zem@gmail.com

LPS BOČIAI“ KLAIPĖDOS PAJŪRIO BENDRIJOS ISTORIJA

 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę aktyvūs ir patriotiškai nusiteikę mūsų miesto gyventojai būrėsi, siekdami bendros veiklos, meninės saviraiškos, bendrų interesų laisvalaikiui. Pažvelgę atgal matome, kad nueitas ilgas, prasmingas kelias. 1996 m. iniciatyvių žmonių grupė įkūrė pagyvenusių žmonių bendriją, tarsi tęsinį Vilniuje įkurtos Lietuvos Pensininkų Sąjungos “Bočiai” – padalinį Klaipėdoje. Pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Petras Leksius, vėliau vadovavo Vilhelmas Mertinsas, 2005-2011 m. – Birutė Aleksandravičienė, o nuo 2012 m. pirmininke išrinkta ir vadovauja iki šiol Janina Žemaičiūnienė.

Pradėjusi savo veiklą Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Klaipėdos pajūrio bendrija vienija žmones mėgstančius dainą, šokį, meną, keliones. Sulaukus tam tikro amžiaus, žmogus pradeda mąstyti apie senatvę ir natūralu, kad ligi tol aktyviai leidęs laiką jis nenori užsidaryti tarp keturių sienų. Bendravimas – tai didžiausia vertybė, susibūrus bendrijoje, susieinant, dalinantis savo mintimis, mažais ir dideliais rūpesčiais ir džiaugsmais.

“Bočiai” savo veiklą siejo su choriniu dainavimu. Pirmuoju choro meno vadovu buvo Jonas Statkus. Vėliau buvo Nijolė Domarkienė, Birutė Uščinaitė, Petras Januška.   Taip pradėjo gyvuoti mišrus choras “Bočiai”, kuris veikia iki šių dienų ir populiarina gražiausias lietuvių liaudies, klasikines bei šių laikų kompozitorių dainas. 2005 m. vadovauti chorui buvo pakviesta Janina  Žemaičiūnienė, kuri vadovauja ir iki šiol. Jai talkina Alė Baipšienė.

Laikui bėgant keitėsi žmonės, atėjo nauji, būrėsi bendraminčiai, mėgstantys dainą, aktyvų gyvenimo būdą, plėtėsi bendrijos veikla, kilo choro meninis lygis, organizavome daug renginių, dalyvavome akcijose, projektuose, sėkmingai koncertuojame mugėse, senelių ir vaikų globos namuose, lankomės pas draugus kituose miestuose ir patys kviečiame svečius į savo renginius. Suprasdami, kad gyvenimas mums tiesia ranką, kasdien rodo kelią, bendrijos nariai ieško įvairesnių būdų savo veiklos raiškai. Įsikūrė moterų šokių grupė, vyrų duetas, veikė humoristinių intermedijų ratelis, skaitovų grupelė, rengiamos meninių darbų, fotografijų parodos. Dalyvaujame pagyvenusių žmonių koncertuose, kasmet rengiamose Žemaitijos krašto “Bočių” bendrijų šventėse ,,Skambėk, Žemaitija“, Mažosios Lietuvos krašto dainų šventėse Klaipėdoje ir kituose miestuose Lietuvoje. Prasmingai ir gražiai atšventėme Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Jau tradiciškai kasmet rengiame Lietuvos “Bočių” bendrijų koncertą Jūros šventės metu, kur pakviečiame kolektyvus iš kitų Lietuvos miestų ir rajonų.

Prieš 25 metus mus subūrė kova su vienišumu. Išėję į pensiją dar žvalūs, smalsūs, gyvastingi žmonės neturi ką veikti, o kaimynų apkalbos susėdus ant suolelio – ne jiems, nes labai nuobodu. Mes esame aktyvūs ir gyvename visavertį gyvenimą, nuo kurio stengiamės neatsilikti. Šis gyvenimo tarpsnis gali ir turi būti ryškus. Visai kitaip jaučiamės, kai toks didelis būrys artimais tapusių žmonių švenčiame savo gimtadienius ir kalendorines šventes. Tarp mūsų narių yra ir sutuoktinių porų, bet smagiausia, kad kai kurie randa gyvenimo draugą būtent atėję į “Bočius”.

Vien menine kultūrine veikla neapsiribojame – plėtojama savitarpio pagalba, padedame savo nariams sunkią netekties valandą. Labai svarbu, kad žmonės patys rūpinasi ir stengiasi, jog renginiuose būtų įdomu, vyrautų grožis ir harmonija bendraujant, žmonių santykiuose, požiūryje į kitus. Daug dėmesio skiriame savišvietai, sveikatos stiprinimo ir geros savijautos palaikymo programoms, bendroms diskusijoms, spektaklių lankymui, išvykoms, ekskursijoms. Pasitikdami savo organizacijos veiklos 25-metį „Bočiai“ nori būti sveiki, aktyvūs, išlaikyti gerą nuotaiką. Jie domisi pasaulio ir Lietuvos naujienomis, bendrauja su bendraminčiais ir kaimynais, švenčia šventes.

Mūsų veikla yra svarbi ne tik mums patiems, bet ir šeimoms, artimiesiems, kadangi esame svarbi ir didelė parama šeimai. Organizuodami kultūrinę veiklą ir užimdami žmonių laisvalaikį darome teigiamą įtaką ir žmonių sveikatai, tad norisi visiems palinkėti stiprybės, geros nuotaikos, savitarpio supratimo, skambių dainų, šviesių minčių, orios ir gražios laikysenos. Tebūna šviesus šis gyvenimo tarpsnis.

Žemiau nuotraukose sustabdytos šventinės akimirkos koncertuose miesto šventėse.


Klaipėdos jūros šventė, 2023 metai

Nuotraukoje: Janinos Žemaičiūnienės, LPS “Bočiai” Klaipėdos pajūrio bendrijos pirmininkės sveikinimo žodis ir jos vadovaujamo ansamblio pasirodymas
Nuotraukoje: Joanos Viščiūnienės, LPS “Bočiai” Skuodo bendrijos pirmininkės ansamblio pasirodymas
Nuotraukoje LPS “Bočiai pirmininkas Kajatonas Šliogeris ir jo pavaduotoja (sėdi kairėje) Joana Viščiūnienė
© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.