Šakių

 

Liuda Samuolienė, LPS “Bočiai Šakių r. bendrija, pirmininkė
Adresas:
Įmonės kodas:
Tel. Nr. +370 622 20 540, el. paštas: rimute.grusiene@sakiai.lt

LIETUVOS PENSININKŲ SĄJUNGOS „BOČIAI“ RENGINYS „ŠVĘSKIME GYVENIMĄ“

2021 m. birželio 30 d. Šakių savivaldybėje Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) valdybos nariai, vadovaudami pirmininko Kajatono Šliogerio visus šios organizacijos bendrijų pirmininkus sukvietė į renginį „Švęskime gyvenimą“.

Santaka“ / Šakių rajono pasididžiavimas – Zyplių dvaras / Kultūra

Lukšių kultūros centre, Zyplių dvaro rūmuose (nuotrauka viršuje), vienoje iš didžiausių patalpų rinkosi dalyviai (apie 60) iš visų Lietuvos kampelių. Tai Lietuvos bočiai aktyvistai, kurie nebodami savo garbaus amžiaus, negailėdami laiko, o kartais netgi aukodami dalelę savo sveikatos puoselėja bendruomeniškumo idėjas tam, kad gyvenimas tikrąja ta žodžio prasme būtų šventė.

LPS „Bočiai“ valdybos nariams šventę padėjo organizuoti Šakių bendrijos pirmininkė Liuda Samuolienė. Jos pozityvus nusiteikimas į tai kas gražu, kas padeda, kas saugo stiprius ryšius ir vienija bendraminčius senjorus, suteikė pasitikėjimo organizuojamu renginiu, jo sėkme.

Zyplių dvare rinkosi senjorai iš visos Lietuvos

Nuotraukoje: LPS „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris ir  Šakių  bendrijos pirmininkė Liuda Samuolienė.

Iš tiesų, šią saulėtą dieną atrodė jokių rūpesčių rūpestėlių neliko, beveik visi kviestieji atvyko, pasidžiaugė vienas kito draugija ir turininga darbotvarke.

Sveikinimus pradėjo LPS „Bočiai“ pirmininkas K. Šliogeris. Tradiciškai visiems atvykusiems liejosi padėkos žodžiai. O dėkoti senjorams tikrai yra už ką. Jie ne tik jau keletas dešimtmečių nenutrūkstami organizuoja renginius, kurių metu liejasi dainos ir šokiai, bet ir stengiasi nugalėti visiems siųstus pandemijos iššūkius: lanko vienišus asmenis, dalinasi su jais ne tik geru žodžiu, bet kai kurie, gamina maistą ir organizuoja jų maitinimą.

K. Šliogeris už pasiaukojamą darbą bočių bendruomenei įteikė vardinius medalius, ženklelius bei padėkos raštus.

Vadovybė - Šakių rajono savivaldybė | LR Valstybė

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis

Išskirtinai vis džiaugėsi Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio sveikinimo žodžiu ir užvesta patriotine daina, kuri, lyg būtų šimtą kartą repetuota, sudrebino Zyplių dvarą. Iš tiesų, šiam aktyviam visuomenės veikėjui yra už ką padėkoti: jo dėka atgaivinamos tradicijos, nuoširdžiai rūpinamasi žmonėmis, jų gražesniu gyvenimu ir šiltais santykiais.

Toliau buvo išklausyti nuoširdūs Socialinės apsaugos ir darbo bei Sveikatos apsaugos ministerijų atstovų sveikinimo žodžiai, kuriuose paminėti projektai, susiję su pagyvenusių žmonių numatomomis priemonėmis.

Renginyje dalyvavęs Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius paminėjo, kad bus kuriamas naujas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelis. Iki šiol asmenims, kuriems reikalinga slauga ir socialinė globa, paslaugos yra kuruojamos dviejų atskirų ministerijų – Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo, anot ministerijos atstovo, todėl sistema nelanksti, ja naudotis sudėtinga. A. Ščeponavičius užsiminė apie dar vieną Sveikatos apsaugos reformą, anot jo, Lietuvoje yra didžiulis sveikatos priežiūros įstaigų tinklas, todėl ateityje planuojama steigti bendruomenės sveikatos centrus. Pasak svečio, bendruomenės sveikatos centras nebūtinai turėtų atsirasti naikinant ar kuriant naujas įstaigas, jis galės būti įsteigtas jau esamos įstaigos pagrindu, įtraukiant savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, privačias įstaigas. Šis centras teiktų tiek ambulatorines paslaugas, taip pat ilgalaikės priežiūros paslaugas, kartu būtų teikiamos dienos stacionaro ir skubiosios pagalbos visą parą paslaugos.

Renginį labai praturtino Mečio Laurinkaus ir Liberto Klimkos pranešimai. Šie žmonės savo pavyzdžiu, nuveiktais ir dar dabar daromais darbais tik įrodo kokia įgali, veiksminga ir tvirta mūsų esama bočių karta, siekianti išsaugoti ir dar kurianti, visa, kas reikalinga patriotinei dvasiai išlaikyti ir stiprinti.

LPS „Bočiai“ visuose Lietuvos miestuose ir savivaldybėse turi virš 60 bendrijų, kurios jungia 44 tūkst. narių. Kalbėję bendrijų pirmininkai dėkojo už renginį ir išsakė savo lūkesčius dėl „Bočių“ veiklos, jie pageidavo šaukti rinkiminį suvažiavimą, siūlė jau keisti, jų nuomone, pasenusius įstatus, taip pat priimti į „Bočių“ gretas jaunesnius žmones – nuo 50-ies metų, pageidavo savo atstovo Seime.

Popietė tęsėsi prie taip vadinamo „Ragaučiaus“vaišių stalo, kurio metu dvaro šeimininkė supažindino su zanavykų valgiais ir gėrimais. Kartu nuotaiką kėlė Astos Grigaitienės vadovaujamos  Briedžių laisvalaikio kapelos „Linas“ atliekami muzikiniai kūriniai. 

Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ pirmininkas Kajatonas Šliogeris tardamas atsisveikinimo žodį pirmiausiai padėkojo už šiltą zanavykišką priėmimą.

Pirmininkas vylėsi, kad kiekvienas dalyvis išsinešė bent kruopelytę džiaugsmo ir tikėjimo, kad dar ne kartą susitiksime bendruose renginiuose pasidalinti rūpesčiais, o tuo labiau pasidžiaugti prasmingomis gyvenimo akimirkomis.

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.