Vilkaviškio

 

Danutė Medekšienė LPS “Bočiai” Vilkaviškio bendrija, pirmininkė
Adresas: Bažnyčios g. 4, LT-70110, Vilkaviškis
Tel. Nr. +370 68698948. El. paštas: danutem999@gmail.com
Įmonės kodas 185482243
Banko sąskaita: LT667181000002462556

2023 metų pradžioje LPS “Bočiai” Vilkaviškio bendrijos pirmininke išrinkta
Danutė Medekšienė

Įdomu bus sužinoti, kaip vilkaviškiečiai atsiliepė į malonų gerb. Danutės kvietimą.

Susirinkimo akimirką užfiksavome žemiau pateiktoje nuotraukoje.

Kairėje: naujoji pirmininkė Danutė Medekšienė, dešinėje buvusi ilgametė pirmininkė Aldona Pečelienė ir kiti Vilkaviškio bendrijos LPS “Bočiai” aktyvistai

Svarbu paminėti, kad susirinkimuose naujus nariu priimdami, įteikiame angeliukų skulptūrėles, kaip sėkmės ir apsaugos simbolį bendrijai ir nariui

Nuotraukoje: Vilkaviškio LPS “Bočiai” bendrija pasipildė naujais nariais.
Nuotraukoje: po Tautinės giesmės giedojimo J.Basanavičiaus aikštėje

Nuotraukoje: prie Jono Basanavičiaus paminklo

Žolinės šventės išvakarėse

Vilkaviškio bendrija “Bočiai” trečiojo amžiaus universiteto vadovės Dalytės Šileikienės kvietimu, pasitinkant Žolinės šventę, prisidėjo prie Katedros šventoriaus puošimo. Visa bendrijos komanda turėjo galimybę sueiti drauge, pabendrauti pasidalinti vienas kito patyrimu. Iš tikrųjų buvo sklandus darbas ir gražus laikas drauge. Nuoširdi padėka Dekanui Virginijui Gražulevičiui už padrąsinimą ir pagalbą tinkamai įsikomponuoti į bendrą kūrybinę erdvę.

Danutė Medekšienė, 2023 08 14

Nuotraukoje: Vilkaviškio bendrijos “Bočiai” pabaigę darbus prie Katedros šventoriaus

MŪSŲ PRAEITIES IR DABARTIES VEIKLA

1997 metais Vilkaviškio miesto grupė aktyvių žmonių susibūrė į kolektyvą įdomiai ir prasmingai praleisti savo laisvalaikį drauge. 1999 metų liepos mėnesio 01 dieną kolektyvas įteisino savo veiklą įregistruodamas registrų centre kaip LPS „Bočiai“ bendriją. Pirmąja bendrijos pirmininke išrinkta Jolanta Bernotienė. Bendrijos pirmininkėmis buvo rinktos ir aktyviai dirbo Birutė Zubavičienė, Aldona Balčiūnienė bei Luiza Bilickienė. Nuo 2006 metų iki dabar LPS „Bočiai“ Vilkaviškio bendrijai vadovauja Aldona Pečelienė.


2020 metų sausio mėnesio 01 dienai šioje bendrijoje būrėsi 39 nariai. Bendrijos veikla visų pirma orientuota pagyvenusių žmonių problemoms spręsti, o antra, turiningai praleisti laisvalaikį. Džiaugiamės esamu mišriu vokaliniu ansambliu, kuris įvairia koncertine programa džiugina ne tik savo bočių kolektyvo narius, bet ir atvykstančius pas mus svečius iš savo bei kaimyninių rajonų. Be to šis ansamblis aktyviai dalyvauja išvykose ir susitikimuose su kitų kaimyninių ir tolimesnių rajonų bočių kolektyvais. Ilgametė bendrijos draugystė tęsiasi lig šiol su bendrijomis „Bočiai“iš kitų rajonų, kaip iš Simno, Kauno, Vilniaus, Druskininkų, Birštono, Šakių ir Kazlų Rūdos senjorų klubu. Lankome vieni kitus, dalinamės patirtimi bei apsikeičiame koncertinėmis programomis.

Puoselėjamos gražios tradicijos, sukviečiant savo narius kartą per mėnesį į susirinkimus, švenčiamas Valstybines bei religines šventes, temines popietes. Visada pasveikinami tą mėnesį gimusieji nariai. Ypač visų laukiamos senųjų metų palydos su specialiai paruošta naujametine programa, Kalėdų seneliu, Snieguole ir dovanėlėmis.


Ypatingą dėmesį skiriame susirgusiems bendrijos nariams ar ištikus nelaimei. Kasmet, minint mirusiųjų dieną, vykstame į kapines pagerbti anapilin išėjusių savo narių malda bei žvakelės šviesa.

Dalyvaujame įvairiose projektinėse veiklose: organizuojame ekskursijas, aplankydami gražiausius Lietuvos kampelius, o atsiradus finansinėms galimybėms, retsykiais nuvykstame į kaimyninę Lenkiją.

Aldona Pečelienė LPS „Bočiai“Vilkaviškio bendrijos pirmininkė

Sėkmingai įgyvendintas projektas

 Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija sėkmingai užbaigė projektą „Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimo darbo rinkoje, galimybių didinimas Marijampolės apskrities savivaldybių teritorijoje“ (Projekto Nr.: 08.3.2-ESFA-K-415-01-0184) ir pasiekė numatytus rodiklius.

Projektas buvo skirtas 54-65 metų dalyviams, kurio tikslas padidinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, skatinti dalyvauti savanoriškoje veikloje sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus.

Projekto metu daugiau kaip 130 projekto dalyvių iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos ir Šakių dalyvavo įvairiose veiklose. Savanorystės ir savimotyvacijos didinimo renginiuose, skaitmeninio raštingumo, bendrųjų gebėjimų tobulinimo, sveikos gyvensenos mokymuose, savanorystėje, turėjo galimybę gauti individualias konsultacijas. Individualių konsultacijų metu buvo stengiamasi sužinoti su kokiais sunkumais jie susiduria ir tuo pačiu metu buvo ieškoma atsakymų į rūpimus klausimus pateikiant galimus problemų sprendimo būdus, buvo įvertinti poreikiai ir galimybės dirbti ar įsidarbinti.

Projekto dalyviai teigiamai įvertino mokymus, įvardindami, kad buvo naudingi, pagilino turimas žinias, ypatingai pradėjo vertinti savanorystės svarbą ir 14 asmenų pasirašė ilgalaikės savanorystės sutartis su bendrija įsipareigojant neterminuotai padėti vyresnio amžiaus suteikiant socialinę pagalbą ar organizuojant renginius.

Didelę pagalbą, įgyvendinat projektą, suteikė miestų bibliotekos ir užimtumo tarnybos.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, įgyvendina Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ Vilkaviškio bendrija.

Aldona Pečelienė LPS „Bočiai“Vilkaviškio bendrijos pirmininkė

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.