Šilutės

 

Kostas Buikys LPS “Bočiai” Šilutės rajono bendrija, pirmininkas
Adresas: Liepų g. 16, LT-99184, Šilutė
Įmonės kodas 177387176
Tel. Nr. +370 684 89750. El. paštas: kostasbuikys@gmail.com
Banko sąskaita: LT607180700484724854

LPS „Bočiai“ Šilutės skyriaus bendrija

Mūsų bendrija 1999 m. birželio mėnesio 14 d. buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje kaip nevyriausybinė organizacija. Jai vadovavo Janina Vaidekat , LPS„Bočių“ Šilutės bendrijos įkūrėja. Tuo metu mūsų rajono pagyvenusių žmonių organizacijoje buvo 28 nariai. Veikė mišrus ansamblis, kuriame dainavo 15 dainininkų. J. Vaidekat perduodama bendrijos vadovavimą kalbėjo : „Man bendrija suteikė bendravimą, aktyvų gyvenimą, nes daugelis pagyvenusių žmonių liko vieni, palaidoję sutuoktinius, vaikus išleidę gyventi atskirai“. Beveik dvyliką metų J. Vaidekat vadovavo bendrijos nariams, organizavo jų veiklą. Po to estafetę perdavė Zenonui Karnauskui, kuris tęsė Janinos darbus iki 2018-06-21. Toliaus darbus tęsė Stasys Tunyla, kurį 2019-02-07 pakeitė Kostas Buikys. Jis bendrijos veiklai vadovauja ir šiandien.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos vadovai:

Nuotraukoje: Zenonas Karnauskas vadovavo 2011 m. – 2018 m.
Nuotraukoje: Stasys Tunyla Vadovavo 2018 m. -2019 m.

 Šiuo metu Bendrijai priklauso 42 nariai, valdybai priklauso 7 nariai: pirmininkas Kostas Buikys, pavaduotoja Nijolė Stasė Gumuliauskienė, pavaduotojas Zenonas Karnauskas, sekretorė Virginija Paulauskienė, iždininkė Zita Jonušienė, organizatorės Kotrina Valinskienė, Olga Matažinskienė. Veikia mišrus ansamblis (12 asmenų), groja kaimo kapela ( 8 asmenys), veikia rankdarbių būrelis (10 asmenų), anglų kalbos kursai (8 asmenys).

Nuotraukoje: pirmininkas Kostas Buikys su aktyviausiais Šilutės bendrijos bočiais

Bendrija bendradarbiauja su Šilutės raj. sav.  F.Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės kultūros centru, Šilutės moterų seklyčia, Šilutės TAU universitetu, Šilalės „Bočiai“ bendrija, Šilutės raj. Inkaklių folkloriniu kolektyvu „Dainoriai“, visos respublikos „Bočiai“ bendrijomis.

 Bendrija teikia veiklos projektus Šilutės rajono savivaldybei, pagal juos gauname lėšų bendrijos veiklai. Nariai kartu švenčia jubiliejus, įvairias šventes, dalyvauja ir patys organizuoja renginius. Palydi senus metus, padėkoja nariams ir draugams už buvimą kartu.           

 Visada dalyvauja miesto įvairiuose renginiuose,  Užgavėnių šventėse, miesto gimtadienio šventėje, Žuvienės virimo čempionate ir kitose šventėse.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos tikslas – telkti Šilutės rajono „Bočiai“ bendrijos narius bendrai veiklai, skatinant dalyvauti sociakultūrinėje  veikloje, motyvuojant aktyviai ir sveikai gyventi. Skatinti bendrijos narių ir visų senjorų savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti bendrijos narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, gebėjimus, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kuo didesniam senjorų ir jų artimųjų  ratui dalyvauti Šilutės rajono gyvenime. Skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą bei tarpusavio bendravimą, plėsti jų akiratį, akcentuojant sveiko gyvenimo būdo ir turiningo laisvalaikio svarbą.  Skatinti aktyviai, įdomiai gyventi, jaustis reikalingiems ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems ir būti pilietiškiems.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos uždaviniai:

  1. Skatinti „Bočių“ bendrijos narių ir jų artimųjų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose, dažniau bendrauti tarpusavyje:

2.     Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius – pastoviai organizuoti kapelos ir ansamblio, įvairių būrelių veiklas;

3.     Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį;

4.     Įtraukti į bendrijos ir bendruomenės veiklas kitus senjorus, savanorius asmenis;

5.     Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį – organizuoti ekskursijas, dalyvauti  Žemaitijos regiono senjorų bendrijų sąskrydžiuose. Už aktyvų senjorų gyvenimą, norą būti veikliems, visiems reikalingiems, organizuoti pažintines įvairias ekskursiją:

..

© LIETUVOS BOČIAI. 2022. Visos teisės saugomos.