Skuodo

 

Joana Viščiūnienė, LPS “Bočiai” Skuodo r. bendrija, pirmininkė
Adresas: Vilniaus g. 38-40, LT- , Skuodas
Įmonės kodas: 300869913
Tel. Nr. +370 610 10 307, el. paštas: baipsys.bronius@gmail.com

                    

Nuotraukoje: “Sveiki atvykę į LPS “Bočiai” Skuodo rajono bendriją

              LPS,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos veiklos istorija

    LPS ,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos gimimą sieju su 2007 metais.Tuo metu ji buvo įregistruota kaip ,,Skuodo senjorai”, Į šią bendromenę įstojau 2010 metais ir buvau išrinkta pirmininko Juozo Tumuso pavaduotoja,kuris ir buvo  šios bendruomenės įkūrėjas.Paraginti Telšių rajono ,,Bočių” bendrijos pirmininko Kajetono Šliogerio pradėjome mąstyti apie stojimą į Bočių sąjungą. 2014m. kovo 27d. ši bendrija buvo įregistruota – LPS ,,Bočiai” Skuodo rajono bendrija. Jos pirmininke buvau išrinkta aš –Joana Viščiūnienė, kuri iki šiol einu šias pareigas.

Nuotraukoje: Joana Viščiūnienė pirmoje eilėje trečia iš kairės

   Per savo gyvavimo metus bendrija tapo žinoma ne tik Skuode, Žemaitijoje, bet ir Lietuvoje. Bendrijos veiklą reglamentuoja nuostatai, tikslai, uždaviniai.

   Mūsų veiklą labai tiksliai apibudina šūkis: ,,Ori senatvė”. O tai reiškia, kad kiekvienas narys turi galimybę laisvanoriškai reikštis saviveikloje; pakeliauti su bendraminčiais; susipažinti su savo krašto; Europos istorija; kultūra; bendrauti ir bendradarbiauti su Žemaitijos, Lietuvos ,,Bočių” bendrijomis; keistis patirtimi, mokytis iš kitų – patirti bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, ko labai pasigenda žmonės išėję į užtarnautą poilsį.

   Bendruomenės veikla turi būti patraukli, įdomi, naudinga, ne tik bendrijos nariams, bet ir visuomenei, kurioje bendrija gyvena. Jos veikla negali būti trumpalaikis blyksnis,  nuveikti darbai turi turėti prasmę ir išliekamąją vertę, kuri bus įdomi ir tiems, kurie ateis į bendriją po mūsų. Taip įsivaizduoju bendrijos veiklą, taip ją planuoju ir taip įgyvendinu.2013 metai.Skuodo rajone esanti seniausia Lietuvoje rašytiniuose šaltiniuose paminėta vieta – Apuolės piliakalnis. Tais metais minėjome piliakalnio 1160 metų jubiliejų (kai Lietuva minėjo tik 1000). Kam, jei ne ,,Bočiams” turėtų rūpėti mūsų krašto istorija, praeitis. Nutarėme ir mes tai pažymėti.

   2013 metais liepos 11-tą dieną ant Apuolės piliakalnio sukvietėme visos Žemaitijos ,,Bočius” ir kaimyninės Latvijos senjorus. Renginys vadinosi ,,Soekem žemaite į dėdėli būrį”, kuriame dalyvavo 12-ka Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų ir vienas Latvijos senjorų kolektyvas. Renginys pavyko. Visų nuostabai balti balandžiai, pakilę į dangų paskelbė Žemaitijos ,,Bočių” bendrystės pradžią, o per  LTV vakaro žinias paskelbė šią naujieną visai Lietuvai.Taip tapome žinomi ne tik Žemaitijoje, bet ir artimąjąme užsienyje – Latvijoje.

Nuotraukoje: Panoramos reportažo kadras  
Nuotraukoje: 2013m. Apuolės renginio II dalis

Daug pastangų reikėjo įdėti į tai, kad šis renginys prigytų, taptų kasmetiniu tradiciniu renginiu vis naujoje Žemaitijos istorinėje vietoje. Įdėjus pastangas, 2014 metais, (atsisakius renginį organizuoti Kelmei) estafetę perėmė Telšių ,,Bočiai” (p-kas K.Šliogeris) ir renginys vėl  įvyko jau prie Šatrijos piliakalnio.

Nuotraukoje: 2014 m. renginys prie Šatrijos piliakalnio 

 2015 metais renginį organizavo Mažeikių ,,Bočiai”Pirmininkė L.Pleinienė Tirkšlių pušyne.  

   2016 metais renginį organizavo Kretingos ,,Bočiai”(Pirmininkė J.Valužienė).

 

Nuotraukoje: ,,Bočiai“ Kretingoje

   Tačiau, kad būtų išlaikytas pereinamumas,  reikalai klostėsi sunkiai. Kiekvienais metais (Nuo 2013 – 2017m ) vis tekdavo prašyti, kad kuris nors rajonas organizuotų jau tradicija tampantį renginį. Dėl šios priežasties 2017 metais gruodžio mėnesį pirmą kartą sukviečiau Skuode Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų pirmininkus. Susirinkime buvo numatyta, kur bus organizuojamas Žemaitijos kasmetinis tradicinys renginys iki 2023 metų ir ,,Bočių” pirmininkų susirinkimai.

                 

Nuotraukoje: Žemaitijos ..Bočių” bendrijų pirmininkai pirmą kartą susitiko Skuode

Todėl 2017-tais metais Žemaitijos ,,Bočių” tradicinis renginys jau pagal grafiką įvyko Šilalėje.(Pirmininkas  V. Rimkus)

Nuotraukoje: Skuodo ,,Bočiai“ Šilalės pušyno estrados scenoje

  2018 metais jau tapęs tradiciniu renginys vyko Kelmėje prie Gauštvinio ežero (pirmininkas Z.Filipavičius)

Nuotraukoje: Žemaitijos ,,Bočių“ šventė Kelmės rajone prie Gauštvinio ežero

   

  Tais pačiais metais Žemaitijos,,Bočių “ pirmininkai susirinko į antrą susirinkimą Telšiuose.

Nuotraukoje: Žemaitijos ,,Bočių“ šventė Telšiuose

  2019 metais Žemaitijos tradicinis renginys įvyko Šilutės rajone, Rusnėje. (Pirmininkas K.Buikys)  

Nuotraukoje: Renginio dalyviai Rusnėje. Šilutės rajonas

 Tais pačiais metais pirmininkai susirinko Kretingoje (Bendrijos Pirmininkas A.Būta, valdybos pirmininkas P. Liaučys) 

Nuotraukoje: Žemaitijos bočių pirmininkai svečiuojasi Kretingoje

  2020 metais Žemaitijos tradicinis renginys turėjo įvykti Raseinių rajone, bet (Turėčiau padėti daugtaškį), sustabdė COVID – 19 virusas. O pirmininkai turėtų rinktis Plungėje, bet ir vėl COVID – 19 virusas…

   Tačiau nieko gyvenime nėra amžino. Kaip atėjo taip ir praeis Covid -19. Gyvenimas ir ,,Bočių” veikla grįš į įprastą ritmą.

  Ką davė 2013 metais Skuodo ,,Bočių” pradėta iniaciatyva Apuolės piliakalnyje ,,Soekem žemaite i dėdėli būri” –  tapęs tradiciniu Žemaitijos ,,Bočių” renginiu? Tai įgalino kiekvieną ,,Bočių” bendriją praplėsti veiklos erdvę, paįvairinti veiklos turinį, susirasti ir susibičiuliauti su naujomis bendrijomis, susipažinti su Žemaitijos istorija, turėti galimybę dalyvauti ir patiems organizuoti didesnio mąsto renginius, o svarbiausia – įgalioja rajono savivaldybes rimčiau atkreipti dėmesį į ,,Bočių” veiklą.

   Prasiplėtė, suaktyvėjo ir  Skuodo ,,Bočių” veikla. Per metus tenka priimti ne vieno, o kelių rajonų ,,Bočių” kolektyvus. Patiems   penkis – šešis kartus išvykti kitur. Nuo 2018 m ,,Bočių” ryšiai peržengė Žemaitijos ribas. Išvykome ir patys pasikvietėme Joniškio ,,Bočius” .

Nuotraukoje : Skuodo ,,Bočiai” Joniškyje.

Vykome į jubiliejinį Ukmergės ,,Bočių” renginį, ten užmezgėme draugystės ryšius su Druskininkų ir Birštono ,,Bočiais”.

  Nuotraukoje: Kartu su naujais draugais Druskininkų ir Birštono ,,Bočiais”

          

2019 metais Latvijoje Durbės mūšio vietoje įvyko visos Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų delegacijų ir Latvijos Priekulės nuovados senjorų renginys Durbės mūšio 760 metinėms pažymėti.

Nuotraukoje: Latvijoje Durbės mūšio vietoje Žemaitijos ,,Bočių” bendrijų delegacijos ir Latvijos Priekulės nuovados senjorai

Mūsų bendrijos veikla orentuojasi į tai, kad kiekvienas atrastų savo vietą, mėgstamą užsiėmimą, turėtų galimybę visapusiškai atsiskleisti. Juk pilnaverčiu jautiesi tada, kada pats aktyviai dalyvauji.

   Suaktyvėjo naujas veiklos baras – teatro mėgėjų grupė, kuri buvo įkurta 2011 metais. Paruošėme literatūrinę muzikinę kompoziciją ,,Ką mena geltonieji jurginai” (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė).Su šia kompozicija sėkmingai pasirodėme Latvijos Kalėtų seniūnijoje, Liepojos lietuvių išeivių bendruomenėje ,Telšiuose, Skuodo rajono kaimo

Nuotraukoje: scenoje literatūrinė – muzikinė kompozicija ,,Ką mena geltonieji jurginai” (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė)

 bendruomenėse. Kitais metais paruošėme spektaklį ,,Gyvenimo vingiuose”   (Autorės ir režisierės V.Milerienė, J.Viščiūnienė) 

   Kitais metais vaidinome ,,Būk mano meile” (Autorė ir režisierė  J.Viščiūnienė). Su šia komedija apsilankėme Skuodo rajono kaimo bendruomenėse, Plungėje, Kretingoje.

Nuotraukoje: Komedija ,,Būk mano meile”   

                                                 

 Liko paruoštas, bet nesuvaidintas spektaklis,,Vargas dėl meilės” (Autorė ir režisierė  J.Viščiūnienė)

     2014 metais išsireikalavome iš savivaldybės choro vadovą.Taip įsikūrė Skuodo ,,Bočių” choras ,,Harmonija”.2015 -2016 -2018 metais dalyvavome Respublikinėje pagyvenusių žmonių dainų šventėje ,,Mes vėl kartu..”,Vilniuje. Ją organizavo Vilniaus Mokytojų namai. Gavome nuostabią patirtį padirbėję su įžymiais respublikos dirigentais, giliau susipažinome su dainavimo kultūra.Susidraugavome su visos Lietuvos chorais, o repertuare turėjo skmabėti 14-16 dainų.

Nuotraukoje: ,,Bočių“choras ,,Harmonija“ respublikinėje pagyvenusių žmonių šventėje ,,Mes kartu…“

Choras ,,Harmonija” dažnas svečias Skuodo rajono kultūros centro renginiuose, išvykose į kitus rajonus, Latviją, pas savo draugus Priekulėje,(LV), kur tenka dalyvauti gana stambiuose nuovados  renginiuose.

Nuotraukoje: scenoje choras “Harmonija”

   Skuodo ,,Bočių” bendrijos veiklą ir jos indėlį į rajono bei Žemaitijos kultūros ir tradicijų puoselėjimą , manau rodo ir tas faktas, kad 2016 metais mane kaip aktyvios bendrijos lyderę Skuodo rajono savivaldybės iniaciatyva išrinko 2016 metų Skuodo rajono ,,Metų moterimi” Tai ne tik mano , bet ir visos bendrijos aktyvaus ir prasmingo darbo įvertinimas.

Nuotraukoje: Skuodo rajono metų moters Joanos Viščiūnienės apdovanojimo momentas

  2016 metais rugpiūčio mėnesį mūsų bendrijos iniaciatyva , padedant rėmėjams bei Skuodo rajono savivaldybei, pastatėme paminklinį akmenį netoli geležinkelio stoties 1941-1952 m. m. ištremtiems į Sibirą iš Skuodo rajono gyventojams   atminti.

Nuotraukoje: Paminklinio akmens pašventinimas atidengimo metu

  Tai puiki dovana rajonui, kuri ilgai primins mūsų krašto istoriją, pergyvens mūsų ,,Bočius” ir liks mūsų anūkams kaip priminimas apie žiaurų okupantų susidorojimą su mūsų tauta.

Nuotraukoje: Paminklinio akmens atidarymo momentas

    2018 metais laimėjome projektą ,,Draugystės vainikas Lietuvos šimtmečiui”. Pagal šį projektą Skuodo miesto skverelyje pasodinome 100-tą rožių, kurias patys tvarkome ir prižiūrime.

Nuotraukoje; sodiname rožes

O su broliais Latviais (projekto partneriais), Akmenės ,,Bočiais” paruošėme 100-tą žemaitiškų ir latviškų patiekalų bei sudainavome 100-tą latviškų ir lietuviškų liaudies dainų. Štai toks įdomus ir turiningas ,,Draugystės vainikas “ Lietuvos šimtmečiui , o mūsų pasodintos ir prižiūrimos rožės žydi ir dar ilgai žydės, džiugindamos  ne tik Skuodo,,Bočių”, bet ir Skuodo  svečių akį.

Nuotraukoje: Prie žemaitiškų ir latviškų patiekalų stalo

 Nuo 2010 metų aktyviai gyvuoja Skuodo bendrijos ,,Bočių” mišrus romansų ansamblis ,,Prisiminimų rožė” (Vadovė J.Viščiūnienė”). Daug metų ansamblis sėkmingai koncertuoja Klaipėdos Jūros šventėse (organizatorė J. Žemaičiūnienė Klaipėdos miesto ,,Bočių” pirmininkė) .

Nuotraukoje: Klaipėdos Jūros šventėje

Žemaitijos ,,Bočių” kvietimu dažnai koncertuojame įvairiose Žemaitijos vietose, Skuodo rajone, Latvijoje. 2019-2020 m.m. ansamblis dalyvavo Tarptautiniame ,,Gerviečių klubo” organizuojamame festivalyje ,,Paribio daina” Vilniuje ir abu metus pelnėme pirmas vietas ansamblių kategorijoje.  

Nuotraukoje: 2020m. tarptautinio konkurso dalyviai. Vilnius

Nuotraukoje: 2020 spalio mėnuo Tarptautiniame konkurse Vilniuje ansamblis ,,Prisiminimų rožė”

O kiek be paminėtų darbų organizuojame smulkesnių renginių, tai:susitikimai su įdomiais žmonėmis, paskaitos sveikatos temomis, draugystės vakarai, dalyvavimas partnerio teisėmis kitų rajonų projektuose, ekskursijos.

Nuotraukoje: Skuodo ,,Bočiai“ Klaipėdoje prie ,,Meridiano“

Tampri ilgametė draugystė su Skuodo ,,Kuršastos veteranų” klubu. Padėkos koncertai ir vakarai sponsoriams ir rėmėjams, teminiai vakarai Valstybės žymioms datoms paminėti. Atsisveikinimas su bendrijos nariais išėjusiais į amžinybę ir t.t.

Nuotraukoje: Skuodo bočiai ,įgyvendinant projektą ,,Iškiliausi Žemaitijos veikėjai“Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje

   Ypač dar noriu išskirti kasmetines tradicines bendrijos narių – jubiliatų pagerbimo šventes. Tai įsimintini ir gražūs renginiai, vainikuojantys kiekvieno jubiliato jo jubiliejinius metus.

Nuotraukoje: Skuodo,,Bočių“ 2015 metų jubiliatai

  

 Tokia mūsų bendrija, kurioje verda įdomus gyvenimas , kuriamos naujos tradicijos, čia nėra vietos intrigoms, nesutarimams. Gyvename, dirbame, džiaugiamės, liūdime ir žengiame kartu į auksinę brandą, atsiremdami į bendraminčių petį.

Nuotraukoje: Lankome ilgametį Skuodo,,Žemūktechnika“ valdytoją A.Adiklį.
Nuotraukoje: Skuodo bočių šventė prasideda…ir tęsiasi, kaip ir gyvenimas

Daugiau informacijos galite rasti bendrijos ,,facebook” puslapyje:

https://www.facebook.com/groups/727685063954322

Nuo karantino pradžios vedamas karantino dienoraštis. 

Taip pat nuo 2011 metų  vedama bendrijos istorija. Straipsniai ir nuotraukos  paimtos iš periodinės spaudos, o ypač iš rajoninio laikraščio ,,MŪSŲ ŽODIS”. Jau baigiamas pildyti trečiasis albumas. Nuo 2010 metų interneto erdvėje renkamos skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo įrašai iš mūsų veiklos.

Skuodo,,Bočiai” istoriją parengė LPS,,Bočiai” Skuodo rajono bendrijos pirmininkė Joana Viščiūnienė.

Spausdino ir nuotraukas iš ..Bočių” archyvo parinko pirmininko pavaduotojas Bronius Baipšys.

LIETUVA PRASIDEDA NUO SKUODO

O jeigu tiksliau – Lietuva prasideda nuo Apuolės, kurios vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas 853 metais. Šie kažkada, kažkur vieno skuodiškio savo krašto patrioto, ištarti žodžiai tvirtai įaugo į skuodiškių sąmonę ir nuo to laiko daugelis iš mūsų, lankydamasis kituose Lietuvos regionuose prisistato šiais žodžiais.

                    2023 metų, liepos 14 dieną, įvykusiame LPS „Bočiai“ Skuodo raj. bendrijos surengtame dešimtajame „Sueikim, žemaičiai, į didelį būrį“ renginyje, pažymint Apuolės 1170-ties metų sukaktį šis šūkis tapo šventės leitmotyvu.

                    2013-tais metais, minint Apuolės 1160-ąsias  metines, Skuodo „Bočiai“ šią šventę surengė pirmą kartą. Dėka žemaitiško tvirtumo ir užsispyrimo ši šventė prigijo ir tapo tradicine, organizuojama kasmet vis kitoje Žemaitijos vietovėje. Svečių teisėmis nuo pat pirmųjų šventės metų prisijungė Ukmergės „Bočiai“ ir Liepojos rajono Priekulės miestelio senjorai latviai, o renginys tapo tarptautiniu.

                    Šiais metais šventėje buvo pareiškę norą dalyvauti 20 kolektyvų. Atvyko 16, tame skaičiuje aukštaičiai iš Joniškio, Ukmergės ir mūsų kaimynai latviai – 420 dalyvių, o su žiūrovais šventėje dalyvavo virš 500.

          Su pagarba ir dėkingumu už suteiktą paramą šventės organizavimui pasitikome Skuodo rajono savivaldybės merą S. Gutautą, vicemeres A. Pitrėnienę, I. Jablonskę, šventės globėjus Lietuvos Seimo narį, šventės globėją, A. Vinkų ir buvusį ilgametį UAB „Kuršasta“ generalinį direktorių, šventės globėją S. Martinkų, Skuodo miesto seniūnę I. Gembutienę, Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnę V. Nikartienę, Skuodo UAB „Kuršata“  veteranų klubo pirmininką P. Šopagą, Skuodo TAU rektorę R. Šopagaitę, Neįgaliųjų draugijos pirmininkę D. Budrienę.

          Šventė prasidėjo nuo lietuvių liaudies dainos „Skrenda gervelė“ melodijos, kurįą fleita subtiliai, jautriai vinguriavo, kaip mes maloniai ir draugiškai kreipiamės, „mūsų maestro“ B. Anužis – nuostabus ir nepakartojamas šios šventės vedėjas. Žinomos dainos melodija visus atitraukė nuo kasdienių rūpesčių, pakylėjo ir kūną, ir sielą aukščiau nuo žemės, nuskraidino toli, toli į praeitį, į mūsų protėvių sunkų gyvenimą ir būtį, o gal ten, kur atlikę savo užduotį šioje žemėje iškeliaujame amžiams.

          Iš šios susimąstymo būsenos visus į tikrovę grąžino scenoje pasirodžiusi tikrų tikriausia kuršė, pasipuošusi autentišku kuršių moters šventiniu aprėdu, gražia žemaitiška šnekta prabilo apie Apuolės gilią praeitį ir šios šventės gimimo istoriją. Po jos pasakojimo šventės vedėjai buvo lengva pereiti prie istorijos vingių, kuriuose nuėjo į praeitį kuršių gentys, vietoje jų atsirado žemaičiai, o šiandien visi esame lietuviai. Pakiliai ir išdidžiai po šių žodžių nuskambėjo V. Kudirkos „Tautiška giesmė“

Gausiai susirinko žemaičiai į prieš 10 metų toje pačioje vietoje užgimusią šventę, bet apsidairę nebepamatė tų, kurie šia šventę pradėjo, organizavo, dalyvavo joje… Įšėję amžinybėn jie mums liko gyva prisiminimų istorija… Tylos minutė tapo ilga tyla, prasmingu giliu susikaupimu…

          Po šventės svečių pristatymo sekė renginio atidarymas, kuris prasidėjo laužo, esančio piliakalnio viduryje, įžiebimu. O įžiebė jį visų atvykusių „Bočių“ bendrijų pirmininkai, Skuodo rajono savivaldybės meras S. Gutautas, vicemerės A. Pitrėnienė, I. Jablonskė, šventės globėjai, juos mūsų „Bočiai“ meiliai pavadino „angelais sargais“, tai Lietuvos Seimo narys A.Vinkus ir Skuodo UAB „Kuršasta“ valdybos pirmininkas S. Martinkus,  Skuodo miesto seniūnė I. Gembutienė, mūsų draugai ir partneriai P. Šopaga ir kiti. Visas pulkas linksmai nusiteikusiu Bočių pirmininkų ir svečių išsirikiavo, kaip toje girdėtoje dainos melodijoje „Skrenda gervelė“, išdidžiai iškėlę deglus patraukė prie laužo ir įžiebė jį – šventės pradžios, šilumos, draugystės simbolį. Liepsnojantis didžiulis laužas ir jo liepsna daugeliui asocijavosi ne tik su renginio pradžia, bet  ir priminė istorijos puslapius apie laužų prasmę piliakalniuose. Laužas buvo ir švenčių, ir didelių nelaimių ženklas. Taip kaimynas kaimynui pranešdavo apie artėjantį pavojų arba didelę šventę.

                    Pagaliau prasidėjo visų atvykusių bendrijų pasirodymai; chorai keitė vienas kitą, nuotaikingai griežė kaimo kapelos, o Telšiai linksmino ir žavėjo visus grakščiu šokiu. Pasirodančių kolektyvų buvo daug, bet laikas neprailgo, nes kolektyvai atliko tik po vieną numerį, o muzikos žanrų įvairovė ir atlikimo savitumas visą renginį nuspalvino sodriomis šventės spalvomis.

          Po pasirodymų sekė bendrijų pirmininkų, meno vadovų pagerbimas. Skuodo rajono savivaldybės meras S.Gutautas ir jo patarėja  D. Jonušienė nuoširdžiai padėkojo kolektyvams, jų vadovams ir įteikė padėkos raštus, o Skuodo „Bočiai“ padovanojo bendrijų pirmininkams suvenyrus – kardą – praeities Apuolės istorijos kovų simbolį su  įrašais „Lietuva prasided nu Skouda“, „Apuolė-853 m.“, „Skuodo „Bočiai“ 2023m.”. Meno vadovams buvo įteikti Skuodo bendruomeninių Šeimos namų darbuotojos R. Silkauskienės pagaminti iš autentiškų Aleksandrijos UAB „Žemaitijos virves” „šniurų “ medaliai.

                   Kiek leido mūsų fantazija, stengėmės daug šventės atributų pagaminti iš autentiškų, natūralių medžiagų, tuo būdu priartindami gilią žemaičių praeitį prie modernaus nudienos amžiaus, kuriame šiandien mes gyvename.

                    Skuodo „Bočių“ choro moterys dėvėjo specialiai šiai šventei įsigytais lino audinio rūbais primenančiais papuošalų detalėmis ir stiliumi kuršių moterų aprangą. Šiai šventei mus aprengė Plungės UAB „Linomeda”. Už šiltą bendravimą, motinišką globą, esame labai dėkingi šios įmonės sielai – Felicijai Daukšienei ir jos kolektyvui.

                    Pagaliau atėjo laikas perduoti šventės kitų metų šeimininkei Plungės „Bočių“ pirmininkei Limai Guobienei pereinamąjį draugystės ir išminties simbolį – krivulę, kurią 2016 m. įsteigė  šventės rengėjai Kretingos „Bočiai”. Skuodo ir Plungės pirmininkėms ant galvos buvo uždėti ąžuolo vainikai. Ąžuolo lapus matome ir LPS „Bočių” heraldikoje  kaip stiprybės, tvirtumo, ilgaamžiškumo simbolį. Šventės pabaigoje visi meno kolektyvai buvo pakviesti bendrai dainai. Galingai ir energingai nuskambėjo šį pavasarį amžinybėn išėjusio kompozitoriaus, Klaipėdos miesto senjorų klubo “Klaipėda”  meno vadovo, mūsų kraštiečio P. Škimelio aranžuota daina „Kur Šatrija, Rambynas”, kuriai žaismingai akordeonu akomponavo ir išraiškingai dirigavo B. Anužis. Pirmą kartą per visą dešimtmetį po linksmos ir nuotaikingos P. Škimelio dainos į šventės repertuarą buvo įtraukta Klaipėdos „Bočių” pirmininkės, meno vadovės, poetės, kompozitorės daina- giesmė „Marijai”. Giesmės žodžiai atliepė šių dienų tikrovę: šalia vykstantį brolžudišką karą, tautų ir valstybių susipriešinimą, giminių, kaimynų nesutarimus, pagarbos žmogaus, žmogui praradimą, tarpusavio meilės stoką. Jautrūs giesmės žodžiai, maloni, paprasta, įsimenanti melodija, ne vienam šventės dalyviui išspaudė ašarą, o kreipinys į Lietuvos globėją dangaus Karalienę Mariją giesmei abejingų nepaliko „Sutaikyk mus, suvienyk mus, te viens kitam atleidžiame” nuskambėjo ypač jaudinančiai.

          LPS „Bočių” pirmininkas K. Šliogeris, „Sueikim, žemaičiai, į didelį būrį” šeimininkė Plungės „Bočių” pirmininkė L. Gobienė, Skuodo „Bočių“ pirmininkė J. Viščiūnienė  Apuolės piliakalnį juosiančios  Luobos  upės vandeniu pripildytais ąsočiais, patraukė link  vis dar degančio dešimtosios jubiliejinės Žemaitijos regiono „Bočių“ šventės laužo ir užgesino jį. Visi susirinkusieji dalyviai susikibę už rankų, apjuosė visą piliakalnį ir lėtai judėdami ratu užtraukė atsisveikinimo dainą „Ant kalno klevelis stovėjo“.

          Šventė pasibaigė, bet ji nebūtų buvusi tokia kokią mes surengėme, kokią pamatė svečiai, jeigu ne šventės rėmėjai, kurie pasitikėjo mumis, mūsų kilniais norais, didele pagarba, ir meile žemaičių papročiams, mūsų krašto įstorijai, mūsų  žemaitiškam užsispyrimui. Tai Skuodo rajono savivaldybė ir jos administracija, Skuodo UAB „Kuršasta“ vadovas D. Daukšys, valdybos pirmininkas šventės globėjas S. Martinkus, šventės globėjas Lietuvos Seimo  narys A. Vinkus, Vilniaus UAB „Hanner“ vadovas A. Avulis, Skuodo rajono Ylakių globos namai vadovė A. Anužienė, Skuodo kavinės: UAB „Vespera“, „Pas Nerijų“, „Skuodiškio užeiga“ vadovai, Skuodo rajono Bendruomeniniai šeimos namai ir mūsų partneriai bei draugai.

Mieli Žemaitijos regiono „Bočiai“, šių metų šventė pasibaigė, bet atgarsiai apie patirtus malonius jausmus, sukeltas teigiamas emocijas, įsimintinus susitikimus, padėkos vienas kitam išsakytus žodžius, draugiškus šypsnius, tvirtus rankų paspaudimus, šiltus apsikabinimus, dar ilgai neišblės juolab, kad vaizdinės medžiagos internetinėje erdvėje pasklido labai daug, net turėjome galimybę susipažinti su kai kurių rajonų laikraščių straipsniais. O žinia, kad Lietuva prasideda nuo Skuodo pasklido ne tik po Žemaitiją, bet ir po visą Lietuvą.

Dėkoju visiems dalyvavusiems šventėje už šilumą, didžiulę meilę savo kraštui, žemaičių kalbai ir už tai, kad Žemaitijos „Bočiai“ sulaukę garbaus amžiaus, nepraradote jaunatviškos energijos ir entuziazmo.

LPS „Bočiai” Skuodo rajono bendrijos pirmininkė Joana Viščiūnienė

2023 m. rugpjūčio mėn. LPS “Bočiai” Skuodo bendrijos choras „Harmonija“ koncertavo Skuodo r. savivaldybės Ylakių globos namuose. Visi liko patenkinti: choristai padovanoję nuostabias dainas ir globotiniai patyrę žavingų akimirkų ne tik klausydami dainų, bet ir pabendravę su savo žaviaisiais žemiečiais.

Nuotraukoje:
LPS “Bočiai” Skuodo bendrijos choro „Harmonija“ koncertas Skuodo r. savivaldybės Ylakių globos namuose.
 

LPS “Bočiai” Skuodo bendrijos pirmininko pav. Bronius Baipšys

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.