Širvintų

 

LPS „BOČIAI“ ŠIRVINTŲ RAJONO BENDRIJOS DUOMENYS

Laimutė Griškienė, LPS “Bočiai” Širvintų raj. pirmininkė

Adresas: Kalnalaukio g. 37, LT – 19107, Širvintos
Tel. Nr. +370 601 17 603, , El. paštas: g.etumail@gmail.com

Pavaduotoja Genovaitė Abromavičienė, tel. Nr. +370 684 40 018,

El.p.genovaite.ab@gmail.com

Pašto indeksas  Lt- 19121.

ŠIRVINTŲ RAJONO BOČIŲ KELIONĖ Į KAUNO VALSTYBINĮ MUZIKINĮ TEATRĄ

        Laikas, likęs gyventi svarbesnis nei visi metai, kurie praėjo…

Su tokiom mintim gyvena ir Širvintų Bočiai.

         Daugiau, nei prieš dvi savaites aplankę Kupiškio kraštą, rajono Bočiai gegužės mėn.  4 dieną įsiruošė į ilgai, net tris mėnesius lauktą kelionę – Kauno Valstybinį muzikinį teatrą žiūrėti miuziklo „Aida“.

         Diena buvo labai šilta saulėta. Iki spektaklio, likus pusantros valandos, visi keliautojai turėjo laisvo laiko susipažinti su Kauno miesto Laisvės alėja, Menininkų kiemeliu, Muzikinio teatro  sodeliu, Vienybės aikšte prie Karo muziejaus, pasišnekėti prie puodelio kavos.

         Daugiau nei dvidešimt penkių šalių scenas užkariavęs sero Eltono Johno miuziklas „Aida“ Kauno Valstybiniame muzikiniame teatre buvo pastatytas pirmą kartą Baltijos šalyse.

         Miuziklas „Aida“ pagrįstas ta pačia garsia klasikine istorija, kaip  G.Verdi opera „Aida“. Miuziklo režisierius Vytenis Pauliukaitis pastatė šiuolaikinį sceninį kūrinį pasakiškos meilės istoriją apie vergijon paimtą Nubijos princesę Aidą ir Egipto kareivį Radamesą. Miuziklas labai melodingas, jausmingas ir lengvai suprantamas.

         Po spektaklio,  ant scenos stovintiems aktoriams, salė plojo iš visos širdies. Reiškia, kad visi patikėjo tuos kas ir kaip buvo papasakota, parodyta, išgirsta.

         Grįžtant  namo su gera nuotaika, dar ilgai visi tarpusavyje dalinosi po spektaklio patirtais jausmais ir įspūdžiais.

          Išsiskyrėme su nekantrumu laukdami kitos kelionės – plaukimo iš Kauno laivu į Birštoną. prisiminimai liko nuotraukose.

                                                      Širvintų „Bočių“ tarybos narė Laima Baronienė

KELIONĖ  PAS  GERUS  ŽMONES

Naujoji „Bočių“ taryba dirba kaip laikrodukas. Kaip susirinkime buvo nutarta, suderinta taip ir įvykdyta. Dar kovo mėnesį rajono bočiai buvo informuoti, kad balandžio 17 organizuojama kelionė į Kupiškį. Norinčių atsirado daug todėl didžiulis autobusas, talpinantis iki 50 keleivių buvo pilnutėlis. Kaip nuvyksi į Kupiškį jei ne per Anykščius. O tam, kad kelionė pasisektų reikia Anykščiuose  aplankyti Laimės žiburį. Nebuvo nenorinčių aplankyti Jono Biliūno kapo, tik deja ne visi įkopė į gana aukštą kalvą, tačiau pasigerėjo puikiu šilu ir sutvarkytais takais.

Rašytiniuose šaltiniuose Kupiškis pirmą kartą paminėtas 1480 metais. Jame gyvena per 7 tūkst. gyventojų. Gidė Irena  siūlė aplankyti buvusioje žydų sinagogoje prieš metus atidarytą miesto biblioteką. Puikiai, šiuolaikiškai, atitinkanti visus reikalavimus įrengta biblioteka sužavėjo širvintiškius. Gaila, kad neteko pamatyti apšviečiamo, muzikinio fontano-dar ne sezonas. Tačiau apsilankėme Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje, tai trijų navų su penkiais altoriais bažnyčia. Statyta 1900-1914 metais yra viena didžiausių bažnyčių Lietuvoje. Rūpėjo ne vien miestas, kelionė buvo numatyta aplankyti ir kitas vietas. Pirmiausia atvykome į Palevėnės šv. Domininko bažnyčios ir domininkonų vienuolyno ansamblį. Palevenės bažnyčios interjeras su aštuoniais altoriais yra vienas originaliausių baroko pavyzdžių Lietuvoje. O energingoji gidė Aldona be perstojo pasakojo apie gyvenimą vykusį nuo 1696 metų vienuolyne. Apie čia gyvenusius vienuolius, jų verslą, vaikų mokymą. Bažnyčios šventoriuje įrengta atminimo lenta su Vyčio Kryžiaus ordino kavalierų ir savanorių, kovojusių už Lietuvos laisvę pavardėmis. Gidė puikiai žino rajono istoriją, su pasididžiavimu minėjo Lietuvoje žinomus žmones, kilusius iš šio rajono. Su įvairiomis smulkmenomis pasakojo apie šioje bažnyčioje 1921 metais vykusias poeto Kazio Binkio ir jo mylimosios Pranciškos Adamonytės vestuves. Vienuolyno patalpose buvo įdomu pamatyti rūsius, sales. Vienoje jų keliautojai buvo pavaišinti arbata, kava su vienuoliškais pyragaičiais. Bevažiuojant toliau pasitaikė proga aplankyti Uošvės Liežuvio dendrologinį parką. Čia įrengtos aikštelės su pavėsinėmis, auga per penkiasdešimt rūšių medžių, prie jų informacinės lentelės.

Pasistiprinę traukiame toliau, laukia Adomynės dvaras. Tai vietinių meistrų rankomis devynioliktame amžiuje pastatytas dvaras, įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Kambariuose išlikusios koklinės krosnis ir puikiai išsilaikęs parketas. Dvaro „šeimininkė“ nuoširdžiai aprodė restauruodą dvarą, papasakojo jo įstoriją, pavaišino tik jų krašte kepamomis „pagrabinėmis“ bandelėmis ir arbata.

Pakeliui į namus-Svedasai, tai jau Anykščių rajonas.  Iš Svedasų apylinkių kilęs kunigas poetas, rašytojas, kultūros veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas, jam Svedasuose pastatytas biustas. Aplankyta Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia.

 Po kelionės įspūdžių nors vežimu vešk. Įsitikinome, kad kupiškėnai geri, vaišingi, draugiški žmonės, bet ir mes neblogesni. Smagiai, draugiškai keliaujam ir jau autobuse nuskambėjo nauji kelionių maršrutai. Tad bočių laukia ne labai ilgos atostogos ir vėl teks taisyti kojas į kelionę.

Valda Patinskienė

“Bočiai” išrinko naują vadovybę

Nors už lango sniegas, šaltukas, tačiau mūsų bočeliams labai tinka patarlė: nauji metai-nauji lapai. Taip, Naujuosius atšventėme, o po jų prasideda darbas-atsiskaitymas už buvusios tarybos atliktą darbą, naujos tarybos rinkimai. Taigi sausio 25 dieną taip ir įvyko. Tradicinėje bočių susitikimų vietoje kavinėje „Lelija“ susirinko per šešiasdešimt „Bočių“ narių.

  Susirinkimo pirmininke buvo išrinkta „Bočių“ pirmininko pavaduotoja Genovaitė Abromavičienė, susirinkimo sekretore – Alvyda Vadeikienė.

   Deja, susirinkimas prasidėjo tylos minute pagerbiant Anapilin iškeliavusią ilgametę „Bočių“ narę Vladą Balsienę.

„Ilgiausių metų“ jubiliatams: Feliksui Stimburiui, Aldonai ir Alfonsui Gudašiams, Valdai Patinskienei.

  Pirmuoju klausimu ataskaitą pateikė pirmininko pavaduotoja G. Abromavičienė. Ji išsamiai pristatė tarybos darbą atliktą per 2,5 metų.  Tarybą sudarė devyni asmenys, per ataskaitinį laikotarpį įvyko 23 tarybos posėdžiai. Svarstyta: kelionių po Lietuvą organizavimas (aplankyti devyni rajonai Ignalina, Biržai, Šakiai, Jurbarkas, Kėdainiai, Švenčionys, Šalčininkai, Klaipėda, Palanga) pasirengimas renginiams, lėšų panaudojimas, sudarytas darbo planas, paskirti atsakingi asmenys ryšių palaikymui su eiliniais nariais, pagrindinės veiklos kryptys, išvykos į teatrus. Vykdant numatytus planus buvo aplankyti trys teatrai, organizuoti susitikimai su įdomiais žmonėmis ( su dekanu L. Klimu, kunigu M. Talučiu, istoriku J. Stankevičiumi, policininke A. Drėgviene, ligoninės direktoriumi K. Štaru) paminėtos tradicinės šventės (Trijų karalių, Kovo 8-osios, pagyvenusių žmonių) pasveikinti 67 jubiliatai, bendrauta su kitomis organizacijomis, plėtojamas gražus bendradarbiavimas su rajono I.Šeiniaus biblioteka, Širvintų miesto bendruomene, „Krašto žiniomis“ , Neįgaliųju draugija. Susitikimų metu prie kavos puodelio maloniai klausėmės T. Imbraso, Bagaslaviškio kaimo kapelos, J. Borusevičiaus, V. Rimkaus atliekamos muzikos ir dainų. Prasidėjus karui Ukrainoje buvo renkamos lėšos ukrainiečiams pabėgėliams paremti. „Bočių“ narės mezgė kojines Ukrainos kariams. Nuoširdžiai padėkojusi tarybos nariams ir visiems prisidėjusiems prie šių darbų įgyvendinimo G. Abromavičienė pakvietė revizorę Eleną Šimonytę pateikti revizijos ataskaitą.

  Tarybos ir revizorės ataskaita buvo vienbalsiai patvirtinta.

  Tad po patvirtintų ataskaitų senoji taryba baigė savo kadenciją. Tenka rinkti naują pirmininką, pavaduotoją, septynis tarybos narius. Siūlomi kandidatai renkami paprasta balsų dauguma. Pirmininku siūloma  Laimutė Griškienė. Ji išrenkama vienbalsiai. Pavaduotoja siūloma palikti tą pačią pavaduotoją Genovaitę Abromavičienę. Ji taip pat patvirtinama vienbalsiai. Į tarybos narius pasiūlyti: L. Baronienė, P. Pečiulienė, A. Antipenkovas, D. Vitkauskienė, A. Vadeikienė, P Kartenis, Z. Dregvienė. Nauji tarybos nariai išrinkti vienbalsiai. Revizore išrinkta T. Dobrovolskienė. Patvirtintas naujas metinis nario mokestis.

  Susirinkimo pabaigoje „Ilgiausių metų“ ,diriguojant Zinai Stonienei, buvo atlikta jubiliatams: Feliksui Stimburiui, Aldonai ir Alfonsui Gudašiams, Valdai Patinskienei.

Susirinkę bočiai gražiai padėkojo senajai tarybai už malonų bendravimą, jaukius susitikimus, keliones, to paties linkėdami naujai išrinktai rajono „Bočių“ valdžiai.

Nuotraukoje: Naujoji Valdyba

Valda Patinskienė, “Bočių” informacija

Tarptautinė Moters Diena, 2024 -ieji

Saulėtą Kovo 8-osios rytą su pakilia nuotaika į „Lelijos“ kavinę rinkosi „Bočių“ bendrijos nariai.

Susirinkusiems sveikimo žodį  tarė Tarybos pirmininkė Laimutė Griškienė. Ji pažymėjo, kad Lietuvoje kovo 8-oji  – atmintina diena, švenčiama kaip Tarptautinė moterų solidarumo diena.  

          Moteris – tai ir Meilė, ir Šeima ir trys tos šeimos kertelės.

         Su šia švente bendrijos „Bočiai“ vyrai nuoširdžiai pasveikino moteris ir įteikė po dovanėlę.

        Bendriją su švente pasveikinti atvyko ir Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė.

Mes sulaukėme malonios staigmenos. Merė pasveikino ir įteikė dovanas jubiliatams Zinai Stonienei,

Stasiui Černiauskui ir Albertui Motiejūnui.

         Atminimo dovanomis ir gėlėmis jubiliatus nuo visų „Bočių“ bendrijos narių  pasveikino ir  taryba.

          Susirinkusieji jubiliatams sugiedojo ilgiausių metų, palinkėjo sveikatos, sėkmės ir džiugių gyvenimo metų.

           Savivaldybės merė pasveikino ir įteikė Lietuvos seimo nario  Jono Pinskaus gėlių puokštę „Bočių“ Tarybos pirmininkei Laimutei Griškienei, palinkėdama stiprybės, kūrybiškumo, einant atsakingas pareigas.

             Šventę vainikavo  edukacinė programa, kurią vedė edukatorė Irena Bagdonacičienė.

             Edukacijos metu išklausėme paskaitą su skaidrėmis apie pasaulio šalių tautinio kostiumo svarbą, dėvėjimo madą, kilmę ir raidą. Galėjome pasigrožėti paroda, pamatyti daugelio šalių lėles aprengtas originaliais tautiniais kostiumais.

             „Šventes švęsk, bet nepamiršk ir darbų“- sakydavo mūsų senoliai. Tarybos pirmininkė Laimutė Griškienė laikėsi šito principo ir visus susirinkusius supažindino su bendrijos veiklos planu 2024 metams. Veiklos planas buvo patvirtintas vienbalsiai.

                Šventė užsitęsė, bet niekas neskubėjo į namus. Ilgai dar visi bendravo, juokavo, džiaugėsi

puikia švente. Žemiau nuotraukos iš šventės

                                      Tarybos narė     Laima Baronienės

,,Bočiai” šventė Tarptautinę moterų solidarumo dieną

,,Bočiai” šventė Tarptautinę moterų solidarumo dieną Nors Kovo 8-oji nebuvo pavasariška: snigo ir pustė, tačiau Širvintų ,,Bočiai” to nepabūgo ir rinkosi į kavinę ,,Leliją” švęsti Tarptautinės moterų solidarumo dienos (2023 03 13).   Pirmininkas V. Jablonskas visas moteris pasveikino su švente, palinkėjo geros nuotaikos ir sveikatos.   Visas moteris nustebino vyrai, surengę sveikinimą. Antanas paskaitė eiles moterims o Vladislovas, Aleksandras, Petras ir Antanas akomponuojant Jonui padainavo dainas ,,Lakštutė”, ,,Tylūs armonikos garsai” ir ,,Daug daug dainelių” irįteikė moterims po tulpės žiedą.   Šventėje visus linksmino kapela iš Bagaslaviškio.


Šventę aprašė. Regina Ambrazienė ,,Bočių” bendrijos tarybos narė

Bočių“ rankdarbiai atskleidė jų energijos paslaptį

 Neringa Tuškevičienė LPS „Bočiai“ Širvintų bendrija

Širvintų I.Šeiniaus viešojoje bibliotekoje 2020 02 27 buvo atidaryt graži LPS „Bočiai“ Širvintų bendrijos narių rankdarbių paroda, kurios dalyviai savo darbščiomis rankomis kuria stebuklus. Savo darbus pristatė net septyniolikos autorių kolektyvas: Zina Stonienė, Lolita Pliukštienė, Povilas Malinauskas, Leokadija Žukauskienė, Alvyda Vadeikienė, Regina Ambrazienė, Vitalija Marcinkevičienė, Sigita Liucija Jankovskienė, Laima Baronienė, Zita Kavaliauskienė, Dalija Anastazija Mulevičienė, Liudmila Urbonavičienė, Matriona Aniukštienė, Laimutė Nitinienė, Danutė Murauskienė, Genovaitė Piškinienė, Ana Geigalienė.

Nertos skaros, megztos kojinės, suknytės, siuvinėti paveikslai, papuošalai, medžio drožiniai – viskas sukurta darbščių „Bočių“ rankų. Moterys net tapo savo rankdarbių manekenėmis. Suknelės, švarkeliai, megztukai, sijonai, suknelės – viskas sukurta darbščiomis, nuo darbų jau sužvarbusiomis rankomis.

Pasak, Ziną Stonienę, Bočių yra per 150 narių, jie keliauja, domisi, mokosi. O užsiėmę, bendraudami tarpusavyje ir kurdami gražius kūrinius bočiai ne tik kad smagiau laiką leidžia,  bet ir savo ligas ligeles užmiršta.

    „Bočių“ Širvintų bendrijos pirmininkas Vladas Jablonskas ir jo pavaduotoja Genovaitė Abromavičienė padėkojo kiekvienam autoriui ir įteikė gėlių. V.Jablonskas pasveikino visus parodos dalyvius ir palinkėjo dar daug gražių darbų.

   Dauguma autorių parodė labai mažą dalį savo darbų ir galėtų jau surengti personalinę parodą. O ši paroda bus eksponuojama visą mėnesį. Tad norintys tikrai supėjo ją apžiūrėti.

   Prisiminta ir tylos minute pagerbta buvusi draugijos narė, tautodailininkė Zofija Jablonskienė, kurios išmokytas austi juosteles audžia daugybė rajono mokinukių ir suaugusių moterų.

Parodos atidarymą savo grojamais kūriniais papuošė „Bočių“ narė, fleitininkė Vitalija Dulevičienė, o dainas dovanojo Kultūros centro darbuotojos Audronė Burakovienė ir Nijolė Vitkauskaitė .

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.