Radviliškio

 

Rimantė Marytė Radavičienė, LPS “Bočiai” Radviliškio r. bendrija, pirmininkė
Adresas: Maironio g. 10, LT- , Radviliškis
Įmonės kodas: 171462533
Tel. Nr. +370 678 48 364, el. paštas: rimentebociai@gmail.com

Trumpai apie pensininkų bendriją „Radviliškio bočiai“

Pensininkų bendrija „Radviliškio bočiai“ įregistruota 1995m. gegužės mėn.10 dieną, adresu Maironio g.10 (kultūros centras). Ypač puikiomis sąlygomis čia gyvename jau dvidešimt šešerius metus, turime geras patalpas ansamblio repeticijoms, vakaronėms ir galimybę priimti net du šimtus  svečių. Radvilškio Bočių bendrijos pagrindinė veikla – pažintinės ir poilsinės kelionės. Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį vyksta teminės vakaronės, į kurias kviečiami gydytojai, vaistininkai, rajono įdomūs žmonės, politikai. Dalyvaujame įvairiose talkose, prižiūrime ir tvarkome vienuolika apleistų kapų. Vėlinių dieną pagerbiame išėjusius anapilin savo narius, uždegdami žvakeles ir pabūdami su jais tyloje. Mažai yra vietų Lietuvoje ir Latvijoje, kurių nežinotų bendrijos nariai. Esame susipažinę su  Norvegija, Švedija, Suomija, Austrija, Šveicarija, Vokietija, Čekija, Ispanija, Portugalija ir t.t.

2020m.rugpjūčio 21d. (pavėluotai dėl pandemijos) atšventėme savo 25-ąjį gimtadienį. Šventėje dalyvavo Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Pasvalio, Utenos, Kelmės bočių meniniai kolektyvai. Tai buvo puiki šventė, kuria pasidžiaugė ir LPS Bočiai pirmininkas Kajetonas Šliogeris ir visi dalyvavusieji.

2021m.tikimės,kad bus pasibaigusi pandemija ir radviliškiečiai galės sukviesti savo bičiulius į 15-ąjį renginį „Tėvų namai“, skirtą paminėti Motinos ir Tėvo dienoms.

Nuotraukoje: Radviliškio bočiai iškylauja

2021 m. rugpjūčio 21 d., penktadienį, prie Radviliškio kultūros centro girdėjosi šurmulys: į kiemą viena po kitos suko mašinos, prie įėjimo skubėjo pagyvenę žmonės – čia  tuoj  turėjo prasidėti „Radviliškio bočių“ 25 – mečio šventė.

Šventėje – svečių gausa

Šventinį renginį pradėjo ir jį vedė pati Pensininkų bendrijos „Radviliškio bočiai“ pirmininkė  Rimantė Radavičienė. Pasveikinusi šventės dalyvius, ji pasidžiaugė, kad į šventę atvyko net aštuoni bočių kolektyvai.
Šventėje dalyvavo LR Seimo narys A. Gaidžiūnas, rajono meras A. Čepononis, LPS pirmininkas K. Šliogeris, Tarybos narys bei   „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininkas  G. Lipnevičius, Tarybos narė bei  „Radviliškio krašto bendruomenės“ pirmininko pavaduotoja V. Aleknienė.

Iš „Radviliškio bočių“ istorijos

1995 metais  gegužės 10 d. buvo įregistruota PB „Radviliškio bočiai“. Pirmasis steigiamasis susirinkimas vyko buvusiame kino teatre „Lituanika“. Jo metu buvo išrinktas pirmininkas, jau amžiną atilsį Pranas Trembelis, sekretore – G. Vaičekauskienė. Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta ir valdyba. Laikinai bočiai buvo priglausti  Kultūros centre, kur ir gyveno  visus 25 metus.

Su didele meile ir pagarba vedančioji prisiminė amžinybėn išėjusiuosius: pirmininką Praną Trembelį, ansamblio dainininkes Julę Miknienę, Reginą Briaukuvienę, Ireną Sondienę, Mortą Jankienę, Michaliną Kundrotienę, Danutę Vilkienę, Danutę Geležiūnienę, Vidą Lukošienę, kapelos įkūrėją Vytautą Kisielių, Joną Kaučiką, Valdemarą Leščinską, Algį ir Juozą Bružus, ilgametį vadovą Petrą Zdanį bei dosniausią rėmėją  Antaną Jokubėną. Jų atminimui buvo uždegta žvakė ir tylos minute pagerbti visų kolektyvų išėję bočiai.

PB „Radviliškio bočiai“  pirmininkė  R. Radavičienė trumpai  papasakojo apie kolektyvo veiklą: koncertai, kelionės, išvykos, teminės popietės ir svarbiausia – džiaugtis senatve ir neburbėti!

Apdovanojimų lietus

Jubiliejaus proga Seimo nario padėkos bei simbolinės dovanėlės buvo įteikti: Elvyrai Morkūnienei, Reginai Šukienei, Romanai Urbonienei, Viktorui Vosilkevičiui, Danutei Tikuišienei. 

Po radviliškiečių ansamblio pasirodymo pirmininkė R. Radavičienė pasidžiaugė, kad salėje yra pirmosios valdybos sekretorė Genė Vaičekauskienė, ansamblio dainininkės  Ona Zalubaitienė, Virginija Dorofėjienė ir Virginija Rutkauskienė. Jas, sėdinčias salėje, apdovanojo atminimo dovanėlėmis bei rožių žiedais, o ansamblio nariai nuo scenos šiuos apdovanojimus palydėjo aplodismentais. Jaudinantis momentas! 
Savivaldybės mero A. Čepononio padėkos buvo įteiktos: Vidai Ušinskienei, Bronei Krikščiukaitienei, Janinai Balčiūnienei, Marijai Semeniuk, Irenai Grakauskienei.

Į sceną pakilęs LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajetonas Šliogeris pasidžiaugė, kad tokio miestelio bočiai sugeba surengti didžiulę šventę, sukviesti armiją bendraminčių. Jis padėkos raštus įteikė Natalijai Juknienei, Elenai Ragelienei, Vitalijai Jokubauskienei, Jonui Vilmunskiui, Edmundui Gaubui, Virginijai Lukošienei. K. Šliogeris radviliškiečių pirmininkę apdovanojo „Bočių“ ženkleliu ir asmenine dovana.

„Radviliškio bočių“ tarybos vardu už aktyvų dalyvavimą bendrijos veikloje buvo apdovanoti: Dalia Vaičekauskienė, Angelė Matulaitienė, Elena Žiauberienė, Vytautas Darulis, Juozas Bartkus, Marija Butvilienė.

Daina keitė dainą

Gražiai pasipuošę, vienas ansamblis keitė kitą. Artimiausi kaimynai šiauliečiai – tai ir patys pirmieji  „Bočių“  draugai. Su Akmenės ir Joniškio bočiais radviliškiečiai draugauja daugiau nei 20 metų. Pasvalio bočių ansamblį keitė Utenos, Pakruojo ir pabaigoje pasirodė Kelmės bočių ansamblis. Kelmė – mažas miestelis, bet kapeloje – net 7 muzikantai (4 akordeonai, saksofonas, triūba ir mušamieji). Šitokio sąstato gali pavydėti kiekvienas.

Renginio dalyviai girdėjo net 24 dainas – žinomas ir pirmąkart  skambėjusias, visi stebėjomės sveikinimų gražumu, dovanų gausa ir gėlių jūra.

Salėje žiūrovai sėdėjo su kaukėmis, kiekvienas buvo užpildęs anketą apie savo sveikatos būklę, salėje buvo laikomasi reikiamo atstumo.
Svečiai išvyko patenkinti ir dėkodami už gražiai surengtą didelę šventę.
„Radviliškio bočiai“ dėkoja  šventės rėmėjams: LPS „Bočiai“ pirmininkui K. Šliogeriui, „Radviliškio krašto bendruomenei“, Radviliškio verslo ir technologijų centro direktoriui J. Praviloniui, „Prezo“ kepyklėlei ir bočiukams, prisidėjusiems prie šventės surengimo.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.