LPS “Bočiai” Šilutės bendrija

 

Kostas Buikys LPS “Bočiai” Šilutės rajono bendrija, pirmininkas
Adresas: Liepų g. 16, LT-99184, Šilutė
Įmonės kodas 177387176
Tel. Nr. +370 684 89750. El. paštas: kostasbuikys@gmail.com
Banko sąskaita: LT607180700484724854

Šilutės Bočių veikla trumpai 2023 metais

            Jau prieš dvidešimt ketverius metus susikūrė „Bočių“ bendrijos Šilutės skyrius, kuris aktyviai veikia iki šiol. Skyriaus aktyvą sudaro septyni valdybos nariai su pirmininku Kostu Buikiu priešakyje. Valdybos nariai išsikėlė sau tikslus: telkti  bendrijos narius bendrai veiklai, skatinant dalyvauti sociakultūrinėje veikloje, motyvuojant aktyviai ir sveikai gyventi. Skatinti bendrijos narių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų pasitikėjimą savimi, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Skatiname aktyviai, įdomiai gyventi, jaustis reikalingiems ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems ir būti pilietiškais.

 Nenuilstantis aktyvas organizuoja skyriaus narių dalyvavimą visuose mieste organizuojamose renginiuose: Užgavėnių šventėje, valstybinių švenčių minėjimuose, gatvės muzikantų šventėse, miesto šventėje, pagyvenusių asmenų dienos minėjime ir kt.

Nuotraukoje: Per miesto Užgavėnių šventę

            Beveik visi bendrijos nariai lanko Šilutės Trečio amžiaus universiteto paskaitas. Todėl mūsų kapela ir mišrus vokalinis ansamblis visada koncertuoja  per mokslo metų atidarymo ir uždarymo iškilmes.

Nuotraukoje: Šilutės TAU mokslo metų baigimo šven

Valdyba teikia įvairius projektus finansavimui gauti. Jau keletą metų gauname finansavimą kapelos ir mišraus vokalinio ansamblio veiklai vykdyti. Valdybos nariai su pirmininku kiekvieną mėnesį organizuoja renginius ar ekskursijas ar švenčių paminėjimus bendrijos nariams. Taip pat mes savo veikla neužsidarome vien tik savo rajono ribose. Mūsų kolektyvas yra nuolatinis Jūros šventės dalyvis Klaipėdoje.

Nuotraukoje: Pastovūs Klaipėdos Jūros šventės dalyviai

Mūsų kolektyvai dalyvauja LPS „Bočių“  respublikiniuose renginiuose. Bendrijos narių  bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimui  organizuojame pažintines, kultūrines išvykas. Kiekvienais metais vykstame į įvairius Lietuvos rajonus, susipažįstame su rajonų įžymybėmis, susitinkame su tų rajonų bočių bendrijų nariais: Šakiuose, Birštone. Zarasuose, Biržuose ir kt.

Bendrijos nariai patenkinti valdybos veikla, todėl valdybos nariai yra motyvuojami dar geriau veikti ir sugalvoti įdomesnių renginių, kelionių. Toliau skatinti bendrijos narius aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, neužsidaryti namuose, mažiau galvoti apie ligas ir nesėkmes gyvenime.

„Bočiai“ bendrijos Šilutės skyriaus pirmininkas          Kostas Buikys

Šilutės Bočių veikla trumpai 2022 metais.

2022-01-13 Dalyvavimas renginyje, Ramučių bendruomenės šventėje, Ramučiai, Šilutės raj. sav.

2022-03-08 Šilutės Bočių renginys Kovo 8 proga
2022-03-08 Šilutės Bočių renginys Kovo 8 proga
2022.04.06         Bočių komanda, policijos renginyje Šilutės F.Bajoraičio bibliotekoje  

LPS „Bočiai“ Šilutės skyriaus bendrija

2022.04.06         Bočių komanda, policijos renginyje Šilutės F.Bajoraičio bibliotekoje
2022-04-20 Poilsis po talkos
2022.04.23      Bočių kaimo kapela, Saugų bendruomenės „Saugų artuma“ ataskaitinio susirinkimo renginyje, Saugai, Saugų seniūnija, Šilutės raj. sav.
2022.04.29         Bočių kapela ir mišrus vokalinis ansamblis, Trečio amžiaus universiteto Šilutės skyriaus (TAU) mokslo metų užbaigimo šventėje
2022.05.21         Šilutės „Bočiai“ – LPS „BOČIAI“ Kretingos bendrijos 30 m. jubiliejaus šventėje
2022.05.25         Šilutės raj. sav. Vainuto seniūnijos neįgaliųjų bendrijos ataskaitinio susirinkimo renginys

2022-06-01 Šilutės „Bočiai“ kapelos ir vokalinio repeticija
2022-06-23 Vainikai ir šokiai tik Jonams ir Janinoms (1)
2022-06-23 Vainikai ir šokiai tik Jonams ir Janinoms (2)
2022-06-23 Vainikai ir šokiai tik Jonams ir Janinoms (3)
2022-07-26      Šilutės raj. Vainuto sen. Gorainių k. bendruomenės renginys „Oninių šventė“
022-07-26      Šilutės raj. Vainuto sen. Gorainių k. bendruomenės renginys „Oninių šventė“
2022-07-29 Šilutės „Bočiai“ kelionėje į Šakius, Prienus, Birštoną
2022-07-30      Šilutės „Bočiai“ Jūros šventės renginyje, Klaipėdoje
2022-09-08 Šilutės „Bočiai“ švenčia Rudenėlio šventę
2022-10-01 Šilutės „Bočių“ kaimo kapela Pagyvenusių žmonių dienos minėjimo renginyje
                  2022-12-28 Šilutės „Bočiai“ švenčia Naujų metų sutiktuves kartu su Kelmės „Bočiais“(1)
2022-12-28 Šilutės „Bočiai“ švenčia Naujų metų sutiktuves kartu su Kelmės „Bočiais“ (2)
2022-12-28 Šilutės „Bočiai“ švenčia Naujų metų sutiktuves kartu su Kelmės „Bočiais“(3)

Istorinė apžvalga

Mūsų bendrija 1999 m. birželio mėnesio 14 d. buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje kaip nevyriausybinė organizacija. Jai vadovavo Janina Vaidekat , LPS„Bočių“ Šilutės bendrijos įkūrėja. Tuo metu mūsų rajono pagyvenusių žmonių organizacijoje buvo 28 nariai. Veikė mišrus ansamblis, kuriame dainavo 15 dainininkų. J. Vaidekat perduodama bendrijos vadovavimą kalbėjo : „Man bendrija suteikė bendravimą, aktyvų gyvenimą, nes daugelis pagyvenusių žmonių liko vieni, palaidoję sutuoktinius, vaikus išleidę gyventi atskirai“. Beveik dvyliką metų J. Vaidekat vadovavo bendrijos nariams, organizavo jų veiklą. Po to estafetę perdavė Zenonui Karnauskui, kuris tęsė Janinos darbus iki 2018-06-21. Toliaus darbus tęsė Stasys Tunyla, kurį 2019-02-07 pakeitė Kostas Buikys. Jis bendrijos veiklai vadovauja ir šiandien.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos vadovai:

Nuotraukoje: Zenonas Karnauskas vadovavo 2011 m. – 2018 m.
Nuotraukoje: Stasys Tunyla Vadovavo 2018 m. -2019 m.

 Šiuo metu Bendrijai priklauso 42 nariai, valdybai priklauso 7 nariai: pirmininkas Kostas Buikys, pavaduotoja Nijolė Stasė Gumuliauskienė, pavaduotojas Zenonas Karnauskas, sekretorė Virginija Paulauskienė, iždininkė Zita Jonušienė, organizatorės Kotrina Valinskienė, Olga Matažinskienė. Veikia mišrus ansamblis (12 asmenų), groja kaimo kapela ( 8 asmenys), veikia rankdarbių būrelis (10 asmenų), anglų kalbos kursai (8 asmenys).

Nuotraukoje: pirmininkas Kostas Buikys su aktyviausiais Šilutės bendrijos bočiais

Bendrija bendradarbiauja su Šilutės raj. sav.  F.Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės kultūros centru, Šilutės moterų seklyčia, Šilutės TAU universitetu, Šilalės „Bočiai“ bendrija, Šilutės raj. Inkaklių folkloriniu kolektyvu „Dainoriai“, visos respublikos „Bočiai“ bendrijomis.

 Bendrija teikia veiklos projektus Šilutės rajono savivaldybei, pagal juos gauname lėšų bendrijos veiklai. Nariai kartu švenčia jubiliejus, įvairias šventes, dalyvauja ir patys organizuoja renginius. Palydi senus metus, padėkoja nariams ir draugams už buvimą kartu.           

 Visada dalyvauja miesto įvairiuose renginiuose,  Užgavėnių šventėse, miesto gimtadienio šventėje, Žuvienės virimo čempionate ir kitose šventėse.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos tikslas – telkti Šilutės rajono „Bočiai“ bendrijos narius bendrai veiklai, skatinant dalyvauti sociakultūrinėje  veikloje, motyvuojant aktyviai ir sveikai gyventi. Skatinti bendrijos narių ir visų senjorų savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti bendrijos narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, gebėjimus, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kuo didesniam senjorų ir jų artimųjų  ratui dalyvauti Šilutės rajono gyvenime. Skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą bei tarpusavio bendravimą, plėsti jų akiratį, akcentuojant sveiko gyvenimo būdo ir turiningo laisvalaikio svarbą.  Skatinti aktyviai, įdomiai gyventi, jaustis reikalingiems ir kuo ilgiau išlikti savarankiškiems ir būti pilietiškiems.

LPS „Bočiai“ Šilutės bendrijos uždaviniai:

  1. Skatinti „Bočių“ bendrijos narių ir jų artimųjų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose, dažniau bendrauti tarpusavyje:

2.     Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius – pastoviai organizuoti kapelos ir ansamblio, įvairių būrelių veiklas;

3.     Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį;

4.     Įtraukti į bendrijos ir bendruomenės veiklas kitus senjorus, savanorius asmenis;

5.     Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį – organizuoti ekskursijas, dalyvauti  Žemaitijos regiono senjorų bendrijų sąskrydžiuose. Už aktyvų senjorų gyvenimą, norą būti veikliems, visiems reikalingiems, organizuoti pažintines įvairias ekskursiją:

..

© LIETUVOS BOČIAI. 2024. Visos teisės saugomos.